НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (15.05.2020)

1491 СА АКТИВНИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19 У НАС
През последното денонощие за COVID-19 са изследвани 1608 проби. 38 от тях са дали положителен резултат. Тези данни изнесе секретарят на Националния оперативен щаб доц. Димо Димов, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
Регистрираните през изминалото денонощие случаи на новия коронавирус са разпределени по области, както следва: Благоевград – 10; Велико Търново – 1; Видин – 2; Кюстендил – 2; Перник – 1; Плевен – 1; Разград – 5; Русе – 1; Сливен – 1; Смолян – 1; София – 7; Ямбол – 6.
Към момента у нас лабораторно са потвърдени 2138 случая на коронавирусна инфекция. Активните случаи са 1491. Излекуваните лица са вече 545. Пациентите, констатирани с COVID-19, които се намират в лечебни заведения у нас, са 321. От тях 49 са настанени в интензивни структури.
У нас с доказана коронавирусна инфекция са регистрирани 230 лица – медицински персонал. Установени са два нови случая на лекари в София и Разград.
102 са случаите в летален изход вследствие на заразяване с COVID-19.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РАЗРЕШИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 В БОЛНИЦИ С ХИДРОКСИХЛОРОХИН И АЗИТРОМИЦИН
Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която разрешава лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с лекарствените продукти хидроксихлорохин (Hydroxychloroquine Sulfate Tablets 100 mg) и азитромицин (Azithromycin Dispersible Tablet 250 mg), съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
За целта трябва да бъдат спазвани насоките с терапевтични алгоритми, изготвени от създадения със заповед на министър-председателя Медицински съвет. Трябва да бъдат спазвани и препоръките на Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата.
Лечението със съответните лекарствени продукти се разрешава за срока на действие на извънредната епидемична обстановка. Заповедта е издадена на базата на мотивирано предложение, направено от главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.

От Министерството на здравеопазването съобщиха: PCR ТЕСТ, ЗАПЛАТЕН ОТ ГРАЖДАНИТЕ, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УСЛОВИЕ ЗА ПРИЕМ ИЛИ КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
PCR тест, заплатен от гражданите, не може да бъде условие за прием или консултация със специалист в лечебни заведения, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Всички здравноосигурени лица имат право на достъп до лечебни заведения за оказване на болнична помощ, заплащана от НЗОК, когато диагностичната и/или лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ. Гражданите имат право да изберат лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на съответната болнична помощ, на територията на цялата страна. Приемът за диагностика и лечение (в т.ч. и оперативно) в болнични условия се осъществява въз основа на здравословното състояние и свързаните с него индикации за болнично лечение и не трябва да бъде възпрепятстван от въвеждане на други предварителни условия. Извън това, по време на хоспитализацията лечебните заведения са задължени стриктно да спазват мерките по превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.
От МЗ припомнят, че с влезлите в сила от 24.04.2020 г. изменения в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, НЗОК заплаща дейността по диагностика на COVID-19 чрез извършването на високоспециализирано изследване „Полимеразна верижна реакция (PCR) за доказване на COVID-19“.
Към момента в Министерството на здравеопазването няма постъпили сигнали от граждани, на които им е поискано да заплатят PCR тест за COVID-19 като условие за диагностика и/или лечение, уточняват от ведомството.
Министерството на здравеопазването се обърна към всички български граждани с апел своевременно да подават сигнали в случаи на отказ от страна на лечебните заведения за диагностика или лечение без PCR тест. По всички сигнали за нарушение ще бъдат извършени проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

МОЛОВЕТЕ И ФИТНЕС ЗАЛИТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СВОЯТА РАБОТА ОТ 18-ТИ МАЙ
Здравният министър издаде Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г., на основание на която търговските центрове тип МОЛ могат да работят с клиенти от понеделник, 18-ти май, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Остава забраната на територията на моловете да работят увеселителните и игрални зали и баровете, както и закритите търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито. Изключение са заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход.
Със същата заповед от 18-ти май дейността си могат да възстановят и фитнес залите при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от един човек на 4 кв. м. площ.
Със заповедта се дава възможност институциите от системата на предучилищното и училищното образование да организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища да организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключенията от тази забрана са ясно разписани в текста на заповедта.
Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. отменя Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.
Дейностите, които не се преустановени или забранени с новата заповед – Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г., се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г.

НЗОК ЩЕ ПРОВЕРЯВА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ НАДХВЪРЛИЛИ ЛИМИТИ СИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Броят на направленията в извънболничната медицинска помощ за второто тримесечие на годината остава равен на определения през първото тримесечие на настоящата година и е в рамките на определените бюджети на изпълнителите на ПИМП и СИМП. Това става ясно от стенограмата на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 27 април, информира Zdrave.net.
„Няма обстоятелства, които да налагат да коригираме стойностите в посока увеличение. Подходили сме максимално справедливо и коректно спрямо текущата ситуация и фактът, че при всички положения има отлив от ползването на такъв вид дейности. В специализираната помощ 1 149 000 броя направления се прехвърлят, а в медико-диагностичната сфера са направления на стойност 14 млн. лв., в това число близо 2 млн. лв. за изследвания за магнитно-резонансна томография. Няма някакъв нов момент спрямо досегашната ни практика“, казва председателят на Надзора Жени Начева. Управителят на Касата проф. Петко Салчев допълва, че неусвоените средства след второто тримесечие ще бъдат преразпределяни следващ период, за да може при наплив на пациенти направленията да бъдат усвоени.
По отношение на отчетената дейност от болничната медицинска помощ, която е трябвало да бъде заплатена за март през април, спрямо която се изчисляват 85% е 181 млн. лв., става ясно още от стенограмата. „Тя е изчислена от средноаритметичната стойност за първите три месеца, като януари отчитаме и авансово заплатените суми през декември. И стойността, която е заявена от изпълнителите на болнична медицинска помощ и одобрена за плащане, е в размер на 155 млн. лв. Като определената стойност за доплащане, която ще бъде платена авансово в рамките на тези 85%, е 7 446 000 млн. лв. Тези 7 млн. лв. всъщност се вписват в определените 181 млн. лв.“, казва Жени Начева.
„Отчетената дейност е 155 млн. лв., която е платена. Сега се утвърждават допълнителните плащания, които са по Методиката. Предстои тези допълнителни 7 млн. лв. да бъдат изплатени на лечебните заведения“, уточнява управителят на Касата проф. Салчев. Той обяснява още, че предстои проверка на всички Специализирани болници за рехабилитация, които са отчели дейност в момента, когато със заповед министърът е била забранена такава дейност. Ще бъдат проверени и общинските болници, които са надхвърлили лимитите си.

БЛС в своя позиция: НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ДА БЪДАТ ВРЪЩАНИ ИЛИ УДЪРЖАНИ СРЕДСТВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Във връзка с публикуваната стенограма от заседанието на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 27 април, Българският лекарски съюз излезе с позиция, която изпрати до медиите. В позицията на БЛС се казва: „БЛС се запозна с протокола от заседанието на Надзорния съвет на НЗОК и е категоричен: Няма да допусне да бъдат връщани или удържани средства. Никъде в подписания Анекс към НРД 2020-2022 и методиката за заплащане на договорните партньори на НЗОК в условията на Извънредното положение не е упоменато или договаряно „връщане на пари“. Никога подобен въпрос не е стоял на дневен ред и БЛС не се е съгласявал, че изпълнителите на медицинска помощ трябва да връщат пари от договорените с НЗОК 85%.
В момент като този, когато всички лекари са на работните си места, когато колеги не напускат болниците със седмици, в момент като този, когато всички ние сме на първа линия и сме поставени в риск, в момент като този е не само недопустимо, но и срамно този въпрос да стои на дневен ред.
На практика се оказва, че за едрия бизнес може се дават пари – по мярката 60/40, за други бизнеси се дават различен вид помощи, за развлекателния и хотелиерския бизнес се правят сериозни финансови отстъпки, а ние, лекарите, ще трябва да връщаме пари. Това е недопустимо!
Нужно е БЛС и НЗОК да изработят ясен механизъм, по който ще бъдат отчетени тези средства, но едно трябва да е ясно: в никакъв случай това не може да става с удръжки! БЛС не се е съгласявал и няма да се съгласи с подобно безумие!“

СТАРТИРА ДОБРОВОЛНО МАСОВО ТЕСТВАНЕ В ПЛОВДИВ
Доброволно масово тестване започна днес в Пловдив. Здравните власти ще изследват 500 домакинства от 6 района в града, като те ще бъдат избрани на случаен принцип, информира Clinica.bg.
Пробонабирането ще се осъществява от представител на РЗИ-Пловдив и студент-доброволец от Медицинския университет в града. На лицата, които се включат в тестването ще бъдат предоставени резултати от пробите. Включването на всички членове на домакинствата не е задължително, а фокусът ще е върху пълнолетни лица.
Взетите проби ще се обработят в лабораторията на Катедрата по микробиология и имунология към МУ-Пловдив по метода ELISA. Този метод доказва наличието на антитела и информация за имунния отговор на организма срещу коронавируса по различен тип. Графикът за вземането на пробите ще се случва, след координиране с лабораторията на ДКЦ “Свети Георги”. За квартал “Столипиново” тестването ще се проведе от мобилен екип на РЗИ.

83 СА ХИВ СЕРОПОЗИТИВНИТЕ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ У НАС ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
Обобщени данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН от началото на годината до 13 май 2020 г. сочат, че у нас са открити нови 83 ХИВ – серопозитивни лица, с което регистрираните носители на ХИВ в страната от 1986 г. до сега са 3 367. Над 90% от новорегистрираните са се инфектирали по сексуален път, над 8% – при инжекционна употреба на наркотици. 39 са починалите от ХИВ /СПИН лица през 2019 г., съобщиха от Министерството на здравеопазването в навечерието на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, който се отбелязва всяка година на третата неделя от месец май.
Към 31-ви март 2020 г. общо 1 745 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, информират още от здравното ведомство
В България международния ден се отбелязва от 1992 година. Тази година инициативата ще премине под мотото „ХИВ – помним, действаме, продължаваме” и ще се проведе на 17-ти май.
Поради пандемията от COVID-19 и необходимостта всички ние да пазим здравето на хората от най-рисковите категории, сред които са и живеещите с вируса на ХИВ/СПИН, тази година всеки, който иска да се включи в отбелязването на деня за съпричастност, може да го направи, като на 17 май, в 21.00 часа, постави на прозореца запалена свещичка или друга светлина в знак на солидарност, призоваха от МЗ.
За първи път Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва в Сан Франциско и Ню Йорк през 1983 г., когато все още се знае твърде малко за болестта. Днес в инициативата участват над 1 200 организации в 115 държави, като тя е повод хората от различни страни по света да заговорят за СПИН. Целта е както повишаване на информираността и чувствителността към темата, така и ограничаване на свързаната с ХИВ стигма и ангажиране на повече хора в борбата срещу СПИН.

БЕЗПЛАТНО ТЕСТВАНЕ ЗА ХЕПАТИТ С ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА
Безплатно тестване за хепатит С ще се проведе от 18 до 22 май в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Методът, който ще се използва, няма да е от типа на т. нар. бързи тестове, а серологичен, който е с най-висока чувствителност и специфичност, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от лечебното заведение.
Изследването е безплатно, но с цел да се избегне голямо струпване на хора, ще бъде само с предварително записване на час на тел. 0876 01 39 13. Пробите ще се вземат от понеделник до петък от 11:00 до 14:00 часа.
Кампанията, е насочена към хора, които в миналото (преди 1992 г.) са имали кръвопреливане или са били подложени на оперативни интервенции и такива, които смятат, че са имали рискови ситуации (например използване на нестерилни инжекционни прибори), които би могло да са довели до инфектиране.
Инициативата е в рамките на пролетната Европейска седмица за тестване за ХИВ и хепатити и се провежда в партньорство със Сдружение ХепАктив.
Пациенти, при които се установи инфекция, ще бъдат пренасочвани за безплатна консултация и назначаване на терапия в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, където се намира най-големият център за лечение на вирусни хепатити в България. От 2016 г. безинтерфероновата терапия, която осигурява над 99,4% изчистване на вируса, се покрива напълно от НЗОК.