Ф  И  Р  М  И – Т  Е  М  И

 

                                   

 

 

 


„Еколаб” ЕООД

Гр.София

Бул.”Цариградско шосе” № 115 А

Тел.02/ 9768020

 

 

Теми

Лектор

Телефон

1

Дезинфекция на ръце.

Д-р

Димитър Колев

GSM

0888 829 200

2

Дезинфекция на инструменти.

Д-р ОрлинИванов

02/ 976 80 20

 

3

Дезинфекция на повърхности.

Д-р ПеткоИванов

02/ 976 80 20

 

 

 

 

Биотроник  България”ЕООД

Гр.София

Кв.”Манастирски ливади – запад”

Ул.”Ген.Ст.Тошев” № 98,бл.5,вх.А, ет.1, ап.4

Тел.: +359/2/428 16 70(71,72)

Факс: +359 /2 / 428 16 73

 

 

Теми

Лектор

Телефон

1

Mатериали в инвазивната кардиология - настояще и бъдеще.

K. Коджабашева

0885 520764

2

Иновативни продукти в Инвазивната кардиология.

 

К. Коджабашева

0885 520764

3

Видове контраст и контрастна нефропатия.

Д-р Мария Казакова

0888 566280

4

Анатомия на сърцето и съдовете: сърдечни кухини, сърдечни клапи, коронарни артерии, проводна система, хистологичен строеж на съдовете.

Д-р Галина Димитрова

0887 227292

5

Основни понятия и съкращения, използвани в инвазивната кардиология, ангиографски позиции.

Д-р Галина Димитрова

0887 227292

6

РТСА стъпка по стъпка: индикации, съдов достъп, диагностична ангиография, балонна дилатация, стентиране, хемостаза, медикаменти.

Д-р Галина Димитрова

0887 227292

 

 

 

 

                                       "Диамед" ООД      

 

                                              

гр. София 1407,

ул. Христо Ценов № 4;

Тел: 02/  962 17 55;

Факс: 02 /962 17 53

www.diamed.bg

 

Теми

Лектор

Телефон

1

"Периферни интравенозни катетри със защитен механизъм от второ поколениепо сигурна защита от инфекция"

 

Д-р Димитър Маринчев ;

инж. Даниела Маринова

 

0885

74 50 76

 

2

"Биоматериалът в инфузионната терапиясигурно решение срещу разходите за терапия на катетър-свързани инфекции"

 

Д-р Димитър Маринчев  ;

инж. Даниела Маринова

 

0885

74 50 76

 

3

"Нов механизъм за интра-венозна инфузия, без риск от използване на игла"

 

Д-р Димитър Маринчев  ;

инж. Даниела Маринова

 

0885

 74 50 76

 

 

 

 

 

Аксон България” ООД

Гр.София

Ул.”Кораб планина”№ 13

Тел.02/ 8191000

 

 

Теми

Лектор

Телефон

1

Захранване на кърмачето.

Д-р Адриана Дойчинова

0887 845 679

2

Млечно хранене на кърмачето.

Д-р Светлана Тусчиева

0897 448 259

3

Хранене на деца от 1 до 3 годишна възраст.

Д-р Ирина Владимирова

0888 650 505

4

Хранене на деца със специални нужди.

Д-р Ирина Владимирова

0888 650 505

 

 

 

Булинженеринг къмпани” ООД

www.bulengineering.com

Гр.София

Ул. „Кишинев” № 5А

национален телефон: 0700 18 388

 

 

Теми

Лектор

Телефон

1

Остойностяване и икономическа обосновка на проект за въвеждане на съвременни хигенни системи в лечебно заведение.”

 

Даниела Петкова

0888 857 690

 

2

Почистване и дезинфекция в рискови зони съвременни методи и технологии, избор на оборудване и препарати.”

 

Даниела Петкова

Жени Иванова

Стефка Мазева

0888 857 690

 

0888 440 015

0888 545 447

3

Почистване и дезинфекция на под и повърхностииновативни хигиенни системи - избор; цветово кодиране.”

 

Даниела Петкова

Жени Иванова

Стефка Мазева

0888 857 690

 

0888 440 015

0888 545 447

4

Машинното почистване в лечебните заведенияизбор на машини.”

 

Емил Георгиев

Събин Заимов

0886 767 616

0885 526 922

5

Почистване и дезинфекция на под и повърхностиосновен курс.”

 

Даниела Петкова

Жени Иванова

Стефка Мазева

0888 857 690

 

0888 440 015

0888 545 447

6

Лична хигиенаизбор на професионални продукти.”

 

Даниела Петкова

Жени Иванова

Стефка Мазева

0888 857 690

 

0888 440 015

0888 545 447