Регистър на договорите,сключени с БАПЗГ за кредитиране формите на продължаващо обучение

за 2006 год.

 

 

 

Форма на продължаващо обучение

Ка

те

го

рия

 

Тема

Органи

затор

Дата и място на

провеждане

( от – до )

Кредитна

оценка

по ЕКС

Председател

Телефон

за връзка

1

Курс

А

„Хигиенни аспекти на грижите за раната”

Сдружение”Хигия”-БШПБХ

 

18.05 - 19.05.

2006г.

Гр.София

14

кред.точки

Гергана Станчева

02/

9630581

2

Курс

А

„Качество на здравните грижи”

БАПЗГ и

НБУ

19.05 -20.05.

2006г.

Гр.София

17

кред.точки

Анелия Янкова

02/

8110107

3

Курсове

А

Всички теми,включени в План-разписанието за СДО на МУ - София –

Ректорат

МУ-София

Ректорат

25.05.2006г.

25.05.2009г.

Гр.София

Според продължи

телността на курса,

съгласно ЕКС

Веска Грозданова

02/

5812681

4

 

Лекционен курс

с тест

А и Е

„Обучение на медицинските сестри за обгрижване на  диабетно болни”

„Чайка

Фарма-Висококачествените лекарства”АД

09.06.2006г

Гр.

Пазарджик

15 кред.точки

Д-р Петър

Петров

02/

9603680

5

Национален обучителен курс за диабетни сестри

    А

„Предизвикателството

гликемичен контрол  -

постигнат и

дълготраен”

„Глаксо

Cмит

Клайн”

ЕООД

09.06 - 10.06.

2006г

Боровец

      10 кред.точки

Елизабет

Георгиева

02/

9531034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06 - 17.06.

2006 г.

Пампорово

23.06 –24.06.

2006г.

Гр.Троян

08.09 - 09.09.

2006г.

Гр.Варна

6

 

Курс с тест

А, Е

„Специализиран курс по болнично снабдяване със стерилни материали”

Сдружение”Хигия”-БШПБХ

 

26.06  

07.07.2006г

Гр.София

      85 кред.точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

 

 

 

 

 

03.07  -14.07.2006г

Гр.Варна

7

Курс

А

 

„Качество на здравните грижи”

БАПЗГ и

„Медика”

АД

30.06-02.07.2006г

17

кред.точки

БАПЗГ

02/

5812341

 

 

 

14.07-16.07.

2006г.

21.07.-23-07.

2006г.

28.07-30.07.

2006 г.

06.10-08.10.

2006г.

13.10-15.10.

2006г.

20.10-22.10.

2006г.

27.10-29.10.

2006г.

Град

Сандански

8

Лекционен курс

 

   А

„Сигурност на стерилизацията”

3 М

Търговско

представи-телство

06.06.2006г

          5

кред.точки

Д-р

Атанас

Трайков

02/

9601939

9

ІІ Национална конференция

на акушерките в България

Б

„Съвременни насоки в антенаталната диагностика: Превенция на заплахата”

СА  към

БДАГ

15.06 - 17.06.

2006г.

Гр.Китен

      15

кред.точки

Нели

Маринова

02/

9172339

10

Курсове

А

Всички теми,включени в програмата за индивидуално обучение на медицински сестри в НКБ

СБАЛССЗ – НКБ

ЕАД

1.06.-31.12

2006 г.

Според продължи

телността на курса,

съгласно ЕКС

Отдел

”Грижи за болния”

02/

8223207/

573

 

11

Лекционни курсове

 

А

 

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

24.07.2006г

24.07.2007г.

Според ЕКС

Д-р Колев

02/

9768040

12

Семинар

Б

„Управление на времето”

Рег.съюз на болниците

„Стара планина”

1.06.2006г-

1.06.2007г.

       10

кред.точки

Д-р Бамбов

066 /

806193

 

 

              

08.06 - 09.06.

2006 г.

Гр.Етрополе

13

Курс

А

„Качество на здравните грижи”

БАПЗГ и

НБУ

26.07- 27.07.

2006 г.

Гр.София

17

кред.точки

Анелия Янкова

02/

8110107

14

Национален форум на БАПЗГ – РК на БАПЗГ гр.Шумен

Б

„Ограничаване на рисковото сексуално поведение  - ППИ, ХИВ/ СПИН.Формиране и развитие на умения за отговорно сексуално поведение у подрастващите”.

РК на БАПЗГ

Гр.Шумен

11.09.2006г.

Гр.Шумен

6

кред.точки

Мария

Симеоно

ва

054/

800743/

204

 

 

 

 

 

 

 

 

V Национален форум на специалистите по здравни грижи

Б

„Тенденции,развитие и приоритети в практиката на медицинските специалисти”

РК на БАПЗГ

Гр.Шумен

01.12 - 02.12.

2006 г.

Гр.Шумен

10

кред.точки

Мария

Симеоно

ва

054/

800743

/204

 

 

 

15

Курсове

А

Всички теми,включени в програмата за  обучение на медицинските  сестри в ДПБ

ДПБ”Св.

Иван Рилски”

Гр.Нови Искър

28.07.2006г.-

28.07.2007г.

Според ЕКС

Гл.мед.

сестра

К.Янакиева

 

02/

9914771

вътр.202

 

Конференция

Б

„Организационни аспекти на регионалните колегии”

БАПЗГ

10.06 - 11.06.

2006г.

Гр.Хасково

10

кред.точки

 

 

16

Курсове

А

Всички теми ,включени в План-разписанието за СДО на ВМА – гр.София

ВМА – гр.София

01.09.2006г.-

01.09.2011г.

Гр.София

Според продължи

телността на курса,

съгласно ЕКС

Гл.мед.

сестра

Росица

Велкова

9225005

9225912

GSM

0887202223

17

Конгрес

Б

Шести конгрес на Балканското дружество по онкология

Българска Нацио

нална

асоциация по

онкология

13.09-16.09.

2006 г.

Резиденция Бояна

14.09.2006г.-

Сестринска

сесия

8

кред.точки

Доц.Стр.

Каранов

 

18

Курсове

А

Всички теми ,включени в План-разписанието за СДО на УМБАЛ

„Александровска” – гр.София

УМБАЛ

„Алексан

дровска”

гр.София

01.09.2006г-

01.09.2007г.

Гр.София

Според продължи

телността на курса,

съгласно ЕКС

Гл.мед.

сестра

М.Нинова

02/

9230381

Ст.лаб.

В.Ивано

ва

02/

9230348

19

Курс

А

„Епидемиологичен надзор на нозокомиалните инфекции”

Сдружение”Хигия”-БШПБХ

 

18.09 - 21.09.

2006г.

Гр.София

24

 кред.точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

 

 

20

Курс

А

„Надзор и контрол на вътреболничните инфекции в рискови клиники”

Сдружение”Хигия”-БШПБХ

 

09.10 - 13.10.

2006г.

Гр.София

30

 кред.точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

 

 

21

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

08.08.2006г.

Гр.

Ботевград

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

22

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

25.09.2006г.

Гр.Шумен

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

23

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

14.09.2006г.

Гр.Варна

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

24

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

30.08.2006г.

Гр.Враца

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

25

Курсове

А

 

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

06.10.2006г.

06.10.2007г.

Според ЕКС

Д-р

Станчева

062/

634 609

26

Национална

Конференция

Б

„Роля на професионалистите по здравни грижи в промоция на здравето”

БАПЗГ – РК на БАПЗГ

гр.Бургас

27.04. – 28.04.2007г.

Гр.Поморие

10

 кред.точки

Янка

Шерденова

056/

810 570

27

Конгрес

Б

 ХІІ   Конгрес на

Българската асоциация по  радиология и

ІV Балкански

конгрес по радиология

Българска

асоциация по радиология

20.10 – 22.10.2006г.

Гр.Слънчев бряг

21

 кред.точки

Ст.лаб.

В.Ивано

ва

02/

9230348

29

Симпозиум

Б

V Национален симпозиум по нозокомиални инфекции и дезинфекция

„Сдруже

ние по превенция и контрол на нозоко

миалните инфекции -

БулНозо”

26.10 – 27.10.2006г.

Гр.София

21

 кред.точки

Доц.

Вл.Новки

ришки

02/

9446999

в.203

30

Конгрес

Б

Първи Национален конгрес по неонатология с международно участие

СБАЛАГ

„Майчин дом” ЕАД

12.10 – 14.10.2006г.

21

 кред.точки

Главна

акушерка

Елка Спасова

02/

9172400

31

Курсове

А

Всички теми,включени в програмата за  обучение на медицинските  сестри

„МБАЛ Каварна”

ЕООД

10.10.2006г.-

10.10.2007г.

Според ЕКС

Гл.м.с.

Пападамова

0570 /

8 31 61

32

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

03.10.2006 г.

5

 кред.точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

33

Курс

А

„Качество на здравните грижи”

БАПЗГ и

НБУ

27.09. – 28.09.2006г.

Гр.София

17

 кред.точки

Анелия Янкова

02/

8110107

34

Курс

А

„Хигиена и дезинфекция в кухненският блок на детски заведения.”

„Хепатити”.

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

19.10.2006г.

Гр.Габрово

5

кред.точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

35

Конгрес

Б

Х Национален конгрес по кардиология

Дружество на кардио

лозите  в България

27.10 – 29.10.2006г.

Гр.София

14

 кред.точки

Гл.м.с.

Божидара

Борисова

02/

9211583

 

 

 

 

36

Курс

А

„Управление на персонала – основни функции на ръководителя по здравни грижи.”

РК на БАПЗГ

Гр.Ямбол

10.11 – 14.11.2006г.

40

 кред.точки

Мария Костади

нова

046/

681 297

 

 

 

 

17.11 – 21.112006г.

24.11 – 28.11.2006г.

37

Курсове

А

 

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

01.11.2006г.

01.11.2007г.

Според ЕКС

Таня

Цветкова

02/

951 6866

38

Курс

А

„Хигиенни аспекти на грижите за раната”

Сдружение”Хигия”-БШПБХ

 

09.11 – 11.11.2006г.

Гр.София

26

 кред.точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

 

 

39

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

10.11.2006г.

Гр.Петрич

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

40

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

08.11.2006г.

Гр.Троян

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

41

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

19.09.2006г.

Гр.Провадия

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

42

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

25.09.2006г.

Гр.Шумен

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

43

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

12.10.2006г.

Гр.Бургас

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

44

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

21.09.2006г.

Гр.Бургас

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

45

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”.

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

24.11 - 25.11.

2006г.

Гр.Етрополе

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

46

Национална

Конференция

Б

„Актуализиране на медицинските стандарти по химиотерапия”

ЕТ”Викорг Нели Вишева”

07.12 - 08.12.

2006г.

Гр.София

11

 кред.точки

Д-р Г.Вишев

02/

8650014

 

 

 

47

Семинар

Б

„Решаване на проблеми за по-добро здраве – ВБИ”

Сдружение”Хигия”-БШПБХ

 

10.11 – 12.11.2006г.

Гр.Варна

12

 кред.точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

 

 

48

Семинар

Б

„Формулиране на стратегия и оперативен план на завършващата фаза на БШПБХ”

Сдружение”Хигия”-БШПБХ

 

30.11 – 01.12.2006г.

Гр.София

11

 кред.точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

 

 

49

Курс

А

„Модели на сестринските грижи”

Рег.съюз на болниците

„Стара планина”

03.11.2006г.

Гр.Тетевен

 

       10

кред.точки

Д-р Бамбов

066 /

806193

 

 

              

50

Курсове

А

Всички теми,включени в Програмата за СДО на Медицински колеж към МУ – гр.Пловдив

Мед.колеж

гр.Пловдив

03.01.2007г.

03.01.2008г.

Гр.Пловдив

Според продължи

телността на курса,

съгласно ЕКС

Таня

Касна

кова – Началник

учебен отдел

032 /

693 705

51

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

14.09.2006г.

Гр.Варна

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

52

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

19.09.2006г.

Гр.

Търговище

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

53

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

20.09.2006г.

Гр.Балчик

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

54

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

29.09.2006г.

Гр.Варна

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

55

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

12.10.2006г.

Гр.Тутракан

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

56

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

19.10.2006г.

Гр.Каварна

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

57

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

30.10.2006г.

Гр.Варна

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

58

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

02.11.2006г.

Гр.

Сандански

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

59

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

15.11.2006г.

Гр.Велики

Преслав

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

60

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

29.11.2006г.

Гр.Поморие

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

61

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

29.11.2006г.

Гр.Бургас

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

62

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

30.11.2006г.

Гр.Плевен

5

 кред.точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

63

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

23.11.2006 г.

Гр.Бургас

5

 кред.точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

64

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

21.12.2006 г.

с.Церова

кория

5

 кред.точки

Д-р

Станчева

062/

634 609