НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (30.09.2020)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЩЕ СУБСИДИРА ГОТОВНОСТТА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ
Това става възможно с промените в Наредба № 3/2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, които са публикувани в бр. 83 от 25.09.2020 г. на „Държавен вестник“, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
С новите текстове се разширява обхватът на субсидираните от Министерството на здравеопазването дейности. Създадена е възможност клиники и отделния по инфекциозни болести в държавни и общински болници да бъдат субсидирани за поддържане на готовност за оказване на медицинска помощ в случаите на епидемично разпространение на заразни болести, в това число и на COVID-19.
Такава субсидия могат да получават и други болници с разкрити клиники и отделния по инфекциозни болести през периода на обявено извънредно положение или на обявена извънредна епидемична обстановка.
От МЗ припомнят, че за субсидирането на структурите по инфекциозни болести със свое постановление Министерски съвет отпусна допълнително 9,6 милиона лева по бюджета на МЗ.
В Наредбата е определен 10-дневен срок за подаване на заявления за сключване на договор за субсидиране на клиники и отделния по инфекциозни болести за 2020 г.
С обнародваната Наредба се увеличава и стойността, която Министерство на здравеопазването заплаща на лечебните заведения за дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК. Дадена е и възможност комплексните онкологични центрове, в които има създадени териториални експертни лекарски комисии, да бъдат субсидирани. Актуализира се и субсидията за дейностите по откриване, лечение, проследяване и рехабилитация на пациенти с активна туберкулоза, както и субсидията за лечение на пациенти с психични заболявания. За увеличаването на изброените субсидии по бюджета на МЗ са осигурени допълнително 1,4 млн. лева.

МИНИСТЪР АНГЕЛОВ ИЗДАДЕ ТРИ ЗАПОВЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов издаде днес, 30-ти септември 2020 г., три заповеди във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на месец ноември. Заповедите влизат в сила от утре, 1 октомври, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Новото в заповедите е, както следва:
• Със Заповед № РД-01-547/30.09.2020 г. за лица, пристигащи у нас от Украйна, се въвежда изискването за представяне на документ за отрицателен резултат от PCR тест. Изключенията са посочени в заповедта.
• Със Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. се въвеждат редица противоепидемични мерки на територията на Република България. Работодателите и органите по назначаване са задължени да провеждат противоепидемични мерки в работните помещения (проветряване, дезинфекция, инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, осигуряване на физическа дистанция от минимум 1,5 метра между работещите и др.). Препоръчва се работният процес да се провежда при възможност в дистанционна форма или да си установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работещите с клиенти от разстояние по-малко от 1,5 метра трябва да носят защитна маска или предпазен шлем. Изключение може да се направи при наличие на предпазна преграда от стъкло или прозрачен материал, която позволява влажно почистване или дезинфекция. В заповедта е залегнало и изискването за носене на предпазни маски на закрити обществени места – административни сгради, търговски обекти, обществен транспорт, метростанции, ж.п. гари, автогари и др.
• Със Заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. се позволява провеждането на спортни състезания на закрито с публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, при заетост на местата не повече от 50 % от капацитета на съответното спортно съоръжение.
• В Заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. се посочва, че Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
Целите заповеди могат да се видят на сайта на Министерството на здравеопазването.

УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА ВЗЕТИТЕ ОТ ТЕЛК ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ
Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтичане. В момента извънредна епидемична обстановка в страната е обявена до 30 ноември, включително. Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, автоматично се удължава до края на м. февруари. Това е посочено в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
По този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване пред ТЕЛК.
От министерството припомнят, че ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място.
· Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на извънредната епидемична обстановка у нас, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).
· На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.
· В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.
· По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.

ОЩЕ 11 МЕДИЦИ СЕ ЗАРАЗИХА С COVID-19
276 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през последното денонощие. 4736 са PCR тестовете, направени през изминалите 24 часа. Това показват данните в Националната информационна система, съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 49; Бургас – 24; Варна – 15; Велико Търново – 4; Враца – 5; Габрово – 3; Добрич – 3; Кърджали – 3; Кюстендил – 5; Ловеч – 1; Монтана – 1; Пазарджик – 12; Перник – 6; Плевен – 4; Пловдив – 29; Русе – 11; Силистра – 4; Сливен – 3; Смолян – 2; София град – 52; Стара Загора – 18; Търговище – 10; Хасково – 1; Шумен – 5; Ямбол – 6.
У нас към момента са потвърдени общо 20 547 случая на новия коронавирус, 5 245 от които са активни. Излекуваните лица са 14 489. От тях 150 са регистрирани през изминалото денонощие.
В лечебни заведения за болнична помощ се намират 814 пациенти с доказан COVID-19. 44 от тях са настанени в интензивни структури.
Националната информационна система показва, че у нас новият коронавирус е констатиран при 1 143 лица-медицински служители. Нови 11 случая са регистрирани през последните 24 часа, като от тях 6 са установени при лекари, 2 – при медицински сестри, 2 – при санитари и 1 – при друг медицински персонал.
813 са починалите лица, при които е била потвърдена коронавирусна инфекция. Шест са новите случаи от изминалото денонощие.

МЗ И НЗОК ЩЕ ПРАВЯТ ЗАЕДНО СПИСЪЦИТЕ ЗА ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА
Министърът на здравеопазването съвместно с управителя на Националната здравноосигурителна каса ще утвърждават ежегодно списъците на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания. Това предвижда промяна в Закона за хората с увреждания, публикуван за обществено обсъждане до 28 октомври, информира Zdrave.net.
Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия ще се осъществява от НЗОК по механизъм и стандарти за качество, изготвени съвместно между Касата и МЗ. Контролът обаче ще се осъществява само от Здравната каса. Новият начин на финансиране трябва да влезе в сила от 1 януари 2021 г.
Промените в закона предвиждат още месечната финансова подкрепа за хората с увреждания да се отпуска без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на потребностите. С новите текстове се предлага да отпадне и ангажиментът за попълване на формуляр за самооценка, който поражда сериозни затруднения за лицата, съобщават от МТСП.
„Хората с увреждания ще получават необходимата им финансова подкрепа чрез подаване само на едно заявление, придружено с медицински документ, в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. За отпускането на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и за наем на общинско жилище също няма да се изисква индивидуална оценка на потребностите и попълване на формуляр за самооценка“, уточняват от социалното министерство.
Запазва се изготвянето на индивидуална оценка на потребностите по установения ред при кандидатстване за целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство и приспособяване на жилище, както и за установяването на потребността от лична помощ, социални услуги или друг вид подкрепа по ред и условия, определени в Закона за хората с увреждания.
Осигурява се и по-дълъг времеви хоризонт за подготовка на институционализирането на Държавната агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. До края на 2021 г. ще бъдат предприети всички необходими действия за извършване на обстоен анализ с цел въвеждане на прецизни регулации във връзка с устройството, дейността и правомощията на новата структура в подкрепа на хората с увреждания.

ОГНИЩЕ НА COVID-19 В ХОСПИС В ТЪРГОВИЩЕ
29 души в хоспис в Търговище са диагностицирани с коронавирус.
Останалите от настанените в дома са под карантина. Достъпът и свижданията са прекратени. Заразените са консултирани с инфекционист, който е назначил профилактична терапия, въпреки че те не проявяват характерните за заразата симптоми, съобщи БНР.
В хосписа домуват 38 души, персоналът е от 17 души. Взети са всички мерки за безопасност. Издадено е предписание за прилагане на противоепидемични мерки.