ОБРЪЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ НА БАПЗГ, СВЪРЗАНИ С COVID-19