НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (31.01.2020)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОВЕРЯВА ДОСТАВНИТЕ ЦЕНИ И СРОКА НА ГОДНОСТ НА ЛЕКАРСТВАТА ЗА БОЛНИЦИТЕ
„До настоящия момент в Министерство на здравеопазването не е постъпвала информация за цените, на които частните лечебни заведения закупуват от търговците на едро лекарствени продукти и цените, на които те ги отчитат към НЗОК.“ Това казва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в писмен отговор на въпрос на депутата от БСП д-р Валентина Найденова относно мерките които МЗ предприема за предотвратяването на недобри търговски и корупционни практики в лечебните заведения, информира Zdrave.net.
По думите му няма изискване лечебните заведения да предоставят информация за сключените от тях договори за доставка на лекарствени продукти, както и за условията по тях (цени, срокове на изпълнение и т.н.). Има въведено изискване само за лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и лечебните заведения с държавно или общинско участие в собствеността да предоставят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти информация за заплатените от тях лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, които се заплащат от бюджета на лечебните заведения. „Тази информация се използва единствено за изготвянето и актуализирането на ПЛС от НСЦРЛП“, казва министърът. Той подчертава, че е задължение на НЗОК, в ролята на платежна институция, да алармира компетентните органи в случай на подозрения за нелоялни практики и злоупотреби, идентифицирани в процеса на извършване на постоянен мониторинг върху дейността на договорните си партньори.
„След появилите се изявления и публикации в медиите с цел извършването на анализ и идентифициране на огласените нелоялни практики, министърът на здравеопазването е разпоредил на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и Изпълнителна агенция по лекарствата извършването на проверка на търговците на едро, дистрибутиращи лекарствени продукти относно доставните цени, на които лечебните заведения получават от търговците на едро лекарствените продукти, които Националната здравноосигурителна каса заплаща извън цената на КП и/или АПр на основание Закона за здравното осигуряване и срока на годност на доставените в лечебните заведения лекарствени продукти“, пише министър Ананиев. Той заявява, че резултатите от назначените проверки ще бъдат незабавно анализирани и оповестени.
„Предложили сме промени в нормативната уредба, които ще подобрят контрола върху разходите за лекарствени продукти. Същите предстои да бъдат обсъдени в парламента. Министерство на здравеопазването и занапред ще разчита на конструктивен и съвместен диалог между институциите, ангажирани в системата на здравеопазването, с цел постигане на по-добри здравни резултати за населението“, завършва министърът.

Министър Ананиев: НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГРАНИЧАВАНИ ПО ВЪЗРАСТ ПАЦИЕНТИТЕ НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ
„В никакъв случай МЗ не иска да разграничава подходите в лечението на децата до 18 години и над тази възраст. Само че не искам да създавам един списък до 18-години, който да продължава да се развива след това, а обратното. Тези деца, които са навършили 18 години и продължават да имат потребност от същата диетична храна за специални лечебни цели, ще включваме тяхното заболяване в списъка и съответно сертификата ще бъде осигурен за по-нататъшното му лечение. Въпросът ще бъде решаван със списъка, по който ще плаща НЗОК и след 18-годишна възраст“. Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на въпрос на депутата от БСП проф. Георги Михайлов относно лечение на пациент над 18 г. с вродено обменно заболяване, информира Zdrave.net.
Министърът уточни, че всяко здравноосигурено лице може да се възползва от правата си в случай, че заболяването, за чието домашно лечение са необходими диетични храни за специални медицински цели, е включено в Списъка на заболяванията по Закона за здравното осигуряване. Списъкът се утвърждава по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.
„С цел осигуряване на достъпност и непрекъсваемост на лечението на здравноосигурените лица до диетични храни за специални медицински цели, както и за допълване на списъка на диетичните храни, заплащани от НЗОК в съответствие със списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща, на заседание, проведено на 20.01.2020 г., от Надзорния съвет на НЗОК е взето решение за обновяване на Списъка с диетични храни за специални медицински цели. Утвърдена е нова ,,Спецификация на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“. Възложено е и откриването на процедура за обновяване на Списъка с диетични храни за специални медицински цели в съответствие със списъка на заболяванията, за чието лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели“, уточни министър Ананиев.

ЕЛЕКТРОННИЯТ ТЪРГ Е НАМАЛИЛ ЦЕНАТА НА ЛЕКАРСТВА ЗА ОНКОБОЛНИ С 57 МЛН. ЛЕВА
По първоначална спецификация прогнозната стойност на лекарствата за пациенти с онкологични и онкохематологични лекарства за нуждите на болниците за следващите две години е била около 1,280 млрд. лв., но след проведения вчера електронен търг е постигната по-ниска стойност около 57 млн. лева. Това заяви министърът на здравеопазването в кулоарите на парламента пред журналисти, съобщиха от МЗ.
„Т.е. минимум толкова ще бъде икономията за бюджета на НЗОК. След това на ниво лечебно заведение ще бъдат постигани по-ниски цени на база проведени обществени поръчки“, уточни той.
В първия електронен търг, проведен чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България са се включили 16 търговци на едро, а заявки са били направени от 203 държавни и общинските лечебни заведения и лечебни заведения със смесено участие.
Здравният министър посочи, че се работи по текст в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чрез който и частните лечебни заведения да бъдат задължени да договарят цени не по-високи от тези, постигнати чрез рамковите споразумения и електронната борса за лекарства.
През месец февруари ще бъдат обявени още 5 електронни обществени поръчки за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения у нас.

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ПОКАЗВА, ЧЕ ВСЕКИ ВТОРИ ХИПЕРТОНИК У НАС НЕ ПОСТИГА ДОБЪР КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СИ
Всеки втори българин с артериална хипертония не постига добър контрол на заболяването си, докато тенденцията в света е в обратната посока – 60% от хората, които се лекуват за високо кръвно налягане постигат препоръчваните от науката стойности. Този извод от национално проучване в рамките на Глобалната инициатива „May Measurement Month“ бе представен на пресконференция днес при откриването на симпозиума „Артериале 2020“. Председателят на Българската Лига по хипертония проф. Арман Постаджиян допълни картината за страната ни, като прибави още детайли – 11,5% са скринираните българи с диабет срещу 8,5% средно за света, 13,8% от българите са преживели миокарден инфаркт срещу 4,6% средно за света. Два пъти повече са и българите с прекаран инсулт – 6,4% срещу 3,2% средно за света.
Наднорменото тегло, тютюнопушенето и консумацията на алкохол поне веднъж седмично са фактори, които извеждат все повече хора у нас във висок риск от тежък съдов инцидент, което означава, че трябва да има целенасочени усилия за овладяването им, е изводът на специалистите. Не по-малко притеснителен обаче е фактът, че комбинираната антихипертензивна терапия с фиксирани лекарствени комбинации все още се пренебрегва, в много случаи също така лечението на хипертониците не се интензифицира навреме, категоричен бе проф. Арман Постаджиян.
„Мay Measurement Month“ е инициатива на Международното дружество по хипертония и се подкрепя от Европейското дружество по хипертония и Международното дружество за съдово здраве (International Society of Vascular Haelth). Проучването е обхванало 1,5 млн. души от 90 държави. У нас то е осъществено от Българската Лига по хипертония в партньорство с общини и Българския Червен кръст, с помощта на 160 медицински специалисти и над 500 доброволци в 150 открити и закрити точки – болници, аптеки и други, публично достъпни места. Обхванати са били 3678 души на средна възраст 58,8 години, стана ясно по време на пресконференцията.
Симпозиумът „Артериале 2020“ е първата проява, включена в официалната програма на Европейското дружество по хипертония за тази година. Мотото на проявата е „Кръгът от таргетна органна увреда до клинично изявено събитие“. Акцент в програмата е участието на нефролози, невролози, енодкринолози и съдови специалисти, които ще представят проблема за контрола на артериалната хипертония в контекста на превенцията на бъбречните, мозъчните и съдовите увреждания и възможността за невременната им и пълноценна профилактика.

ГОДИШНО БЛИЗО 500 БЕБЕТА У НАС СЕ РАЖДАТ СЪС СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ
Близо 500 новородени български деца се раждат всяка година със сърдечни малформации. Тези аномалии са най-честата причина за смъртност в ранна детска възраст (до 12 месеца след раждането), когато не са диагностицирани или лекувани своевременно. Това показва информация на Асоциация „Детско сърце”, информира Clinica.bg.
От 2014 г. насам отбелязваме Световната седмица на вродените сърдечни малформации (7-14 февруари). Нейната цел е повече хора да се информират за заболяванията, както и да станат съпричастни към съдбата на хиляди деца, страдащи от тях. Причината за тежката прогноза за малчуганите е, че вродените сърдечни малформации водят до сърдечна недостатъчност. Децата са със затруднено дишане, увеличен дерен дроб и слезка, отоци по долните крайници, обясняват лекарите от Националната кардиологична болница, където се лекуват болните деца.
Тази година пациенти с вродени сърдечни малформации ще могат да получат безплатна консултация в Седмицата на отворените врати, която се организира от Експертния център по вродени сърдечни малформации при Национална кардиологична болница, съобщиха от лечебното заведение.
Всички пациенти над 18 години ще могат да бъдат прегледани от 10 до 14 февруари. Консултациите ще се извършват от 08:00 до 14:00 часа в кабинет № 61 на партер след предварително записване на тел. 02/9211 215, отдел „Грижи за болния”. Необходимо е желаещите преглед да носят всички документи свързани със заболяването си.

ОЩЕ ОБЛАСТИ ОБЯВИХА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ
Регионалните здравни инспекции в Търговище и Плевен обявиха грипна епидемия на територията на двете области от днес, 31 януари, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Ден по-рано грипна епидемия бе обявена в област Стара Загора. До второ нареждане се ограничават плановите операции и свижданията в лечебните заведения. Преустановяват се женските и детските консултации.
В Русе се очаква да бъде взето решение за обявяване на грипна епидемия от понеделник, съобщи БНР.
Учениците от 21 области в страната са в грипна ваканция. Не се провеждат учебни занятия в 1895 училища и две детски градини, съобщиха от МОН. От днес са възстановени учебните занятия в училищата в област Монтана. Продължават да се провеждат учебни часове в областите Плевен, Русе, Търговище и Шумен.