ПРЕПОРЪКИ

ВИДЕО НА СЗО С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19

Експерти на СЗО призовават – НЕ ОТДЕЛЯЙТЕ НОВОРОДЕНИТЕ ОТ МАЙКИТЕ С ВЕРОЯТЕН ИЛИ ДОКАЗАН COVID-19

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ВРЕМЕННИ НАСОКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО Е ИМАЛО ЗАРАЗЕНИ С КОРОНАВИРУСА

ПРЕПОРЪКИ НА МЗ КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВБИ

ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСТО ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ COVID-19

ПРЕПОРЪКИ НА МЗ, СЪОБРАЗЕНИ С НАСОКИТЕ НА СЗО, ЗА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 НА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ

ПРЕПОРЪКИ НА МЗ ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ ЗА РЪЦЕ

ПРЕПОРЪКИ НА МЗ ЗА ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА И НА ПРОДУКТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ПРЕПОРЪКИ НА МЗ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО ОБЛАСТИ И ДЪРЖАВИ С РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА COVID-19

ПРЕПОРЪКИ НА СЗО КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Доц. д-р Михаил Околийски, представител на офиса на СЗО за България – ХОРАТА ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЕ ЗАРАЗЯТ С COVID-19

COVID-19 И БРЕМЕННОСТ: ПРЕПОРЪКИ КЪМ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИ И АКУШЕРКИ

ПРЕПОРЪКИ НА АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ НА ХИРУРЗИТЕ ОТНОСНО ТРИАЖА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОВИД-19

КОРОНАВИРУС И БРЕМЕННОСТ

ПРЕПОРЪКИ НА АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ НА ХИРУРЗИТЕ ОТНОСНО ТРИАЖА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОВИД-19

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕПОРЪКИ ДА ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ ИЗЛЕЗЕ С ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ ОТ COVID-19