-                                                      

Регистър на договорите,сключени с БАПЗГ за кредитиране формите на продължаващо обучение

За  2007   год.

 

Форма на продължаващо обучение

Ка

те

го

рия

 

Тема

Органи

затор

Дата и място на

провеждане

( от – до )

Кредитна

оценка

по ЕКС

Председа

тел

Телефон

за връзка

1

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

22.12.2006г.

Гр.

Сандански

5

 кред.

точки

Д-р Колев

02/

9768040

2

Курс

А

„Инциденти в детската възраст.Видове епилепсии.Поведение в детските заведения”

РК на БАПЗГ

Гр.

Плевен

 

03.02.2007г.

Гр.Плевен

8

 кред.

точки

Ст.м.с.

Надя

Димитрова

064/

886 428

3

Договор

 

 

НЦЗПБ

Гр.София

30.01.2007г.

30.01.2008г.

Гр.София

 

Юлиана Ангелова

02/

944 6999

в.226

4

 

Курс

А

„Качество на здравните грижи”

„МБАЛ

Луковит”

ЕООД

19.01 – 21.01.2007г.

Гр.Луковит

26

 кред.

точки

Гл.м.с.

Весела

Кънева

0697/

4086

5

Курс

А

„Превръзки за лечение на трудно заздравяващи рани”

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

07.11.2006г.

15.11.2006г.

Гр.София

5

 кред.

точки

Таня

Цветкова

02/

951 6866

 

 

 

 

 

 

30.11.2006г.

Гр.Пловдив

30.11.2006г.

Гр.Велико Търново

6

Курс

А

„Сестрински теории и концепции”

МБАЛ

„Св.Петка Българска”

ЕООД

Гр.Нова Загора

23.02 – 26.02.2007г.

Гр.Нова Загора

32

 кред.

точки

Гл.м.с.

Стоянка Иванова

0457/

22064

в.259

 

7

Семинар

Б

„Хирургични ръкавици – видове,правилен избор и използване в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

13.02.2007г.

Гр.София

7

 кред.

точки

Екатерина Петкова

02/

8701060

8734013

 

8

Курс с тест

А

Ж

„Спешна и интензивна кардиология”

УНСБАЛ

„Света Екатерина”

ЕАД

19.02. – 09.03.2007г.

Гр.София

37

 кред.

точки

Гл.м.с.

Виолета Стаматова

02/

9159712

 

 

 

9

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

23.11.2006 г.

Гр.Бургас

5

 кред.

точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

10

Курс

А

„Кризи и кризисни интервенции”

„ОДПЗС -

   Русе”

  ЕООД

26.02 -28.02.2007г.

24

 кред.

точки

Гл.м.с.

Бианка

Сърталанска

082/

845832

 

 

 

01.03 -03.03.2007г.

Гр.Русе

11

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

09.03.2007г.

Гр.София

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

12

Договор

 

 

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

21.02.2007г.

21.02.2008г.

 

Ивайло

Рашев

02/

4899463

13

Курс

А

„Болнична хигиена – съвременни решения за почистване,дезинфекция и стерилизация в здравните заведения в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг” ЕООД

09.03.2007г.

Гр.Видин

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

97120618701060

 

14

Договор

 

 

„Диамед”

ООД

12.03.2007 г.

12.03.2008 г.

 

Сашка

Георгиева

02/

9621755

15

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Велико Търново

 

 

01.03.2007 г.

01.03.2008 г.

 

Жана Павловска

GSM

0885 148 432

16

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Добрич

 

01.03.2007 г.

01.03.2008 г.

 

Мария Куртева

GSM

0885 635 806

17

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

18.01.2007г.

Гр.

Омуртаг

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

18

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

15.02.2007г.

Гр.Шумен

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

19

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

15.02.2007г.

Гр.Шумен

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

20

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

15.02.2007г.

Гр.Шумен

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

21

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

25.01.2007г.

Гр.Габрово

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

22

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

26.02.2007г.

Гр.Варна

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

23

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

26.02.2007г.

Гр.Разлог

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

24

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

01.03.2007г.

Гр.София

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

25

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

06.03.2007г.

Гр.Сливен

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

26

Договор

 

 

Бълг.мед.

дружество по клинична и трансфузи

онна хематология

26.03.2007 г.

01.10.2007г.

 

Доц.д-р Юлиан Райнов

02/

9225662

Д.Бачева

27

Национа

лен форум

Б

„България в Европейския съюз – съвременни перспективи в диагностиката и лечението на лимфомите”

Бълг.мед.

дружество по клинична и трансфузи

онна хематология

29.03 -31.03.2007 г.

Гр.Пловдив

10

 кред.

   точки

Доц.д-р Юлиан Райнов

ВМА

Гр.

София

28

Договор

 

 

МОБАЛ

„Д-р Стефан Черкезов” АД

Гр.Велико Търново

26.03.2007г.

26.03.2008г.

 

Д-р Даниел Илиев

062/

2690310

29

Научно-практи

ческа конферен

ция

Б

„Подходи за осигуряване на качествени и непрекъснати сестрински грижи”

МОБАЛ

„Д-р Стефан Черкезов” АД

Гр.Велико Търново

29.03.2007г.

Гр.Велико Търново

4

 кред.

   точки

Гл.м.сестра

Маргарита

Борисова

062/

2690310

30

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

28.02.2007 г.

Гр.

Пазарджик

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

31

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

27.02.2007 г.

Гр.

Пазарджик

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

32

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

06.03.2007 г.

Гр.Хасково

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

33

Курс

А

„Хигиена и дезинфекция в кухненският блок на детски заведения. Хепатити”.

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

22.02.2007г.

Гр.Горна Оряховица

5

кред.точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

34

Договор

 

 

„Център по

управление и развитие на човешките ресурси”при

ЕНДО-МЕД

ООД

30.03.2007г.

30.03.2008г.

 

Д-р Енчо Енев

032/

631327

35

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

07.03.2007 г.

Гр.Смолян

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

36

Курс

А

„Термодезинфекция на хирургични инструменти, анестезиологично оборудване и ендоскопска апаратура с измиваща и дезифекцираща машина Polaris 2311 НО на фирмата KEN - Дания”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

09.03.2007 г.

Гр.Велико Търново

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

37

Курс

А

„Лечение на трудно заздравяващи рани”

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

19.02.2007г.

14.02.2007г.

Гр.София

5

 кред.

точки

Таня

Цветкова

02/

951 6866

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2007г.

Гр.Варна

29.02.2007г.

Гр.Пловдив

06.03.2007г.

Гр.Бургас

38

Нацио

нална конферен

ция

Б

„България в ЕС – съвременни перспективи в диагностиката и лечението на миелопролиферативните болести”

Бълг.мед.

дружество по клинична и трансфузи

онна хематология

12.04 -13.04.2007 г.

Гр.София

6

 кред.

   точки

Доц.д-р Юлиан Райнов

ВМА

Гр.

София

 

39

Курс с тест

А

Е

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

14.03.2007г.

Гр.Велико Търново

 

 

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

40

Курс с тест

А

Е

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

20.03.2007г.

Гр. София

 

 

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

41

Договор

 

 

Сдружение

”Хигия”-БШПБХ

 

17.04.2007г.

17.04.2008г.

Гр.София

 

Гергана Станчева

02/

9630581

 

42

Курс

А

„Хигиенни аспекти при грижите за раната”

Сдружение

”Хигия”-БШПБХ

 

08.05.2007г.

10.05.2007г.

Гр.Варна

24  

 кред.

 точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

43

Договор

 

 

„Ново Нордиск Фарма” ЕАД

12.04.2007г.

12.10.2007г.

 

Д-р Васил Вълов

02/

9627471

 

44

Курс

А

„Новости в диабетологията 2007”

„Ново Нордиск Фарма” ЕАД

11.05.2007г.

13.05.2007г.

Гр.Велико Търново

 

10  

 кред.

 точки

Д-р Васил Вълов

02/

9627471

 

45

Договор

 

 

„МБАЛ-

Търговище”

АД

 

24.04.2007г.

26.04.2008г.

 

Гл.м.сестра

Виолета Бонева

0601/

68501

 

46

Семинар

Б

„Актуални проблеми, клинични аспекти и алгоритъм на поведение при заболявания в детската възраст”

„МБАЛ-

Търговище”

АД

 

26.04.2007г.

27.04.2007г.

Гр.

Търговище

6 

 кред.

 точки

Гл.м.сестра

Виолета Бонева

0601/

68501

 

 

 

 

 

47

Нацио

нална конферен

ция

Б

„Нови функции и задачи на професионалистите по здравни грижи”

ВМА – гр.София

11.05.2007г.-

12.05.2007г.

Гр.Варна

10  

 кред.

 точки

Гл.мед.

сестра

Росица

Велкова

9225005

9225912

GSM

0887202223

48

Курс

А

„Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология”

УМБАЛ

„Алексан

дровска”

гр.София

07.05.2007г-

11.05.2007г.

Гр.София

24  

 кред.

 точки

Ст.лаб.

В.Иванова

 

02/

9230348

49

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

06.03.2007г.

Гр.Стара Загора

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

50

Договор

 

 

„Булинженеринг къмпани”

ООД

08.05.2007г.

08.05.2009г.

 

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

51

Семинар

Б

„Почистване и дезинфекция в зони с високи хигиенни изисквания в здравни заведения”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

24.04.2007г.

25.04.2007г.

Гр.София

11

 кред.

   точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

52

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

06.03.2007г.

Гр.Пловдив

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

 

 

53

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

13.03.2007г.

Гр.Полски Тръмбеш

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

54

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

14.03.2007г.

Гр.Горна Оряховица

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

55

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

19.03.2007г.

Гр.Варна

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

56

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

21.03.2007г.

Гр.Балчик

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

57

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

22.03.2007г.

Гр.Каварна

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

58

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

23.03.2007г.

Гр.Генерал Тошево

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

59

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

30.03.2007г.

Гр.Варна

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

60

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

06.04.2007г.

Гр.Велики Преслав

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

 

61

Курс с тест

А

Е

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

16.04.2007г.

Гр.София

 

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

62

Курс

А

„Кризи и кризисни интервенции”

„ОДПЗС – Русе”ЕООД

02.05.2007г.

04.05.2007г.

Гр.Русе

24

 кред.

   точки

Гл.м.сестра

Бианка Сърталанска

 

082/

845832

63

Курс

А

„Термодезинфекция на хирургични инструменти, анестезиологично оборудване и ендоскопска апаратура с измиваща и дезифекцираща машина Polaris 2311 НО на фирмата KEN - Дания”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

29.03.2007 г.

Гр.Велико Търново

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

64

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

26.04.2007 г.

Гр.Нови пазар

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

 

 

65

Договор

 

 

НКБ

Гр.София

01.06.2007г.

01.06.2008г.

 

Гл.мед.

сестра

Божидара

Борисова

02/

9211583

 

 

 

 

 

66

Курс

А

„Планиране,провеждане и представяне на сестринско научно изследване”

СБАЛССЗ -НКБ - ЕАД

Гр.София

08.06.2007г.

10.06.2007г.

с.Рибарица

16

кред.точки

Гл.мед.

сестра

Божидара

Борисова

02/

9211583

 

67

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

04.05.2007г.

Гр.София

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

68

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Русе

 

15.05.2007г.

15.05.2008г.

 

Татяна

Драганова

082/

887240

69

Курс

А

„Сестрински процес”

РК на БАПЗГ

Гр.Русе

 

18.05.2007г.

19.05.2007г.

Гр.Русе

 

12

 кред.

точки

Татяна

Драганова

082/

887240

70

Курс

А

„Качество на здравните грижи”

БАПЗГ и

НБУ

07.06.2007г.

08.06.2007г.

Гр.София

17

кред.

точки

Анелия Янкова

02/

8110107

71

Курс

А

„Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза”

Българска

асоциация по радиология

28.05.2007г.

01.06.2007г.

Гр.София

24

кред.

точки

Ст.лаб.

В.Иванова

 

02/

9230348

 

 

 

72

Курс

А

„Лечение на трудно заздравяващи рани”

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

11.04.2007г.

Гр.Пловдив

5

 кред.

точки

Таня

Цветкова

02/

951 6866

 

73

Курс

А

„Лечение на трудно заздравяващи рани”

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

20.04.2007г.

Гр.София

5

 кред.

точки

Таня

Цветкова

02/

951 6866

 

74

Договор

 

 

МБАЛ”Д-р Стойчо Христов” ЕООД

Гр.Севлиево

29.05.2007г.

29.05.2008г.

 

 

Гл.мед.

сестра

Веселина Клюс

 

0675/

32579

 

75

Курс с тест

А

Е

„Стрес и комуникации”

МБАЛ”Д-р Стойчо Христов” ЕООД

Гр.Севлиево

15.06.2007г -

16.06.2007г.

Гр.Севлиево

21

 кред.

точки

Гл.мед.

сестра

Веселина Клюс

 

0675/

32579

 

76

Договор

 

 

Детска ясла № 12

Гр.Сливен

31.05.2007г.

31.05.2008г.

 

Зав.ясла

Ваня Гидикова

044/

623932

77

Курс с тест

А

Е

„Здраве и болест.Сестрински грижи.Промоция на здравето”

Детска ясла № 12

Гр.Сливен

29.06.2007г -

01.07.2007г.

Гр.Сливен

29

кред.

точки

Зав.ясла

Ваня Гидикова

044/

623932

 

 

78

Нацио

нална конферен

ция

Б

Трета Национална конференция на акушерките в България

СА  към

БДАГ

14.06 - 16.06.

2007г.

Гр.Китен

10

кред.

точки

Нели

Маринова

02/

9172339

79

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

23.05.2007г.

Гр.Ловеч

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

80

Курс с тест

А

Е

„Лечение на трудно заздравяващи рани”

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

17.04.2007г.

Гр.Стара Загора

10

 кред.

точки

Таня

Цветкова

02/

951 6866

 

81

Курс с тест

А

Е

„Лечение на трудно заздравяващи рани”

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

01.06.2007г.

Гр.Стара Загора

10

 кред.

точки

Таня

Цветкова

02/

951 6866

 

82

Курс

А

„Постменуална остеопороза”

РК на БАПЗГ

Гр.

Плевен

 

14.06.2007г.

Гр.Плевен

10

 кред.

   точки

Ст.м.с.

Надя

Димитрова

064/

886 428

83

Курс

А

„Специализиран курс за ръководители на звена за болнично снабдяване със стерилни материали”

Сдружение

”Хигия”-БШПБХ

 

12.02 - 23.02.2007г.

25

 кред.

  точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

 

 

 

 

 

04.06 -14.06.2007г.

Гр.София

84

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

05.06.2007г.

Гр.Враца

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

85

Договор

 

 

МБАЛ

„Д-р Иван Селимински” АД

Гр.Сливен

10.05.2007г.

10.05.2008г.

 

Гл.мед.

сестра

Розалина Спасова

044/

611725

GSM

0889847423

86

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

18.05.2007 г.

Гр.Оряхово

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

87

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

22.05.2007 г.

Гр.Варна

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

88

Курс с тест

А

Е

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

26.03.2007г.

Гр. София

 

 

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

 

89

Курс с тест

А

Е

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

13.03.2007г.

Гр.

Пазарджик

 

 

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

90

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

12.04.2007 г.

Гр.Омуртаг

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

91

Курс

А

„Качество на здравните грижи”

БАПЗГ и

НБУ

07.06

08.06.2007г.

Гр.София

17

кред.

точки

Анелия Янкова

02/

8110107

92

Курс

А

„Спешни състояния,травми и изгаряния в лицевата област.Поведение на мед.сестра за осигуряване на качествени сестрински грижи.”

РК на БАПЗГ

Гр.

Плевен

 

28.06.2007г.

Гр.Плевен

10

 кред.

   точки

Ст.м.с.

Надя

Димитрова

064/

886 428

 

 

 

 

 

93

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.

Благоевград

 

14.06.2007г.

14.06.2008г.

 

Гл.мед.

сестра

Ваня

Бангеева

 

0747/

80346

94

Курс с тест

А

Е

„Сестринска професия.Теоретични основи и професионални отговорности”

РК на БАПЗГ

Гр.

Благоевград

 

20.06. – 22.06.2007г.

Гр.

Благоевград

29

 кред.

  точки

Гл.мед.

сестра

Ваня

Бангеева

 

0747/

80346

95

Договор

 

 

„Балкан Медикъл Сървиз – България”

ЕООД

21.06.2007г.

21.06.2008г.

 

Елияна Владова

GSM

0887955012

96

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.

Кюстендил

 

22.06.2007г.

22.06.2008г.

 

Гл.мед.

сестра

Нели Евтимова

078/

50254

97

Курс с тест

А

Е

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

04.05.2007г.

Гр.Варна

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

98

Курс

А

 

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

07.06.2007г.

Гр.Поморие

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

99

Курс с тест

А

Е

„Дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

10.05.2007г.

Гр.

Свиленград

 

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

 

 

100

Курс с тест

А

Е

„Дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

11.05.2007г.

Гр.

Сливен

 

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

101

Договор

 

 

Рег.съюз на болниците

„Стара планина”

01.06.2007г-

01.06.2008г.

Гр.Габрово

 

Д-р Бамбов

066 /

806193

 

 

 

102

Курс

А

„Стратегии за управление на професионалния стрес при ръководители по здравни грижи”

Рег.съюз на болниците

„Стара планина”

28.06.2007г.

Гр.Дряново

10

 кред.

 точки

Д-р Бамбов

066 /

806193

 

 

 

103

Договор

 

 

Български червен кръст

/ БЧК /

27.06.2007г.

27.06.2008г.

 

Диана Христова

02/

8164791

104

Курс

А

„Справяне със стрес”

Български червен кръст

/ БЧК /

06.07. -

07.07.2007г.

Гр.София

20

 кред.

   точки

Диана Христова

02/

8164791

105

Договор

 

 

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

28.06.2007г.

28.06.2008г.

 

Д-р Колев

02/

9768040

106

Курс с тест

А

Е

„Теоретични основи на сестринството и професионални отговорности”

РК на БАПЗГ

Гр.

Кюстендил

 

28.06. -

30.06.2007г.

Гр.

Кюстендил

29

 кред.

   точки

Гл.мед.

сестра

Нели Евтимова

078/

50254

107

Курс с тест

А

Е

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

18.04.2007г.

Гр. Враца

 

 

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

 

108

Договор

 

 

СБАЛ по онкология -ЕАД

15.05.2007г.

31.12.2007г.

 

Елена Христова

02/

8706091

109

 

 

Курс

А

1.”Палиативни грижи при онкоболни в терминален стадий.Борба с болката”.

СБАЛ по онкология -ЕАД

28.05 - 01.06.2007г.

Гр.София

 30 кред.

точки

Елена Христова

02/

8706091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.”Диагностика и комплексно лечение в онкологичната практика”

 

 

 

 

 

18.06. –

22.06.2007г.

Гр.София

27 кред.

точки

3.”Оперативна техника в онкологията.”

 

15.10 – 26.10.2007г.

52 кред.

точки

4.”Специални грижи при онкоболни,провеждащи химиотерапия и лъчелечение.Странични действия.”

 

20.11 –

24.11.2007г.

Гр.София

28 кред.

точки

110

Договор

 

 

Община

Казанлък

01.04.2007г.

31.12.2007г.

 

Катя Василева

0431/

63328

 

111

Национа

лен  форум

Б

„Хранене и движение за здраве” – 2007г.

Община

Казанлък

02.04 –

03.04.2007г.

Гр.Казанлък

10  

 кред.

   точки

Катя Василева

0431/

63328

 

112

Курс

А

„Съвременни методи за почистване и дезинфекция в здравни заведения”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

13.06.2007г.

Гр.Варна

5  

 кред.

   точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

113

Курс

А

„Диагностика и лечение на коагулопатии”

„Ново Нордиск Фарма” ЕАД

20.06 –

22.06.2007г.

Гр.София

18  

 кред.

   точки

Д-р Васил Вълов

02/

9627471

 

114

Курс

А

„Приложение на хирургически конци и на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с европейските стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

25.06.2007г.

Гр.Ботевград

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

115

Курс с тест

А

Е

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

19.04.2007г.

Гр.София

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

 

 

 

116

Курс с тест

А

Е

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

29.06.2007г.

Гр.

Пазарджик

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

 

117

Договор

 

 

„ДКЦ – 1 Добрич”

Гр.Добрич

20.07.2007г.

20.07.2009г.

 

Д-р Велина Комарева

058/

601474

118

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Шумен

 

07.08.2007г.

07.08.2008г.

 

Гл.м.с.

Мария Чепишева

054/

800743

/204

 

119

Национа

лен  форум

Б

„Достъпност и качество на здравните грижи – приоритет на съвремието”

РК на БАПЗГ

Гр.Шумен

 

30.11 –

01.12.2007г.

Гр.Шумен

10  

 кред.

   точки

Гл.м.с.

Мария Чепишева

054/

800743

/204

 

120

Договор

 

 

„Ънлимитид Кидс Кеър”АД

Гр.София

20.08.2007г.

20.08.2008г.

 

Нина Йорданова

02/

8703389

121

Конгрес

Б

ІІІ конгрес на Дружество по Пластична хирургия и лицево – челюстна хирургия, логопедия и сестрински грижи”

„Ънлимитид Кидс Кеър”АД

Гр.София

31.08 –

02.09.2007г.

15  

 кред.

   точки

Нина Йорданова

02/

8703389

122

Курс

А

„Кризи и кризисни интервенции” – втори модул

„ОДПЗС – Русе”ЕООД

09.09 -11.09.2007г.

24

 кред.

   точки

Гл.м.сестра

Бианка Сърталанска

 

082/

845832

11.09 –

13.09.2007г.

14.09 –

16.09.2007г.

16.09 –

18.09.2007г.

Гр.Русе

123

Курс с тест

А

Е

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

14.06.2007г.

Гр.Трявна

 

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

124

Курс с тест

А

Е

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

18.06.2007г.

Гр.Силистра

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

125

Курс с тест

А

Е

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

20.06.2007г.

Гр.Трявна

 

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

126

Курс

А

 

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

06.07.2007г.

Гр.

Кърджали

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

127

Курс с тест

А

Е

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

16.07.2007г.

Гр.Севлиево

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

 

128

Курс с тест

А

Е

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

26.07.2007г.

Гр.Лом

 

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

129

Курс с тест

А

Е

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

02.08.2007г.

Гр.

Момчилград

 

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

130

Национа

лен конгрес

Б

8-ми Национален конгрес по клинична и трансфузионна хематология

Бълг.мед.

дружество по клинична и трансфузи

онна хематология

26.09 –

29.09.2007г.

К-с„Слънчев ден”

Гр.Варна

15

 кред.

   точки

Доц.д-р Юлиан Райнов

02/

9225662

Д.Бачева

ВМА

Гр.

София

131

Курс

А

„Хигиенни аспекти при грижите за раната”

Сдружение

”Хигия”-БШПБХ

 

19.09 -

21.09.2007г.

Гр.Варна

24  

 кред.

 точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

132

Курс

А

„Диабет в детската възраст”

РК на БАПЗГ

гр.Плевен

 

29.09.2007г.

Гр.Плевен

10

 кред.

   точки

Ст.м.с.

Надя

Димитрова

064/

886 428

 

 

 

133

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

гр.Бургас

19.09.2007 – 19.09.2008г.

 

 

Янка

Шерденова

056/

810 570

 

 

 

134

Национа

лен

конгрес

Б

ІІІ – ти Национален конгрес на акушерките в България

СА  към

БДАГ

Гр.София

11.10. – 14.10.2007г.

Гр.Пловдив

15

кред.

точки

Нели

Маринова

02/

9172339

135

Курс с тест

А

Ж

„Спешна и интензивна кардиология”

УНСБАЛ

„Света Екатерина”

ЕАД

15.10. – 29.112007г.

35

 кред.

точки

Гл.м.с.

Екатерина Карастояно

ва

02/

9159580

 

 

 

136

Договор

 

 

РК на

БАПЗГ

Гр.Ст.Загора

01.10.2007г.

01.10.2008г.

 

Ваня

Георгиева

042/

664336

137

Национал

на

конферен

ция

Б

„Изграждане на професионализъм в областта на здравните грижи”

РК на

БАПЗГ

Гр.Ст.Загора

27.09 -29.09.2007г.

Гр.Ст.Загора

14

кред.

точки

Ваня

Георгиева

042/

664336

138

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

26.09.2007г.

Гр.Плевен

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

139

Курс

А

„Подбор и използване на шевен материал в хирургията, съобразно европейските стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

17.09.2007г.

Гр.Плевен

8

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

140

Курс с тест

А

Ж

„Качество на здравните грижи”

МБАЛ”Д-р Стойчо Христов” ЕООД

Гр.Севлиево

23.10.2007г.

Гр.Севлиево

13

 кред.

точки

Гл.мед.

сестра

Веселина Клюс

 

0675/

32579

 

141

Договор

 

 

„Бълг.Нац.

Асоциация по онкология”

 

04.10.2007г.

04.10.2008г.

 

 

 

142

Национа

лен

конгрес

Б

VІІ Национален конгрес по онкология

„Бълг.Нац.

Асоциация по онкология”

 

11.10. –

14.10.2007г.

Ривиера Холидей Клуб –

Гр.Варна

15

 кред.

точки

„Компания за межд.

конгреси” -

Виктория

Караджова

 

02/

8511698

9545547

143

Курс

А

„Превенция на вътреболнични инфекции”

Сдружение

”Хигия”-БШПБХ

 

12.10. - 13.10.2007г.

Гр.

Копривщица

10

 кред.

  точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

144

Курс с тест

А

Ж

„Техника на работа с инсулин в условията на болнична медицинска помощ”

„Ново Нордиск Фарма” ЕАД

18.10.2007г.

Гр.Велико

Търново

10  

 кред.

   точки

Д-р Васил Вълов

02/

9627471

 

 

 

 

 

145

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

04.10.2007г.

Гр.Лом

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

146

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

03.10.2007г.

Гр.Перник

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

147

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

02.10.2007г.

Гр.

Асеновград

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

148

Курс

А

„Термодезинфекция на хирургични инструменти, анестезиологично оборудване и ендоскопска апаратура с измиваща и дезифекцираща машина Polaris 2311 НО на фирмата KEN - Дания”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

19.09.2007 г.

Гр.София

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

149

Договор

 

 

ЕТ „Мамологична консултация – Вера Калайджие

ва”

09.10.2007г.

09.10.2008г.

 

Вера

Калайджие

ва

02/

9534042

150

Курс

А

„Правилен избор и приложение на гръдните епитези, съобразно индивидуалните потребности на пациента”

ЕТ „Мамологична консултация – Вера Калайджие

ва”

09.10.2007г.

Гр.София - ВМА

5

 кред.

 точки

Вера

Калайджие

ва

02/

9534042

151

Договор

 

 

 „3М  Търговско

Представи

телство”

 

10.10.2007г.

10.10.2008г.

 

Силвия

Джукелова

02/

9601917

152

Курс

А

„3М продуктите и тяхното клинично приложение”

 „3М  Търговско

Представи

телство”

 

10.10.2007г.

Гр.София

ВМА

5

 кред.

 точки

Силвия

Джукелова

02/

9601917

 

 

 

 

153

Междуна

родна

конферен

ция

Б

Европейска Експертна Конференция за Превенция на вътреболничните инфекции”

 

 „3М  Търговско

Представи

телство”

 

06.11. – 07.11.2007г.

Гр.Нойс,

Германия

15

 кред.

 точки

Силвия

Джукелова

02/

9601917

 

 

 

 

154

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

02.10.2007г.

Гр.София

 

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

155

Договор

 

 

УМБАЛ”Св.Георги” ЕАД

Гр.Пловдив

11.10.2007г.

11.10.2008г.

 

Анна Петрова

0885265095

156

Национал

на

конферен

ция

Б

„Тежка черепно – мозъчна травма”

УМБАЛ”Св.Георги” ЕАД

Гр.Пловдив

11.10. -

13.10.2007г.

Гр.Девин

6

 кред.

точки

Анна Петрова

0885265095

157

Курс с тест

А

Ж

„Техника на работа с инсулин в условията на болнична медицинска помощ”

„Ново Нордиск Фарма” ЕАД

26.09.2007г.

Гр.София

 

10  

 кред.

   точки

Д-р Васил Вълов

02/

9627471

 

 

 

 

158

Курс

А

„Място и роля на медицинската сестра в превенцията на наркоманиите сред учениците”

РК на БАПЗГ

гр.Плевен

 

30.10.2007г.

Гр.Плевен

8

 кред.

   точки

Ст.м.с.

Надя

Димитрова

064/

886 428

 

 

 

159

Курс с тест

А

Ж

„Методология на научното изследване в медицинската практика”

РК на БАПЗГ

гр.Бургас

03.11. – 04.11.2007г.

Гр.Бургас

23

кред.

 точки

Янка

Шерденова

056/

810 570

 

 

 

160

Договор

 

 

„МБАЛ

Луковит”

ЕООД

22.10.2007г. 22.10.2008г.

 

Гл.м.с.

Весела

Кънева

0697/

4086

161

Курс

А

„Комуникации в сестринството и професионален стрес”

„МБАЛ

Луковит”

ЕООД

19.09. – 20.09.2007г..

Гр.Луковит

16

 кред.

   точки

Гл.м.с.

Весела

Кънева

0697/

4086

162

Курс

А

„Болнично снабдяване със стерилни материали”

 – І ниво

Сдружение

”Хигия”-БШПБХ

 

22.10. - 02.11.2007г.

Гр.София

80

 кред.

  точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

163

Курс с тест

А

Ж

„Обучение за ефективно общуване и оказване на подкрепа в клинични условия”

„Център по

управление и развитие на човешките ресурси”при

ЕНДО-МЕД

ООД

04.10. -

05.10.2007г.

Гр.Пловдив

21

кред.

  точки

Д-р Енчо Енев

032/

631327

164

Курс

А

„Болнична хигиена – хигиена на ръцете”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

16.10.2007г.

Гр.Ловеч

 

8

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

165

Договор

 

 

ТП „Пол „Хартманн”АД

30.10.2007г.

30.10.2009г.

 

Румяна Крушева

02/

9641820

166

Договор

 

 

„НЦ по радиобиоло

гия и радиационна защита”

01.11.2007г.

01.11.2009г.

 

Доц.

Радостина Георгиева

02/

623314

 

167

Курс

А

„Осигуряване на качеството в диагностичната и скрининговата рентгенова мамография”

„НЦ по радиобиоло

гия и радиационна защита”

09.10. -

10.10.2007г.

Гр.София

18

 кред.

точки

Доц.

Радостина Георгиева

02/

623314

 

168

Договор

 

 

УМБАЛ „Алексан

дровска”

ЕАД

30.10.2007г.

30.10.2008г.

 

Гл.м.с.

Магдалена

Нинова

02/

9230381

169

Курс

А

„Планиране, провеждане  и представяне на сестринско изследване”

УМБАЛ „Алексан

дровска”

ЕАД

16.11. –

19.11.2007г.

Гр.София

24

 кред.

точки

Гл.м.с.

Магдалена

Нинова

02/

9230381

170

Договор

 

 

„Сдруже

ние по превенция и контрол на нозоко

миалните инфекции -

Бул Нозо”

15.11.2007г.

15.11.2008г.

 

Доц.

Вл.Новки

ришки

02/

9446999

в.203

 

171

Симпозиум

Б

VІ Национален симпозиум по нозокомиални инфекции и дезинфекция

„Сдруже

ние по превенция и контрол на нозоко

миалните инфекции -

Бул Нозо”

29.11. –

30.11.2007г.

Гр.София

11

 кред.

точки

Доц.

Вл.Новки

ришки

02/

9446999

в.203

 

172

Курс с тест

А

Ж

„Съвременни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция в здравни  заведения.Технология на почистване и дезинфекция.Избор на правилните професионални почистващи средства – ефективност, стойност и цена.”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

10.10.2007г.

Гр.София

13  

 кред.

 точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

 

173

Договор

 

 

„Аришоп фарма”АД

06.11.2007г.

06.11.2008г.

 

Марина

Михайлова

02/

8103993

174

Курс

А

„Употреба на превръзки за тежки и трудно зарастващи рани”

„Аришоп фарма”АД

06.11.2007г.

06.11.2008г.

 

Марина

Михайлова

02/

8103993

175

Курс с тест

А

Ж

„Съвременно лечение на рани”

ТП „Пол „Хартманн”АД

14.11.2007г.

Гр.София

10  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

176

Курс с тест

А

Ж

„Съвременно лечение на рани”

ТП „Пол „Хартманн”АД

09.11.2007г.

Гр.София

10  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

177

Курс

А

„Интензивно наблюдение на болни с остър инфаркт на миокарда – съвременни насоки”

СБАЛССЗ -НКБ - ЕАД

Гр.София

12.11. –

16.11.2007г.

Гр.София

30

кред.

точки

Гл.мед.

сестра

Божидара

Борисова

02/

9211583

 

178

Курс с тест

А

Ж

„Спешна и интензивна кардиология”

УНСБАЛ

„Света Екатерина”

ЕАД

26.11. – 30.11.2007г.

Гр.София

45

 кред.

точки

Гл.м.с.

Екатерина Карастояно

ва

02/

9159580

 

 

 

179

Курс

А

„Поведение на медицинската сестра при лечение на психози

РК на БАПЗГ

гр.Бургас

19.11. – 22.11.2007г.

Гр.Бургас

16

кред.

 точки

Янка

Шерденова

056/

810 570

 

 

 

 

 

180

Курс

А

„Поведение на рехабилитатори и медицински сестри в болничната и извънболничната помощ, качествени грижи”

РК на БАПЗГ

гр.Плевен

 

22.11.2007г.

Гр.Плевен

10

 кред.

   точки

Ст.м.с.

Надя

Димитрова

064/

886 428

 

 

 

181

Курс

А

„Три конкретни подхода за намаляване на стреса в работата на мед.сестри и благоприятните им отражения върху екипа лекар – мед.сестра и върху пациентите”

Рег.съюз на болниците

„Стара планина”

Гр.Габрово

09.11.2007г.

Гр.Луковит

10

 кред.

  точки

Д-р Бамбов

066 /

806193

 

 

 

182

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

24.10.2007 г.

Гр.Силистра

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

183

Междуна

роден симпозиум

Б

„Хирургия на черен дроб и жлъчни пътища”

ВМА – гр.София

22.11 –

24.11.2007г.

Гр.София

21

 кред.

 точки

Гл.м.с.

Милослава

Илиева

02/

9225005

184

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Ямбол

23.11.2007г.

23.11.2008г.

 

Румен Колев

046/

669028

 

 

185

Курс с тест

А

Ж

„Промоция на здравето и сестрински грижи в извънболничната помощ”

РК на БАПЗГ

Гр.Ямбол

07.12. –

09.12.2007г.

Гр.Ямбол

29

 кред.

 точки

Румен Колев

046/

669028

186

Курс с тест

А

Ж

„Съвременно лечение на рани”

ТП „Пол „Хартманн”АД

27.11.2007г.

Гр.София

10  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

187

Курс с тест

А

Ж

„Техника на работа с инсулин в условията на болнична медицинска помощ”

„Ново Нордиск Фарма” ЕАД

05.12.2007г.

Гр.Бургас

 

10  

 кред.

 точки

Д-р Васил Вълов

02/

9627471

 

 

188

Курс с тест

А

Ж

„Техника на работа с инсулин в условията на болнична медицинска помощ”

„Ново Нордиск Фарма” ЕАД

04.12.2007г.

Гр.

Пазарджик

 

10  

 кред.

  точки

Д-р Васил Вълов

02/

9627471

 

 

189

Курс с тест

А

Ж

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

03.10.2007г.

Гр.Пловдив

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

190

Курс с тест

А

Ж

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

14.09.2007г.

Гр.София

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

 

191

Курс с тест

А

Ж

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

01.11. –

03.11.2007г.

Кк.Катарино

Общ.Банско

 

30  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

192

Курс с тест

А

Ж

„Болнична хигиена – хигиена на ръцете”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

26.11.2007г.

Гр.Плевен

 

13

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

193

Курс с тест

А

Ж

„Болнична хигиена – хигиена на ръцете”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

22.11.2007г.

Гр.Разград

 

13

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

194

Договор

 

 

МУ-Пловдив

Мед.колеж

Гр.Пловдив

03.01.2008г.

03.01.2010г.

 

Таня

Каснакова

Началник

Учебен отдел

032/

693705

 

195

Курсове

А

 

1.”Инфекциозни болести с множествен механизъм на предаване-хепатит В,С,ХИВ и СПИН”.

МУ-Пловдив

Мед.колеж

Гр.Пловдив

09.01.2008г.

 

23 кр.точки

 

Таня

Каснакова

Началник

Учебен

отдел

032/

693705

 

 

 

 

 

 

 

2.”Оценка на състоянието

и поведението при пациенти с психични разстройства.Шизофрениязависимости,органични разстройства”

 

 

04.02.2008г.

 

 

 

 

 

 

15 кр.точки

 

 

 

 

 

 

 

3.”Лечебно хранене”

 

 

06.02.2008г.

17 кр.точки

4.”Хранителни добавки”

 

 

21.02.2008г.

17 кр.точки

5.”Палиативна лъчева терапия и качество на живот на онкологично болни в напреднал стадий”.

 

25.02.2008г.

20 кр.точки

6.”Превенция и контрол на нозокомиалните инфекции”.

 

13.03.2008г.

15 кр.точки

7.”Специални масажи при заболявания на мускулите,съединителна

та и периостална тъкан”.

 

15.03.2008г.

12 кр.точки

8.”Медицинска квалитология /качество на здр.грижи/”.

 

17.03.2008г.

17 кр.точки

9.”Медико-социални проблеми и качество на живот при жени с нарушена секреция на стероидните/ полови/ хормони”

 

18.03.2008г.

15 кр.точки

10.”Комуникационни умения в медицинската практика.Преодоляване на бариерите в общуването”

 

20.03.2008г.

15 кр.точки

11.”Лечебна козметика”

 

 

 

20.03.2008г.

20 кр.точки

12.”Актуални проблеми в храненето.Хранене при хронични неинфекциозни заболявания.Хранене на деца в ранна възраст.Качества на питейната вода и оценка на здравния риск”

 

20.03.2008г.

14 кр.точки

13.”Медико-социални проблеми и специални грижи при пациенти с Миастения,Гилен Баре и Множествена склероза”

 

 

24.03.2008г.

15 кр.точки

14.”Гинекологични тумори- лъчева терапия и място на различните специалисти”

 

24.03.2008г.

20 кр.точки

15.”Ролята и мястото на медицинската сестра при обгрижване на болни в последен стадий на болестта”

 

27.03.2008г.

16 кр.точки

 

Курсове

с тест

А

Ж

1.”Металокерамика за начинаещи”

МУ-Пловдив

Мед.колеж

Гр.Пловдив

14.01.2008г.

37

кр.точки

Таня

Каснакова

Началник

Учебен

отдел

032/

693705

 

2.”Композиционни материали - курс за начинаещи”- курс за зъботехници

 

21.01.2008г.

28 кр.точки

 

 

3.”Спешна образна диагностика”

 

21.01.2008г.

37

кр.точки

 

4.”Лъчева терапия при най-често срещаните онкологични заболявания”

 

28.01.2008г.

37

кр.точки

 

 

5.”Анестезиология и интензивно лечение – принципи в практическата работа на мед.сестра”

 

 

04.03.2008г.

25

кр.точки

 

 

 

6.”Компютърна томография”

 

17.03.2008г.

37

кр.точки

 

7.”Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болни”

 

22.03.2008г.

32

кр.точки

 

 

196

Курс с тест

А

Ж

„Съвременни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция в здравни заведения.Технология на почистване и дезинфекция – въвеждащо обучение”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

06.11.2007г.

Гр.

Пазарджик

10  

 кред.

 точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

197

Курс с тест

А

Ж

„Съвременни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция в здравни заведения.Технология на почистване и дезинфекция – въвеждащо обучение”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

05.12.2007г.

Гр.Варна

 

10  

 кред.

 точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

198

Курс с тест

А

Ж

„Съвременни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция в здравни заведения.Технология на почистване и дезинфекция – въвеждащо обучение”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

01.11.2007г.

Гр.Пловдив

СБАЛАГ

10  

 кред.

 точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

199

Курс с тест

А

Ж

„Съвременни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция в здравни заведения.Технология на почистване и дезинфекция – въвеждащо обучение”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

06.11.2007г.

Гр.Пловдив

МБАЛ

„Св.Георги”

10  

 кред.

 точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

200

Курс с тест

А

Ж

„Съвременни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция в здравни заведения.Технология на почистване и дезинфекция – въвеждащо обучение”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

06.11.2007г.

Гр.

Пазарджик

МБАЛ

 

10  

 кред.

 точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

201

Курс с тест

А

Ж

„Съвременни системи за ръчно професионално почистване и дезинфекция в здравни заведения.Технология на почистване и дезинфекция – въвеждащо обучение”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

01.11.2007г.

Гр.Пловдив

МБАЛ

„Касиела”

10  

 кред.

 точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

202

Курс с тест

А

Ж

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

30.06.2007г.

Гр.Велико Търново

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

02/

4899463

 

203

Курс

А

„Изработване на здравен проект”

БАПЗГ и

НБУ

15.12.2007г.

16.12.2007г.

Гр.София

17

кред.

точки

Анелия Янкова

02/

8110107

204

Курс

А

„Актуални проблеми при лечението на бактериалните инфекции и повлияване на болката в стационара”

МОБАЛ

„Д-р Стефан Черкезов” АД

Гр.Велико Търново

28.11.2007г.

Гр.Велико Търново

5

 кред.

   точки

Гл.м.сестра

Маргарита

Борисова

062/

2690310

205

Курс с тест

А

Ж

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

13.12.2007г.

Гр.

Кюстендил

 

10

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

206

Курс с тест

А

Ж

„Превръзки и лечение на трудно заздравяващи рани”

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

01.11.2007г.

Гр.София

УБ”Лозенец

10

 кред.

точки

Таня

Цветкова

02/

951 6866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2007г.

Гр.София

ВМА

15.11.2007г.

Гр.Варна

МБАЛ

”Св.Анна”

07.12.2007г.

Гр.София

МБАЛ

„Токуда Болница София”

207

Курс с тест

А

Ж

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

17.10.2007г.

Гр.Севлиево

 

10

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

208

Курс с тест

А

Ж

„Хигиенна дезинфекция на ръце”