НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (24.01.2020)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПУБЛИКУВА ПРЕПОРЪКИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В РЕГИОНИ С РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ

Ситуационният център при Министерството на вътрешните работи публикува на електронната страница на ведомството препоръки към българските граждани, които пребивават в рискови райони с разпространение на коронавирусна инфекция, информира Zdrave.net.
„Съветваме българските граждани, осъществяващи международни пътувания (особено в рисковите дестинации), да спазват обичайните предпазни мерки: избягване на всякакви обществени места със струпване на хора и носене на предпазна маска (специално при пътувания до Китай);редовен прием на течности; избягване на близък контакт с хора, страдащи от остри респираторни инфекции; често миене на ръцете, особено след директен контакт с болни хора или тяхната среда;необходимо е цялостно повишаване на нивото на лична хигиена и защита;избягване на близък контакт с живи или умрели селскостопански и диви животни; пътуващите със симптоми на остра респираторна инфекция трябва да практикуват етикет за кашлица (да поддържат дистанция, при кашляне или кихане да покриват носа и устата си с тъкани или кърпи за еднократна употреба, да не докосват очите с ръце след кихане и да мият ръцете си).
В случай на симптоми, подсказващи за респираторни заболявания преди, по време или след пътуване, насърчаваме пътуващите да потърсят медицинска помощ и да споделят историята на пътуванията си със своя лекуващ лекар.
Въз основа на наличната понастоящем информация, СЗО засега не препоръчва ограничаване на пътуването или търговията, допълват от МВнР.

ЦЕНИТЕ НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ В НОВИЯ НРД СА УВЕЛИЧЕНИ СРЕДНО С 14%
Цените на над 200 клинични пътеки са увеличени със средно 14%, а предвидените обеми за прием в болниците са намалени средно със 7%. Увеличени са парите за капитация на общопрактикуващите лекари и е се премахва ограничението на лимита за профилактика. Това са част от новостите в обнародвания днес в “Държавен вестник” Национален рамков договор за медицински дейности 2020-2022, съобщи Zdrave.net.
Създаден е по-гъвкав механизъм по отношение на месечните бюджети на болниците. Надзорният съвет на НЗОК ще утвърждава за всяка РЗОК обща годишна стойност на разходите за здравноосигурителни плащания за заплащане на изпълнителите на болнична медицинска помощ, разпределена по месеци за заплащане през бюджетната 2020 г. за периодите на извършване на дейността: декември 2019 г. – август 2020 г. и септември – ноември 2020 г. В тези рамки болничните лечебни заведения ще могат да боравят с бюджета си и да го разпределят на компенсаторен принцип.
В НРД отново е записано, че лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, задължително осъществяват видеоконтрол в ангиографските зали и болничните структури, в които се осъществяват съдови инвазивни и интервенционални процедури, като в обхвата на видеокамерите влиза наблюдение само на входовете и изходите на същите. Записите от видеокамерите се съхраняват за срок не по-малко от един месец от датата на извършване на интервенция. Изпълнителите на болнична медицинска помощ са длъжни да предоставят видеоинформацията на електронен носител до 3-тия работен ден след електронно отчитане на дейността за предходния месец. Получаването на електронните носители се извършва с приемно-предавателен протокол на място в лечебното заведение. При осъществяване на оперативни интервенции от областта на медицинска специалност „Офталмология“ изпълнителите на БМП задължително правят видеозапис чрез оперативния микроскоп. Записът се съхранява от лечебното заведение. За всяка оперативна интервенция се генерира QR код, който се прилага към медицинската документация и е достъпен за контролните органи на НЗОК/РЗОК. При констатирани несъответствия между записите и отчетените случаи в електронната система на НЗОК, Здравната каса няма да заплаща тази дейност.
Увеличават се и цените, които ще заплаща НЗОК за преглед в СИМП и за изследвания. Капитацията за записано в листата на личния лекар лице до 18 години се повишава с 35 стотинки – от 1.50 лв. на 1.85 лв., а предвидените прегледи са 1 213 546. За пациентите от 18 до 65 г. капитацията се повишава с 5 ст. и става 1.20 лв. , а над 65 години вече е 1.85 лв. Увеличение с 1 лв. има и за прегледите по Програма “Детско здравеопазване”. Профилактичните консултации за лица от 7 до 18 години от 9 лв. се увеличават на 10.50 лв., но годишните профилактични прегледи пациенти над 18 години запазват цената си – 15 лв. В специализираната първична помощ първичният преглед при педиатър, хирург и ортопед е увеличен с 1,50 лв. и вече ще бъде на стойност 23.50 лв. Прегледът по програма „Майчино здравеопазване” става 23 лв. Цената на вторичния преглед се вдига от 9.50 лв. на 11 лв. Увеличението за медицинска експертиза е от 3 лв. до 10 лв.
Националният рамков договор 2020-2022 влиза в сила от 1 януари т.г., като по всяко време по него могат да бъдат правени изменения по искане на БЛС или НЗОК.

ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ОТКАЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИ, КОИТО ГИ НАПАДАТ ИЛИ РУГАЯТ
Лекарите и стоматолозите вече ще могат да отказват медицинска помощ на пациенти, които ги нападат или ругаят. Това става ясно от текст в обнародвания днес в “Държавен вестник” Национален рамков договор за медицински дейности 2020-2022 г., информира Zdrave.net.
Текстът гласи: „На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ или накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им“. Това е поредната мярка срещу нападенията над медици, след подписания миналата седмица меморандум между Прокуратурата, МЗ и БЛС и приетите на първо четене в здравна комисия увеличени наказания за физическа разправа.
Изпълнителите на медицинска помощ пък се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на медицински изделия за определени клинични пътеки, амбулаторни или клинични процедури, в които това изрично е посочено.
В НРД подробно е разписано и разходването на средства за заплати от изпълнителите на болнична помощ. Приоритетно със средствата от увеличението на месечните стойности на лечебните заведения за болнична помощ се осигуряват разходи за персонал, както и дейностите, свързани с майчино и детско здравеопазване, със спешността и лечението на онкологично болни пациенти. Ръководителите на лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ трябва да използват не по-малко от 50% от приходите от медицински дейности на лечебното заведение за разходи за персонал. Изключение за използването на посочения процент се допуска единствено след разрешение на министъра на здравеопазването въз основа на мотивирано искане от ръководителя на лечебното заведение.
От така формираната структура на разходите за персонал, ръководителите на лечебните заведения трябва да използват не по-малко от 80% за медицинския персонал, в това число и за санитари. Минималното съотношение между разходите за лекарите и специалистите по здравни грижи в лечебните заведения от структурата на разходите за медицински персонал е 1.6 към 1 или 64% към 36%.

ПРИ РИСК ЗА ПАЦИЕНТА ЗЪБОЛЕКАРИТЕ ЩЕ ТЪРСЯТ ПОМОЩ НА СПЕШНИЯ ТЕЛ. 112
Лекарят по дентална медицина е длъжен да вземе всички необходими мерки, които са в неговата компетентност за справяне с усложнения, възникнали по време на лечение, а при необходимост да повика екип от Центъра за Спешна помощ чрез обаждане на Единния национален номер 112. Това изискване е записано в Правилата за добра практика на лекарите по денталната медицина, публикувани за обществено обсъждане на електронната страница на Министерството на здравеопазването, информира Zdrave.net.
Друго задължение на стоматолозите е да опишат в медицинската документация настъпилото усложнение и при необходимост да насочат пациента за консултация и/или лечение при специалист в специализираната доболнична или болнична помощ, като документират тези обстоятелства.
Добронамереност и почтеност в работата, коректно водене на документацията, професионално общуване с пациентите и техните оторизирани родственици, конфиденциалност в отношенията, създаване на възможност за второ мнение и отнасяне към друг специалист, поддържане на добри колегиални взаимоотношения, недопускане на себеизтъкване и злоупотреба със заеманата позиция – тези основни принципи са намерили място в Правилата за добра практика на лекарите по дентална медицина.
Друго изискване към тези специалисти, заложено в проекта, е да не допускат здравословното им състояние да поставя пациенти и колеги в риск, да не злоупотребяват с алкохол и наркотици, особено ако то включва злоупотреба с рецепти, защото това може да доведе до обвинение в тежко професионално нарушение, дори ако престъплението не е било предмет на наказателно производство.
В същото време на денталните лекари ще имат право да преустановяват професионалните си отношения с пациенти, но когато са взели такова решение ще бъдат длъжни да ги информират.
Проектът на Правилата за добра практика включват всички раздели на денталната медицина в аспект на профилактика, диагностика и лечение. Документът е отворен за обществено обсъждане от днес до 22 февруари 2020 г.

ИНСПЕКТОРИ ОТ “МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР” ОСЪЩЕСТВИХА ПРОВЕРКИ В БЛИЗО 854 ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
954 проверки в 602 лечебни заведения за болнична помощ, 347 лечебни заведения за извънболнична помощ и 5 хосписа е извършила Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха за Zdrave.net от агенцията. Съставени са 124 акта за установяване на административно нарушение на 100 лечебни заведения за 201 броя констатирани нарушения, информира Zdrave.net.
Най-високата наложена санкция е 2500 лв. за нарушение на Медицински стандарт „Гръдна хирургия“.
По данните на ИМАН най-често срещаните нарушения или несъответствия са по Закона за здравето – 122 бр., на медицински стандарти – 89 бр., на основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – 23 бр., по Закона за лечебните заведения – 43 бр. и по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки – 2 бр. 82 нарушения са констатирани при осъществяване на правото за достъп до медицинска помощ, пропуските, непълнотата или несъответствието на водене на медицинската документация са 33 бр., а пропуските от организационен характер, касаещи управленски решения, които не съдържат признаци на административно нарушения са 50 броя.
Най-много нарушения са установени в големи многопрофилни болници в София, Пловдив, Бургас, Видин и други областни градове. Жалбите на пациентите пък са били свързани най-често с неправомерно заплатени медицински услуги и с качеството на оказаната им медицинска помощ. Агенцията е констатирала 140 нарушения, свързани с права на пациентите.