РЪКОВОДСТВА

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА COVID-19 В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ИЗГОТВЕНО ОТ СРЗИ

МЕДИЦИ ОТ ВМА: СТЪПКА ПО СТЪПКА КАК СЕ СВАЛЯ ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

РЪКОВОДСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19 ВЕЧЕ Е В ИНТЕРНЕТ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА COVID-19

СТЪПКИ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

КЛИНИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕЖКИ ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19

ПРОТОКОЛИ ПРИ ИЗЛИЗАНЕ, ПРИБИРАНЕ И СЪЖИТЕЛСТВАНЕ СЪС ЗАЛОЛЯЛ ОТ COVID-19

ОСНОВНИ СТЪПКИ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА COVID-19

УКАЗАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА НОСЕНЕ И СВАЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Проф. Иванка Стамболова – ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ. ИМУНОПРОФИЛАКТИКА

Проф. Иванка Стамболова – СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА БОЛНИ С ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННИ С COVID-19

COVID-19 НАСОКИ ЗА РАБОТА В НЕОНАТОЛОГИЧНИТЕ ЗВЕНА

ИНТУБАЦИЯ И АНЕСТЕЗИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19