НАД 110 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА”

Над 110 специалисти по здравни грижи се включиха на 29 април 2023 г. в обучение, организирано от Регионална колегия на БАПЗГ – Варна. Научното събитие е част от програмата на колегията за 20-годишния юбилей на БАПЗГ.

Обучението на тема „Малигнен меланом на кожата” се състоя във Втора аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.  Лектори на обучението бяха: д-р Моника Занева,  която работи в Онкохирургичното отделение на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“ – Варна и д-р Емил Кънчев, началник на Отделението по обща и клинична патология в СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ – Варна.

Курсистите бяха запознати с етиологията, клиничните прояви и стадирането на малигнения меланом, оперативното лечение, биопсия на сентинелен меланомен възел, защо е препоръчително да се направи биопсия при наличие на стражеви възел при малигнен меланом на кожата. Беше представена и морфологията на заболяването.

 


Д-р Моника Занева е специалист хирург във Варна с над 15 години медицински опит. Притежава богат опит в диагностиката и лечението. Извършва профилактични прегледи, лечения и диагностика. Активно участва в извършването на онкохирургия на млечни жлези, стомашно-чревната хирургия, хирургия на кожни образувания и последваща пластика, операции на дефекти на коремната стена.
Д-р Занева има специалност „Обща хирургия“.  От 2008 г. до 2010 г. д-р Занева работи като лекар ординатор в Център за спешна медицинска помощ Варна. От 2009 г. до 2014 г. работи като лекар в Спешно отделение на МБАЛ „Света Анна“ – Варна. От 2019 г. е част от екипа на Онкохирургичното отделение на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“ – Варна.

 


Д-р Емил Кънчев е началник на Отделението по обща и клинична патология в СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ – Варна. завършил е специалност медицина в Медицински Университет – Варна. През периода 1994-2002 г. е асистент в Катедра по Обща и клинична патология към МУ – Варна. Притежава специалност по Обща и клинична патология. През 2000 г. придобива свидетелство за професионална квалификация по цитопатология.
От 2002 до 2006 г. д-р Кънчев  работи като патолог-консултант в Cornwall Regional Hospital-Montego Bay, Ямайка. Oт 2007 г. е част от екипа на отделението по Клинична патология към СБАЛОЗ”Д-р Марко Марков” – Варна. Редовно участва в национални и международни конгреси и конференции, има научни публикации в периодични издания у нас и в чужбина.