НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (28.02.2020)

Според доклад на Европейската комисия: МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ НА 1000 ЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ СА ДВА ПЪТИ ПО МАЛКО ОТКОЛКОТО В ЕС
В България има повече лекари-специалисти, отколкото в много други държави-членки, докато
броят на медицинските сестри е вторият най-нисък в ЕС. Това става ясно от Доклада на Европейската комисия за България , включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, информира Zdrave.net.
Медицинските сестри в България са 4,4 на 1000 жители, докато в ЕС те са средно 8,5 на 1000 жители. Според изводите в доклада професията остава непривлекателна заради ниските заплати, липсата на признаване на значението ѝ и голямото натоварване.
Разпределението на здравната работна сила е неравномерно в страната, напр. областите с най-голям дял лекари на глава от населението са тези, в които има медицински университети. Системата е изправена пред предизвикателства за насърчаване на медицинския персонал да се установява на други места.
70% от преките плащания в България в сферата на здравеопазването са за лекарства и медицински изделия, докато средно за ЕС те са 35%, сочи докладът на ЕК. Доплащането в България като цяло е едно от най-високите в ЕС. С пряко плащане се покриват 46,6% от текущите разходи за здравеопазване срещу 15,8% средно за ЕС. Публичните разходи за здраве пък са 52,1% от общите, докато средно в ЕС те са 79,3%.
ЕК отбелязва, че центърът на българската здравна система е болницата. В документа се изтъква, че общопрактикуващите лекари са 15,5% от всички лекари, докато средно за ЕС личните лекари са 27,3%. Това отслабва позицията на първичната помощ в системата на здравеопазването, смятат експертите.
Въпреки, че средната продължителност на болничния престой е под средния за ЕС (5,3 дни в България срещу средно 7,9 дни за ЕС), броят на хоспитализациите е почти два пъти по-голям от средния за Съюза. Докладът отбелязва, че вероятно това се дължи на многото пациенти, приети в болници само за изследвания и контролни прегледи, които в България, за разлика от много други държави-членки, не могат да бъдат направени в извънболничната помощ.
Като цяло броят на болничните легла в България е голям – 7,5 на 1000 души население срещу 5,0 на 1000 в ЕС, се казва още в доклада Едва наскоро правителството започна лицензиране на болници, независимо от структурата им на собственост (публична или частна), използвайки Националната здравна карта, отчитат анализаторите.
Средно един на десет души в България е здравнонеосигурен и следователно има ограничен достъп до обществената здравна система.

БОЛНИЦИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ С ПУБЛИЧЕН РЕСУРС, ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА МЗ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА МЕДИЦИТЕ
Заплатите и ДМС на лекарите, професионалистите по здравни грижи и немедицинския персонал в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, независимо от тяхната форма на собственост, които разходват публичен финансов ресурс, стават публично достояние. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, публикувана за обществено обсъждане на страницата на Министерството на здравеопазването. За това информира Zdrave.net.
Болниците и КОЦ, които работят по НЗОК ще трябва да предоставят на МЗ информация по тримесечия за разходите си за медицински персонал, средна месечна численост на персонала, разходи за лекари, разходи за специалисти по здравни грижи, разходи за друг медицински персонал, средна месечна численост на медицинския персонал – броя на лекари и специалисти по здравни грижи, дела на разходите за персонал в приходите от медицински дейности в проценти и дела на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал в проценти. Министерството на здравеопазването ще публикува информацията на официалната си страница в интернет за всяко тримесечие.
Освен това МЗ ще публикува и информация за броя легла във всяко от задължените лечебни заведения, за броя на изписаните болни, средномесечния брой легла, средната продължителност на престоя в дни, броя проведени леглодни, използваемостта на едно легло в дни, броя преминали болни, използваемостта на едно легло в проценти, броя на починалите и леталитета в проценти, средно месечния брой болни на един лекар и средно месечния брой болни на един специалист по здравни грижи.
След задължителните финансови показатели са приходите от РЗОК за медицински дейности, за лекарствени продукти и медицински изделия и от държавния или общинския бюджет. Публични ще бъдат и разходите общо за персонал, лекарствени продукти, медицински изделия, храна за болни, среден разход на леглоден, среден разход на храноден, среден разход на лекарстводен и всички останали разходи, които са включени в графа „Други“.
Лечебните заведения, които се финансират от бюджета на НЗОК, независимо от тяхната форма на собственост, ще трябва да предоставят информацията на МЗ до 25-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, както и да съхраняват и предоставят при поискване или проверка първичните счетоводни и други документи, удостоверяващи информацията. Информацията ще се предоставя на МЗ чрез електронна форма, утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването, чрез уеб-базирана информационна система по начин, удостоверяващ надлежното ѝ получаване на съответната дата.

ОЦЕНКАТА ОТ МАТУРАТА ПО БИОЛОГИЯ ЩЕ СЕ ВЗИМА ПРЕДВИД ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА 10 СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
Оценки от матури ще могат да се използват за вход в 37 висши училища от общо 51 за учебната 2020-2021 година. Резултатът от зрелостния изпит по биология ще служи за вход в медицинските университети, но само за някои специалности и с по-малък коефициент от оценката от конкурсния тест, информира Clinica.bg.
За специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” остават задължителни приемни изпити по биология и химия, които не могат да бъдат заместени с оценка от матура. Частично оценките от държавните зрелостни изпити по биология се използват при формиране на състезателния бал за специалностите „Здравен мениджмънт” „Логопедия” и „Медицински оптик” в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. В Медицински университет – Плевен в балообразуването с определен коефициент участва оценката по биология от матурата, но само за следните специалности: „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве”, „Социални дейности в здравеопазването”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Помощник фармацевт”, „Медицински козметик” и „Социални дейности”.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОБЯВИ ПРЕПОРЪКИТЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО ПЪТУВАТ ЗА ГЪРЦИЯ
Министерството на вътрешните работи обяви препоръките към българските граждани, които пътуват или пребиват в Гърция. Оттам призовават да се следят указанията на месните власти, информира Clinica.bg.
Гръцкият министър на здравеопазването Василис Кикилиас обяви, че се отменят традиционните карнавали по повод предстоящия официален религиозен празник в страната, който се отбелязва на 2-ри март.
Гърция затяга контрола по границите след информацията, че Турция няма да спира бежанския поток към Европа. Другата причина е ограничаването на разпространението на заразата с коронавирус. Санитарните органи извършват наблюдение на директно пристигащите от засегнатите райони. Освен това проследяват всички потенциално свързани със засегнатите до момента от коронавирус четирима души.
МВнР препоръчва на нашите граждани да следват указанията за запазване на спокойствие и спазване на лична хигиена и отговорност при планиране на пътувания зад граница. При необходимост от съдействие и повече информация сънародниците ни да се свържат и с българските дипломатически представителства.

ЩЕ ИМА СЪВРЕМЕННИ ЛЕКАРСТВА ЗА БОЛНИТЕ С ОСТРА ПОРФИРИЯ
Стартира процесът по регистрацията на две лекарства за облекчаване на симптомите при остра порфирия, информира Zdrave.net като се позова на съобщение на Експертния център по редки болести при УМБАЛ “Св. Иван Рилски”.
При остра чернодробна порфирия болните изпитват непоносими коремни болки, мускулна слабост, ускорен пулс, повръщане. Смята се, че това заболяване е животозастрашаващо, поради възможността за настъпване на парализа и респираторен арест по време на пристъпите. Двете лекарства, които предстои да бъдат регистрирани, облекчават симптомите в рамките на 24 часа. Те могат да намалят и честотата на острите пристъпи. Досега пациентите с ОЧП у нас, поради липса на официално регистрирани лекарства, се лекуваха с прилагане на глюкоза и болкоуспокояващи, а при този подход подобрение се постига бавно и е необходимо изчакване от поне една седмица.
Регистрацията на двата медикамента у нас става благодарение на общите усилия на Центъра по порфирии към УМБАЛ „Св. Иван Рилски и Научното дружеството по гастроентерология с председател проф. Красимир Антонов.
У нас около 400 000 души страдат от редки заболявания. Експертният център по наследствени метаболитни заболявания на черния дроб към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е единственото място в България, където се лекуват три от тези заболявания: порфирия, наследствена монохроматоза и болест на Уилсън.

НЗОК ЩЕ РЕИМБУРСИРА НОВА ТЕРАПИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ С ЛЕВКЕМИЯ
От декември 2019 г. в Позитивния лекарствен списък на Националната здравноосигурителна каса е включен един от най-модерните и широко използвани медикаменти за лечение на остра лимфобластна левкемия. Доскоро тази терапия не беше реимбурсирана от НЗОК и се изписваше с изключително усложнена процедура, информира Clinica.bg.
Лимфобластната левкемия е най-честото онкологично заболяване във възрастта 0-14 г. и съставлява 31.1% от всички онкологични заболявания в тази възрастова група, каза проф. д-р Добрин Константинов, главен координатор на Експертния съвет по детска клинична хематология и онкология и председател на Българското медицинско дружество по детска хематология. По думите му пикът е между 1-годишна и 9-годишна възраст (близо 8 случая на 100 000). Според проф. Константинов честотата на заболеваемостта се е увеличила през последните 40 г., като във възрастта под 20 години, преобладава лимфобластната левкемия, а във възрастта 20-49 г. – острата миелобластна левкемия.
Специалистът обясни, че за разлика от 70-те г. на миналия век, когато 10-годишната преживяемост при диагноза ОЛЛ е била едва 5%, днес благодарение на съвременното лечение дългосрочна преживяемост без заболяване се постига при над 60% от пациентите.
„Важно е да отбележим, че България стана партньор на Европейската референтна мрежа за лечение на онкологичните заболявания в детската възраст през 2019 г. задно с 8 държави, предимно от Източна Европа. Целта на тази мрежа е да осигури възможно най-добрата грижа и лечение за децата с онкологични заболявания, независимо в коя част на Европейския съюз живеят. Стремежът е да се намалят разликите в преживяемостта на децата с онкологични заболявания в различните страни членки и да се обединят най-добрите европейски специалисти при справяне със сложни или редки случаи на пациенти, които изискват високоспециализирани интервенции и концентрация на знания и ресурси”, изтъкна проф. Константинов.

БОЛНИЦАТА В РАДНЕВО ОСТАНА БЕЗ УПРАВИТЕЛ
Няма желаещи да поемат управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков“ в Раднево, съобщиха от Община Раднево пред Zdrave.net. Кандидати за поста временен управител на лечебното заведение не са се появили нито преди извънредната сесия на местния парламент, нито след нея, стана ясно късно снощи.
Лечебницата е затънала в дългове, а досегашният управител д-р Мая Узунова с мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради обвинения за присвояване в особено големи размери и безстопанственост. На заседание на Общински съвет д-р Узунова бе освободена, но болницата остана без ръководител, което изправя общинските съветници пред нелеката задача да намерят бързо решение, защото в противен случай няма да има кой да подготви и сключи договор с РЗОК за следващите три години.
Предварителните финансови разчети сочат, че задълженията на болницата вече са между 1.6 и 1.8 млн. лв. Част от отделенията са вече закрити, други функционират формално, без официално да е разкрита процедура по закриването им. Много лекари са напуснали, голяма част от персонала не е получавала заплати от близо 3 месеца.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Е КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО СРЕД ВУЗОВЕТЕ У НАС
За 2019-2020 г. Медицински университет – София е класиран на първо място сред всички висши училища в България и на 1174 място в света с 218.05 точки. Това сочат резултатите от Годишната световна рейтингова класация на университетите – University Ranking by Academic Performance (URAP). Тя е изготвена на базата на анализ на постиженията на 4000 университета, които са представителна 10% извадка от над 40 000 регистрирани висши училища от целия свят. И тази година първото място от общо 2500 класирани висши учебни заведения е за Харвардския университет, следван от Университета на Торонто и Университетски колеж на Лондон, информира Zdrave.net.
От 2011 г. насам Медицински университет – София неизменно държи първо място във всичките пет направления – “Медицина”, “Дентална медицина”, “Фармация”, “Обществено здраве” и “Здравни грижи”. Тенденцията за доброто представяне на българските университети в световен мащаб се запазва. Софийският университет “Св. Климент Охридски” е на 1285-то място с 206.96 точки, а Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) е на 2223-та позиция със 125.78 точки.