НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (30.12.2020)

С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СЕ УВЕЛИЧАВА РАЗМЕРА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ
Министерският съвет актуализира размера на стипендията за българските студенти. С решение на МС размерът на минималната от 70 става 85 лева на месец, а максималната от 150 – 180 лева, информира Clinica,bg.
Мярката ще влезе в сила от началото на втория семестър на учебната 2020/2021 година. Повишаването на студентските стипендии е в синхрон с държавната политика за стимулиране на студентите да полагат повече усилия за постигане на по-високи резултати в учебния процес и подобряване на качеството на обучението, както и доближаването му до очакванията на работодателите.
Допълнен е и механизмът за определяне на средствата за стипендии по висши училища, като за българските и чуждестранни докторанти те се планират съобразно броя на продължаващите от предходната година (според броя на месеците) и утвърдения нов прием, а за чуждестранните студенти (без средствата за стипендии за първата година на обучение на приетите по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен) – съобразно броя на стипендиантите от предходната година, новоприетите след средно образование и утвърдения прием след виеше образование.
Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвидено увеличение с 6 млн. лева на субсидията на държавните висши училища за стипендии на студентите и докторантите, което ще даде възможност на тези училища да повишат размера на стипендиите, предоставяни по успех и/или доход с 20%, каквото е и предлаганото увеличение на минималния и максималния размер на тези с стипендии.
С друго постановление е одобрен допълнителен трансфер в размер на 392 490 лв. чрез бюджета на МОН за 2020 година за Българската академия на науките. Средствата ще послужат за провеждане на изследване от страна на Института за изследване на населението и човека към БАН.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗГОТВИ ПРОЕКТ НА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ ЗА 10-ГОДИШЕН ПЕРИОД
„Нов проект на здравна стратегия предложи на обществото в навечерието на 2021 г. Министерството на здравеопазването, съобщи Clinica.bg. Планът обхваща следващите 10 години.
Недостатъците на здравната ни система според анализ на здравното министерство са много. Сред тях са постоянното нарастване на разходите без това да води до удовлетвореност у пациентите, високо доплащане, също така липсата на електронно здравеопазване, наличието на много болници и хоспитализации, не достатъчно ефективна извънболнична помощ, недоволство от качеството на здравните услуги сред хората, често ползване на спешна помощ от неосигурени и много други. Сред възможностите на системата за преодоляването на тези проблеми властите посочват добрите условия за развитие на балнеология у нас, на медицински кадри, повишаване на здравната култура на населението, както и на потенциала на системата за реакции при кризи, внедряването на иновации, ползването на пари от ЕС и насърчаване на донорството.
На базата на така очертаната картина, за следващите десет години, здравните власти заявяват шест приоритета, върху които ще се фокусират. Това са развитие на системата за общественото здраве, повишаване качеството на медицинските дейности, развитие на ефективна лекарствена политика, на електронно здравеопазване. Също така основна тема ще е бъдещето на човешките ресурси, където се предвижда подобряване на условията за работа и учене и най-накрая гарантирането на финансова устойчивост на здравната система.
За развитието на общественото здраве, където от години сме на челните места по смъртност и заболеваемост в ЕС, властите залагат на интердисциплинарен подход при политиките за промоцията на здравето. Също така на развитието на превенцията и здравословния начин на живот. За по-доброто справяне с инфекциите пък, се предлага развитие на система за Надзор на заразните болести и подобряване на имунизационната политика. Сред другите мерки са мониторинг на факторите на околната среда, оценка на събраните данни и жизнения статус на населението, както и осигуряване на безопасна среда за живот чрез подобрен контрол над нея. Предвижда се и инвестиране в кадрите и структурите на РЗИ.
Властите ще се фокусират върху преодоляване на дисбаланса в достъпа до медици в страната, както и в изграждането на интегрирани здравно-социални услуги – например патронажни грижи. Също така те предлагат да има повече пари за джипитата и специалистите, както и да се разшири пакетът с дентални дейности, които поема НЗОК. Засилване промоцията на здравето при джипитата и внедряването на високотехнологична помощ в работата им са сред другите мерки.
Проектът предвижда преструктуриране на болниците, което означава намаляване на броя им. Идеята е да се отсеят и развият тези, които предлагат по-комплексно обслужване, а другите да се преобразуват в медицински центрове или лечебни заведения за долекуване. За постигането на това ще се прилага националната здравна карта, селективното договаряне, стимули за преобразуване на легла от активно лечение в такива за долекуване. Също така ще се въведе плащане на база резултати от лечение, и ще се инвестира в изграждането на високоспециализирани центрове. Преструктурирането на болничната помощ ще е съчетано с укрепване на Спешната помощ.
Средствата за медикаменти са много и са непропорционално големи на фона на тези за извънболнична помощ се казва в анализа на МЗ. Затова властите отново залагат на генеричната политика, също така на цени, съобразени с нашето икономическо положение. Сред другите мерки са гарантиране на равен достъп до медикаменти, преодоляване на недостига на лекарства и въвеждане на електронно здравеопазване.
Също така по-голям контрол на пазара, прозрачност, развитие на ОЗТ, проследяването на ефекта от иновативните терапии и още по-голямо централизиране на търговете.
За преодолявана на недостига на кадри в системата от МЗ залагат мерки в две посоки. Първата е свързана с приемането на повече студенти по медицина и по здравни грижи, улесняване на специализирането и продължаващото учене. Втората поска е създаването на финансови стимули за привличане на лекари в нежеланите райони, както и мерки за пълноценна реализация на сестрите. Предвижда се и актуализиране на учебните програми в университетите.
Средствата за здравеопазване у нас постоянно се увеличават и тази тенденция е идентична с останалите държави в ЕС. Доплащането обаче в България е много високо, а удовлетвореност липса. Затова властите предвиждат следните мерки обвързване на заплащането с резултатите от дейността, както и преразпределение на средствата от болнична към извънболнична помощ. Повишаването на събираемостта на вноските за здраве е друга мярка, тъй като и сега неосигурените са около 700 хил. Развитие на селективното договаряне от НЗОК и финансиране на продължителното лечение са други мерки.

Министър Костадин Ангелов: ВАКСИНАЦИЯТА ВЪРВИ ПО ПЛАН
Ваксинацията върви по план и вече са ваксинирани 3844 души в цялата страна. Това съобщи здравният министър проф. Костадин Ангелов по време на заседанието на Министерския съвет днес, информира Zdrave.net като се позова на правителствената пресслужба.
„Във всички области на страната е направена организация за ваксинирането на медицинския персонал на първа линия“, посочи министър Ангелов. Министерството на здравеопазването ще стартира също така информационна кампания, за да може всеки български гражданин да бъде осведомен за процеса на ваксинирането.
Очаква се в началото на следващата година в България да пристигне и следващата пратка ваксини, за което е създадена необходимата организация.
За целта на заседанието си днес правителството е отпуснало 125 милиона лева. „С тези 125 милиона лева общо 305 милиона лева са дадени от парите на българските данъкоплатци за ваксини. Ваксините са безплатни и се слагат само при желание от страна на всеки българин“, заяви премиерът Бойко Борисов и напомни, че ваксините са одобрени от Европейската агенция за лекарства и Европейската комисия.
„Ваксината е единственото, което може да ни извади от пандемията. С огромните усилия на всички наши лекари и медицинските сестри, санитари, лаборанти, личния им пример, който дадоха с ваксинирането. Това е единственият шанс, който цивилизованият свят вижда в момента – чрез ваксините да излезем от тази война“, каза още Борисов, като в същото време постави акцент и върху своевременната подкрепа на правителството в социално-икономическата сфера.
„Правим всичко необходимо, за да пазим работните места, да запазим бизнесите“, добави Борисов.

ОЩЕ 57 МЕДИЦИ СА РЕГИСТРИРАНИ С КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
1438 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през изминалото денонощие. 802 от тях са установени с PCR, а 636 – с бързи антигенни тестове. Общият брой на тестовете, направени през последните 24 часа, е 8084. От тях 3703 са PCR, а 4381 – бързи. Това показват данните в Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 54; Бургас – 81; Варна – 171; Велико Търново – 53; Видин – 16; Враца – 62; Габрово – 10; Добрич – 33; Кърджали – 17; Кюстендил – 10; Ловеч – 21; Монтана – 12; Пазарджик – 41; Перник – 29; Плевен – 54; Пловдив – 128; Разград – 11; Русе – 80; Силистра – 33; Сливен – 26; Смолян – 8; София област – 45; София град – 246; Стара Загора – 66; Търговище – 20; Хасково – 30; Шумен – 44; Ямбол – 37.
В България към момента за доказани общо 199 491 случая на новия коронавирус, като от тях активни са 76 684. Излекуваните лица са 115 402, от които 2919 са регистрирани през последното денонощие.
5023-ма пациенти с потвърден COVID-19 са настанени в лечебни заведения за болнична помощ. 474 от тях се намират в интензивни отделения или клиники.
Според Националната информационна система медицинските служители, при които е констатирана коронавирусна инфекция у нас, са общо 8803. Нови 57 случая са регистрирани през изминалите 24 часа. 23 от тях са установени при лекари, 15 – при медицински сестри, 11 – при санитари, 1 – при фелдшер и 7 – при друг медицински персонал.
Починалите лица, при които е бил потвърден COVID-19, са 7405. Новите случаи, регистрирани през последното денонощие, са 154.

Проф. Красимир Гигов: В ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА ЯНУАРИ ОЧАКВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ 25 ХИЛЯДИ ДОЗИ ОТ ВАКСИНАТА СРЕЩУ COVID-19
“Движим се изключително добре по отношение на броя на пожелалите да се ваксинират, но ваксините не са достатъчни в момента”, каза пред БНР проф. Красимир Гигов, ръководител на Националния ваксинационен щаб. Той уточни, че още в първата седмица на януари се очакват нови 25 хиляди дози от ваксината на “Пфайзер” и “Бионтех”. “Към момента ЕК определя коя страна какви количества ваксини ще получи”, уточни проф. Гигов. Той беше категоричен, че не са допуснати пропуски или нарушения на организацията по ваксинационната кампания, а напротив тя е организирана изключително добре.
“Първа фаза за ваксиниране е около 220 хиляди души, това са медицински лица, но не всички от тях ще имат нужда да се ваксинират. Постепенно към тях ще се включват и хора от втора и трета фаза, за да върви едновременно ваксинирането на по-голям брой желаещи хора”, обясни ръководителят на Националния ваксинационен щаб и подчерта, че не е съвсем вярна информацията, че 2/3 от медицинските лица не желаят да се имунизират. По думите му голяма част от медиците желаят да се ваксинират. Той заяви, че не приема негативните коментари по отношение на лекарите.
Първата доза на ваксината се понася много добре от имунизираните хора, няма странични реакции, съобщи проф. Гигов: “Само един 53-годишен мъж има леко зачервяване около мястото на поставяне на ваксината. Описаните в листовката странични реакции не се наблюдават”.
Професорът обясни, че ваксинираните хора стават невъзприемчиви за заразата и в организмът им не могат да се размножават вирусите, така че те да станат източник на зараза.
“Когато се ваксинират голяма част от обществото, дори да е 30-40%, веригата на заразяване се прекъсва. Спазвайки останалите противоепидемични правила, ще постигнем добри резултати, дори да не са ваксинирани 70%, колкото е необходимо за групов имунитет”, посочи той.
Проф. Гигов заяви категорично, че най-важно е хората да се убедят, че ваксините са единственото средство срещу коронавируса. Усилия на всички страни по света е да бъде ваксинирана голяма част от населението, за да се прекъсне веригата на заразата.
Според него ваксинация на преболедували хора няма да им навреди, но е добре да изчакат 2-3- месеца, защото са изградили антитела, а ваксините сега са недостатъчни като бройка.
За новия щам на корованируса проф. Красимир Гигов обясни, че е по-заразен, но ваксината е ефикасна и срещу него.
Ръководителят на Националния ваксинационен щаб изказа надежда със спазване на мерките и с ваксиниране да не се допусне трета вълна на епидемията от COVID-19 в България.

БЛИЗО ТРИ ПЪТИ ПО-ВИСОКИ СА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ В СРАВНЕНИЕ С ОСТАНАЛИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС
Близо три пъти по-високи са директните плащания от потребителите в България в системата на здравеопазването (46,6%) в сравнение с останалите държави от ЕС (15,8%) и се обуславят главно от доплащанията за лекарствени продукти и извънболнична помощ. Това показва анализът на текущото състояние на функционирането на здравната система, който е част от проекта на Националната здравна стратегия 2021 – 2030, публикуван на сайта на МЗ, информира Zdrave.net.
Общите разходи за здравеопазване представляват 8,1% от Брутния вътрешен продукт, при средно 9,8% от БВЗ за здравеопазване в страните от ЕС.
През 2019 г. са отчетени разходи по национални програми в размер на 7 225,8 хил. лв. В сравнение с 2018 г. се отчита намаление от 83,1 хил. лв. или 1,1%. През 2019 г. за политики в областта на „Промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве” са изразходвани 90,1 млн. лв. при 82,9 млн. лв. за 2018 г. За политики в областта на „Диагностиката и лечението“ разходите са се увеличили от 405 млн. лв. през 2018 г. на 470 млн. лв. през 2019 г., а за лекарствени продукти и медицински изделия през 2019 г. разходите са били с 29,3 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г.
Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери (всичко към 31 декември 2019 г.) възлиза на 4 396 527 500 лв., което представлява 100,3% спрямо заложените в годишния план за 2019 г. средства. В сравнение със същия период на 2018 г. се отчита увеличение с 448 457 800 лв., или с 11,4%, което основно се дължи на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2019 г.
Анализът показва още, че осигуреността ни с лекари ( 42.6 на 100 000 души) надвишава средните европейски показатели (ЕС – 35.1 на 100 000). Осигуреността със специалисти по здравни грижи през 2019 г. възлиза на 66,9 на 100 000 души, но в доклада не е посочен показателят за ЕС.
„Възрастовата структура на медицинските специалисти остава неблагоприятна, като увеличаващата се средна възраст увеличава и риска от дефицит на кадри поради пенсиониране. И през 2019 г. се установяват диспропорции в осигуреността с медицински специалисти по области и региони, пораждащи неравенства в достъпа до медицинска помощ. Кадровото обезпечаване в структурите на общественото здравеопазване в страната продължава да е в тежко състояние, с най-голям дефицит на лекари и други медицински специалисти. Липсата на квалифицирани кадри, на съвременно лабораторно оборудване и адекватно финансиране води до значителни затруднения при изпълнение на задълженията и поетите ангажименти от страна на Република България по националното и европейско законодателство и международни договори и споразумения и се отразява негативно на обема и качеството на извършвания държавен контрол. Отчита се значително увеличаване на доверието към новата система на специализация и спад в желанието за емиграция на медицински специалисти“, се отбелязва в доклада.
Сред посочените проблеми е подчертано продължаващото обучение в здравеопазването, което остава препоръчителен, а не задължителен елемент, неравномерното разпределение на структурите от националната здравна мрежа и нарушеното взаимодействие и координацията между отделните сектори на системата – спешна помощ, извънболнична и болнична медицинска помощ.
Докладът отчита, че първичната медицинска помощ е с неравномерно териториално покритие, особено в районите с влошена инфраструктура, труднодостъпни и отдалечени населени места. През 2019 г. един общопрактикуващ лекар се е грижил средно за 1718 здравноосигурени лица, а през 2018 г. – за 1690 здравноосигурени лица.
39% от здравноосигурените лица над 18 години са се обърнали към лекаря си за профилактичен преглед. През 2019 г. е налице е ръст с 2,2% на прегледите по диспансерно наблюдение на лица с две заболявания спрямо 2018 г., а при прегледите по диспансерно наблюдение на лица с повече от две заболявания ръстът е със 7,6%.
Като недостатък на системата е отбелязано нарастването на осигуреността на населението с болнични легла през 2019 г. на 77.7 на 100 000 души, при запазена ниска осигуреност с легла за дългосрочна грижа (3,5 на 100 000 души). Честотата на хоспитализациите пък се е увеличила на 34,58 на 100 души от населението през 2019 г., като същевременно над половината от общия болничен леглови фонд (59.1%) е концентриран в 7 области. Структурата на системата за спешна медицинска помощ пък остава постоянна и единствена възможност за своевременен достъп не само до спешна, но и до базова медицинска помощ за определени групи от населението. Спешната медицинска помощ продължава да изпълнява и неспецифични за нея дейности, отчита анализът.

УМБАЛ „СВЕТА АННА“ В СОФИЯ ЩЕ РАЗПОЛАГА СЪС СВОЙ ПАРАКЛИС
Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ в София ще разполага със свой параклис. Със свое решение днес кабинетът предоставя възмездно и безсрочно право за изграждането му, съобщиха от Министерския съвет.
„Това означава, че сградата дори да е на Софийската митрополия на Българската православна църква, земята остава държавна“, поясни за Clinica началникът на Дирекцията по вероизповеданията в МС Емил Велинов.
Предвижда се молитвеният дом да бъде на 150 кв. м разгърната площ, поясниха от болницата, по чиято инициатива ще бъде изграден бъдещият параклис. Тъй като той не е самостоятелен храм, в него ще служат, давайки дежурства свещениците от енорийската църква „Рождество Христово” в комплекс „Младост 2″. Председателят на църковното настоятелство там отец Димитър Генчев е предоставил възможността за избор на името на болницата, дали той да бъде наречен само на света Анна или на родителите на Богородица – свети праведни Йоаким и Анна. Очаква се архитектурният и инженерният проект на градежа да бъде готов през лятото. Самата сграда ще се намира в края на двора на лечебното заведение срещу входа на Спешното отделение и в непосредствена близост до ТЕЛК.

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ОСИГУРЯВА ЖИЛИЩА ЗА КОМАНДИРОВАНИ МЕДИЦИ
Община Павликени осигурява жилища за командировани медицински специалисти, информира БНР като се позова на информация от общинския пресцентър. Програмата се разработва от Министерството на здравеопазването, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България и е насочена към обезпечаване на медицински кадри там, където те са недостатъчни. Досега 64 общини са откликнали на призива.
Две ведомствени жилища за четирима медици може да осигури община Павликени. Ще бъдат поети и режийните разходи на настанените специалисти.
Освен общински жилища за лекари и медицински специалисти програмата ще осигури и допълнително финансиране за заплати.

ОТ ДНЕС И ВИДИН С PCR ЛАБОРАТОРИЯ
Заболеваемостта от COVID-19 в област Видин намалява, това обяви директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Венцислав Владински: “1465 са регистрираните с COVID-19 жители на област Видин от началото на пандемията. 1194 са излекувани, за съжаление имаме 125 починали лица от COVID-19. В момента активните случаи в областта са 146. Последните 1-2 седмици се наблюдава тенденция за понижаване на положителните случаи на COVID-19. За последните пет почивни дни общо положителните са 31, а излекуваните- 69.”
От днес във видинската областна болница “Св. Петка” работи PCR лаборатория. От началото на пандемията от COVID-19 досега пробите от Видин се изпращаха за изследване в София, което затрудняваше диагностиката, обясни директорът на лечебното заведение д-р Ивета Найденова: “Тази сутрин са заложени първите проби- от Спешно отделение. От днес започват да се събират проби и с направление от общопрактикуващи лекари и специалисти. В лабораторията могат да дойдат за изследване и лица, които имат необходимост от PCR тест за пътуване в чужбина или други поводи за такъв, срещу заплащане от 90 лева. Изминалите няколко месеца, особено през ноември и декември, когато имаше много пациенти, нуждаещи се от изследване на PCR, се налагаше да пътуват коли до Националната референтна лаборатория, използваха се куриери, сега това отпада и самото изследване ще бъде правено за по-кратко време.”
26 пациенти с коронавирусна инфекция се лекуват в момента във видинската болница. От началото на месеца до днес са лекувани 175 човека, а през ноември- 202.
COVID отделението на видинската болница се нуждае от ЕКГ апарати, допълни д-р Найденова.
Утре ще приключи поставянето на първите 50 ваксини, които пристигнаха във Видин и са за медицинския персонал в болницата. В РЗИ ще бъде монтиран специализиран фризер за съхранение на ваксините срещу COVID-19.

НАСТОЯВАТ ЕМА ДА РАЗРЕШИ ЕДНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОЗА ОТ ВСЕКИ ФЛАКОН С ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19 НА PFIZER/BIONTECH
До Европейския съюз е отправена молба да разреши вземането на допълнителна доза от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech от всеки флакон – практика, вече разрешена в други страни, информира Zdrave.net като се позова ва Агенция „Ройтерс“. Агенцията уточнява, че предложението е изгодно, защото дава възможност все още недостатъчните доставки да бъдат оползотворени най-пълноценно. Експертите са на мнение, че е напълно възможно да се получат 6 дози от всеки флакон – т.е. с една повече от петте дози, одобрени от Европейската агенция по лекарствата EMA.
Чешкият министър-председател Андрей Бабиш заяви, че е поставил въпроса пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с идеята да бъде поискано възможно най-скоро разрешение от ЕМА за допълнителната, шеста доза.
BioNTech заяви, че за всеки флакон са гарантирани 5 дози, но е възможно с точния размер игла и спринцовка да се извлече още една – шеста доза.
„Обсъждаме с регулаторните органи дали и как шестата доза, както и необходимите игли или спринцовки за такава система с ниско мъртво (неоползотворено) количество, могат да бъдат предоставени“, каза говорител на BioNTech, цитиран от агенцията.
Италианските регулатори вече са одобрили изтеглянето на 6 дози, заменяйки по този начин насоките на EMA за целия ЕС. Подобни одобрения са издадени и от регулаторните органи в САЩ, Великобритания, Швейцария и Израел. Всички тези страни са започнали по-рано своите ваксинационни кампании.
Ръководителят на датския регулаторeн орган Сорен Бростром дори е изразил мнение, че е възможно да се изтегли седма доза от някои флакони с ваксината на Pfizer/BioNtech и че по този начин би било възможно да се ваксинират повече от 250 000 души, предвидени през първите два месеца от кампанията в Дания.
Агенция „Ройтерс“ припомня, че ЕС е подписал споразумения за закупуване на общо 2 млрд. дози ваксини, които ще бъдат разпределени между страните членки пропорционално на броя население на всяка от тях. Засега няма коментар от EMA по темата за допълнителната доза ваксина.