НАД 70 МЕДИЦИ, СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕХА УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТЕН КУРС НА ТЕМА “СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО”

На 3 април 2023 г. Регионална колегия на БАПЗГ – Велико Търново проведе безплатен курс за продължаващо обучение на тема “Справяне със стреса на работното място”, посветено на 20-годишния юбилей на БАПЗГ. Лектор беше доц. Диана Димитрова, директор на Филиал Велико Търново към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Обучението се проведе в конферентната зала на филиала, съобщи Мима Митева, член на УС на БАПЗГ и старши рентгенов лаборант в Отделението по образна диагностика към МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“.

В обучението участие взеха над 70 специалисти по здравни грижи от МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов” АД – Велико Търново, Детско и училищно здравеопазване, Комплексния онкологичен център, студенти и преподаватели от Филиал Велико Търново.

Презентацията  на доц. Димитрова предизвика огромен интерес. Присъстващите бяха запознати със значението на термина “Стрес”; какви са типовете стрес; защо някои хора са по-податливи на стреса; Каква е връзката между стрес и болест; защо стресът на работното място е толкова изпепеляващ и др.

Във втората част на обучението специалистите по здравни грижи бяха запознати с методите за справяне със стреса и с това как всеки от тях да изгради стратегии  според личностните си качества.

Участниците в обучението ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.