НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (14.01.2020)

БАПЗГ: КОНГРЕСЪТ НИ Е ЛЕГИТИМЕН, ГОТОВИ СМЕ ЗА ДИАЛОГ
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) разпространи отворено писмо по повод твърденията на Сдружението на медицинските фелдшери и лекарски асистенти за нелегитимност на проведения през миналия уикенд Пети конгрес на асоциацията и невъзможността да изразят позицията си по редица професионални въпроси чрез прочитане на декларация от трибуната на форума, информира Zdrave. net
“Бихме искали да припомним, че БАПЗГ е законната съсловна организация на специалистите, практикуващи професиите на медицинската сестра, акушерката, фелдшера/лекарския асистент, медицинския лаборант, ренгтегновия лаборант и рехабилитатора. Членството на тези професионалисти в БАПЗГ е задължително, тъй като те практикуват регулирани професи. Правото за упражняване на регулирана професия е определено чрез нормативни разпоредби за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност и членство в съсловна организация, която е получила специфично признаване от държавата. Всички членове на БАПЗГ са равнопоставени. Те имат възможност да се възползват от правата, които им предоставя членството – застраховки за професионална отговорност, при боледуване и злополука, продължаващо обучение и квалификация”, се казва в отвореното писмо, подписано от председателката на асоциацията Милка Василева.
От БАПЗГ уточняват, че членовете на ръководните органи на асоциацията се избират на квотен принцип за различните професии и всеки пожелал има възможност да постави исканията си пред УС на БАПЗГ и управителните съвети на регионалните колегии на асоциацията.
От асоциацията уверяват, че за да бъде прочетена декларация от трибуната на форума е била необходима предварителна заявка, а такава, според тях, не е постъпвала. Също така, посочват от БАПЗГ, с оглед на желанието за положителни промени, на конгреса е било взето решение да се сформират Национални професионални консултативни съвети (НПКС) по професии, които ще вземат участие в заседанията на УС и Националния съвет на БАПЗГ.
Оставаме отворени за диалог със сдружението на фелдшерите – лекарски асистенти, подчертават от БАПЗГ.

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИТЕ
Екипът за управление на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ организира Информационни дни, насочени към специализантите – участници в проекта и потенциалните кандидати, както и към всички заинтересовани лица. В рамките на събитието ще бъде предоставена информация за възможностите за подкрепа на обучението за придобиване на специалност, в изпълнение на проекта, информираха от пресцентъра на МЗ.
Експерти от Министерството на здравеопазването ще представят проект „Специализация в здравеопазването“, ще изнесат данни за изпълнението на конкретните дейности, както и ще дадат разяснения по условията за кандидатстване, критериите за подбор на специализанти и т.н.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Чрез него се подкрепя обучението на специализанти по медицински специалности – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки, чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение. На специализанти без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати месечно.
График за провеждане на Информационните дни:
• 15 януари 2020 г. (сряда) от 11:00 ч. в Аудитория „Янко Добрев“ /Клиника II-ра хирургия/ на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София
• 17 януари 2020 г. (петък) от 11:00 ч. в Десета аудитория на База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66

НЗОК ЧАКА РЕГЛАМЕНТ ЗА ЛЕКАРСТВАТА ЗА МУСКУЛНА АТРОФИЯ
Здравното министерство трябва да регламентира доставката на лекарствения продукт за спинална мускулна атрофия до лечебните заведения. Това обясняват от Националната здравноосигурителна каса по повод покриването на терапията на деца с това тежко заболяване, информира Clinica.bg.
Във връзка с промяна в реда на финансиране на лекарствения продукт Спинраза (от реда, по който го е заплащал Фондът за лечение на деца, към общия ред, заплащан от Националната здравноосигурителна каса, здравната институция е създала необходимата организация, подчертават от НЗОК. И обясняват, че с решение на Надзорния съвет на Касата от 23.12.2019 г. са приети нови Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при спинална мускулна атрофия в извънболничната медицинска помощ. Определени са лечебните заведения, в които се извършват манипулациите, както и комисиите, които ще издават протоколите.
До момента на децата, на които предстоят апликации, са издадени протоколи, заявяват от НЗОК.
„Предвид това, че доставката и отчитането на лекарствения продукт ще се извършва по специален ред, като изключение от общовалидните правила, необходимо е той да се регламентира от Министерството на здравеопазването (МЗ) със съответните договори с търговците на едро и с лечебните заведения, които ще извършват дейността. За това е уведомено МЗ и е проведена работна среща. Очаква се в най-кратък срок МЗ да регламентира доставката на лекарствения продукт до лечебните заведения”, подчертават от Здравната каса.

ОБМУДСМАНЪТ ИЗПРАТИ ПРЕПОРЪКА ДО МИНИСТЪР САЧЕВА С ИСКАНЕ ЗА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева да бъдат предприети спешни мерки за защита правата на хората с увреждания и на гражданите над 65 години, които от 1 януари 2020 година останаха без лични асистенти. Това съобщи
Zdrave.net като се позова на пресцентъра на институцията.
Повод за препоръката на обществения посредник е фактът, че от началото на тази година хиляди нуждаещи се хора са без подкрепа и възможност да посрещнат ежедневните си потребности – да излизат от дома си, да си осигурят необходимата храна и достъп до лечение. За проблема алармират и десетки граждани, които всекидневно търсят консултации по темата на „горещата линия“ на омбудсмана, както и в жалбите си до институцията.
„До 31 декември 2019 г. хората с увреждания, които не попадаха в обхвата на Закона за личната помощ, имаха възможност да ползват социалната услуга „Личен асистент“, предоставяна от общините“, подчертава омбудсманът. Доц. Ковачева обръща внимание, че до момента услугите „Личен асистент“ и „Помощник – възпитател“ се предоставяха и по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, но от 1 януари 2020 г. трудовите договори на личните асистенти са прекратени. Освен това липсва всякаква информация по какъв начин ще бъде продължено предоставянето на асистентска помощ.
По Закона за личната помощ хората с увреждания, които са с право на чужда помощ, трябва да получат асистентска подкрепа след оценка на индивидуалните им потребности. От действието на закона до края на т.г. са изключени нуждаещите се, на които ТЕЛК/НЕЛК не им е определил ползването на асистенти, като и тези, които нямат експертно решение. Затова омбудсманът настоява за спешни и незабавни действия за разрешаването на този огромен проблем.
„Липсата на възможност за получаване на необходимата асистентска подкрепа ограничава правата на засегнатите граждани и е в нарушение на правото на независим живот по чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Неосигуряването на подходяща помощ се отразява и негативно върху работещите като лични асистенти, които остават за неизвестен период без доходи“, акцентира общественият защитник.
Неосигуряването на достъп до личен асистент е и тема в дневния ред на заседанието на Съвета за наблюдение – мониторингов орган, председателстван от омбудсмана, който следи за спазването и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Заседанието ще се проведе на 23 януари т.г. в институцията.

ПОВИШАВАТ ЗАПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛА В УМБАЛ БУРГАС
Двата корпуса на УМБАЛ Бургас ще бъдат санирани, съобщи в ефира на Радио Бургас директорът на лечебното заведение д-р Бойко Миразчийски, информира Zdrave.net. По думите му ремонти дейности ще бъдат извършени не само по фасадата на зданията, а и вътре в тях:
“Предвидено е да можем да участваме за още финансиране, за да можем да започнем поетапно вътрешно отремонтиране на сградата, на всички помещения. Най-вероятно ще започнем първо от общите помещения, коридорите и така постепенно ще продължим с всички отделения”.
Ще бъде закупена и нова апаратура за някои от отделенията. Ще бъдат обновени и всички операционни лампи. Болницата обаче продължава да има задължения, призна д-р Миразчийски:
“Ние се мъчим да ги топим малко по малко, но трудно става. Това обаче няма да ни попречи да повишим заплатите на колегите в болницата”, категоричен бе директорът на лечебното заведение.