МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Адв. Мария Петрова – ЗА НУЖДАТА ОТ СТАНДАРТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Адв. д-р Мария Петрова – НАСИЛИЕ НАД МЕДИЦИ. ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВЕРБАЛНОТО НАСИЛИЕ – ЧАСТ II

Адв. д-р Мария Петрова – НАСИЛИЕ НАД МЕДИЦИ. ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ – ЧАСТ I

Адв. д-р Мария Петрова – ПРАВНА РАМКА НА СЪСЛОВНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КАСАЕЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Адв. д-р Мария Петрова – РОЛЯ НА АКУШЕРКИТЕ В ПРОЦЕСА НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Адв. д-р Мария Петрова – ЗАЩИТА НА ЗДРАВНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РОЛЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ОПАЗВАНЕТО ИМ

Адв. д-р Мария Петрова – ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ДА ВОДЯТ МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Адв. д-р Мария Петрова – ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЛЕКАРСКОТО НАЗНАЧЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Адв. д-р Мария Петрова – НОРМАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА АКУШЕРСКА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ

Адв. д-р Мария Петрова – ПРАВНА РАМКА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ