ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

БАПЗГ- ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Главен експерт – Нели Славова
GSM:0888 011 868
e-mail: obuchenie_nsl@abv.bg
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ИЗИСКВАНИЯ
КАК ДА УЧАСТВАМ В ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Лечебни заведения представят на Вашето внимание –
План – разписание за включване в курсово и индивидуално обучение:
Уважаеми колеги,
Отдел “Продължаващо обучение” предлага за Вас план – разписание на МУ – Ректорат – София и лечебни заведения.
Моля, желаещите да се включат в курсовете да се свържат с посочените в информацията лица за контакти.
Завършилите курс на обучение получават Удостоверение с кредитни точки, съобразно ЕКС на БАПЗГ.

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ВМА – София
ТУК
УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
ТУК
УМБАЛ “Св.Екатерина”ЕAД
ТУК
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр.Пловдив
ТУК
МУ – ВАРНА
ТУК
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
ТУК ТУК
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД
ТУК
МУ – Ректорат – София
ТУК
Медицински колеж към Медицински университет Пловдив
ТУК ТУК
Русенски университет “Ангел Кънчев”
ТУК ТУК
Медицински колеж към Тракийски университет – Стара Загора
ТУК
Сдружение “Агенция Здраве и грижи” – гр.Враца
ТУК
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Факултет по обществено здраве и здравни грижи – Бургас Катедра “Здравни грижи”
ТУК
Сдружение “Поколения” – теми за обучение
Процедура за оценка и кредитиране на участия в международни научни форуми
ЛЕКТОРИ – ТЕМИ
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАПЗГ
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В СИСТЕМАТА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОРМИТЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ С БАПЗГ ЗА КРЕДИТИРАНЕ ФОРМИТЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ГОДИНА 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006