НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (13.02.2020)

МИНИСТЪР АНАНИЕВ УЧАСТВА В ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЗДРАВНИТЕ МИНИСТРИ НА ЕС
Днес, 13 февруари 2020 г., министърът на здравеопазването Кирил Ананиев участва в извънредно заседание на Съвета на здравните министри на ЕС. На заседанието в Брюксел, Белгия, взеха участие всички държави-членки, двайсет от които бяха представени на ниво министър, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
В рамките на първата сесия министрите проведоха дискусия въз основа на предварително подготвени от Хърватското председателство въпроси за новия коронавирус. Повечето делегации отбелязаха високото ниво на координация в рамките на Европейския съюз, като дадоха положителни оценки за работата на Комитета за здравна сигурност и на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ЕЦКЗП). Изразено беше и общо задоволство от оптималното функциониране на Европейския механизъм за гражданска защита. Подчертани бяха и ползите от сътрудничество на европейско и международно ниво, при съобразяване с препоръките на Световната здравна организация (СЗО).
„Избухването на епидемията от новия коронавирус е предизвикателство за здравните системи в световен мащаб. Подобни събития неизбежно провокират тревога. Същевременно те са демонстрация за ползите от изградените механизми за сътрудничество и координация в Европейския съюз.“ Това подчерта здравният министър Кирил Ананиев в изказването си по време на Съвета. Той посочи още: „Мерките, предприети на национално ниво, са част от ефективна система, осигуряваща прозрачност, информираност и мобилизация. Тази система допринася за овладяване на ситуацията в рамките на целия ЕС. Убедени сме, че една от целите на днешния Съвет на здравните министри следва да бъде именно внасянето на успокоение сред гражданите на Европейския съюз. Коректната, отговорна и точна комуникация към гражданите на държавите-членки е изключително важна в подобни моменти.“
В изказването си Кирил Ананиев, посочи, че на национално ниво България е въвела ефективни мерки, които са съобразени с препоръките на СЗО и ЕЦПКЗ.
„Създадена е междуведомствена координация за недопускане разпространение на новия коронавирус, вкл. координация със службите за граничен контрол. Налице е координация и стройна организация на всички нива на системата за обществено здраве и между всички ключови лечебни заведения. Въведена е система за задължителна регистрация и събиране на информация. Всяко лице със съмнение за нов коронавирус задължително се хоспитализира и изолира в предварително определени болнични лечебни заведения. Предприети са ефективни мерки за информиране на обществеността. Открита е телефонна линия, на която гражданите могат да задават своите въпроси относно епидемията и да получат компетентен съвет от епидемиолог“, изтъкна още българският здравен министър.
По време на заседанието делегациите отбелязаха, че потенциален проблем е недостигът на лично предпазно облекло в Европейския съюз. Отделни държави изразиха надежда, че Европейската комисия чрез съвместни търгове би могла да подпомогне държавите-членки при недостиг. Беше отправен апел за разработване на обща ваксина, финансирана с европейски средства, която би могла да се използва, ако коронавирусът мутира в сезонен грип. Откроена беше и необходимостта от задълбочен анализ на зависимостта на ЕС от трети страни по отношение на лекарствени продукти и медицински изделия.
Общо беше мнението, че бъдещата координация на здравните изискванията към контролно-пропускателните пунктове е много важна. Ключова роля за намирането на устойчиви решения на евентуални бъдещи проблеми имат обменът на информация между държавите -членки на ЕС по отношение на предприетите мерки и добрите практики. Много от участниците отбелязаха, че е необходимо Китай и трети страни с уязвими здравни системи да бъдат подпомогнати.

МЗ ИНВЕСТИРА 3 МЛН. ЛЕВА ЗА РЕМОНТИ И ОБОРУДВАНЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПСИХИАТРИЧНИ БОЛНИЦИ
През 2019 г. Министерството на здравеопазването е предоставило близо 3 млн.лв. за ремонти и оборудване на държавни психиатрични болници и отделения в страната. Това сочи справка от ведомството, изготвена по запитване на Програма „Хоризонт“, съобщи БНР.
От здравното министерство поясняват, че през миналата година е стартирал процесът за подобряване на материално-техническата база на 10 от 12-те държавни психиатрични болници, на Столичния център за психично здраве и на 14 от 16-те психиатрични отделения към различни болници в страната.
Оттам допълват, че всички лечебни заведения са в процес на усвояване на получените средства, а болниците в Кюстендил, Монтана и столичната УМБАЛ „Свети Наум“ са приключили с ремонтите.
До края на месеца лечебните заведения имат срок да предоставят на Министерството на здравеопазването исканията си за финансиране на необходимите ремонтни дейности и апаратура за настоящата година.

СТАРТИРА ВТОРИЯТ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ
По повод 14 февруари 2020 г., „Свети Валентин – Ден на влюбените“, стартира вторият етап на Националната АНТИСПИН кампания, съобщиха от пресцентъра на МЗ. Инициативата се реализира в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ на Министерството на здравеопазването в партньорство с регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации, учебни заведения, читалища, социални институции и други.
Партньорите ни ще участват в повече от 130 АНТИСПИН инициативи, които ще бъдат съчетани с информация за безрисково сексуално поведение и с мотивиране за консултиране и изследване за ХИВ, изтъкнат от МЗ. И през тази година са планирани здравни презентации, дискусии и обучения за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции. Медицински екипи ще предлагат доброволно консултиране и изследване за инфекцията в лаборатории и в работещите кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) в РЗИ и на терен.
През 2019 г. около 341 000 лица са се изследвали и са узнали своя ХИВ-статус.
По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 12 февруари 2020 г. са открити нови 28 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 3 312 лица.
И през 2019 г. 85,3% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция са се инфектирали по сексуален път, а 14,3% са се инфектирали при инжекционна употреба на наркотици. Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от този на жените. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. – 41%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24%.
Към 31 декември 2019 г. общо 1 695 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 651 (97%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.
Честотата на новорегистрираните случай с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП през 2018 г. е 5.1, за България този показател е 4.4.

СПОРОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА АПТЕЧНА КАРТА
Аптекарите са разделени в мнението си за Националната аптечна карта, заложена в проекта за Изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицини, който ще се гледа днес на първо четене в парламентарната здравна комисия. Това става ясно от публикуваните на сайта на Народното събрание становища към законопроекта, информира Zdrave.net.
Асоциацията на собствениците на аптеки се обяви категорично срещу налагането на ограничения през Националната аптечна карта. Същевременно и от Българския фармацевтичен съюз не са доволни от начина, по който е разписана картата, тъй като липсвали гаранции за функционирането ѝ съобразно нейното предназначение и цел.
„С изготвянето на Национална аптечна карта следва да се даде възможност да се установи достъпът на населението до аптеки, като се вземе предвид тяхното териториално разпределение, разпределението им според демографската структура на населението и според дейностите, които те извършват. Счита се, че ще се извърши оценка и на потребностите от магистър-фармацевти, които работят в аптеките. Когато въз основа на Национална аптечна карта се установи недостиг от аптеки и дейности, които те извършват, е предвидено да се прилагат мерки за стимулиране на осигуряването на лекарствени продукти като в такива населена места ще могат да осъществяват дейност на втори или следващ адрес аптеки, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. Споделяме целите, с които е предвидено създаване на Национална аптечна карта, но считаме, че релевантната информация за постигането им, в по-голямата си част е налична в информационните масиви на ИАЛ, РЗИ и НСИ. Просто следва да бъде систематизирана и обединена“, пишат в становището си от Асоциацията на собствениците на аптеки. Те изразяват опасение, че има опасност да се ограничи конституционно установения принцип за свободна стопанска инициатива. От АСА смятат, че е наложително “да бъде предвиден изричен законов текст, съгласно който Националната аптечна карта и Областните аптечни карти да не могат да бъдат използвани като основание за отказ за издаване на разрешение по чл. 228 ЗЛПХМ, съответно за отказ за разкриване на нови аптеки в населените места, без значение дали има недостиг или липса на недостиг от аптеки.”
В своето становище пък от Българския фармацевтичен съюз настояват да се въведе забрана за свързаност на лицата, които притежават аптеки, както и на забрана (мораториум) за срок от една година да се откриват нови аптеки в населени места, където има открити аптеки или до влизане в сила на Националната аптечна карта, без да се засяга възможността да се открива втори адрес на аптека в малки населени места без достъп до лекарствени продукти и фармацевтични грижи. От БФС предлагат Националната аптечна карта да е задължителна при откриване на всички аптеки, а не само при откриване на аптеки на втори или трети адрес и в населени места без аптека.

ПРИЕХА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
Парламентарната здравна комисия прие новите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, информира Zdrave.net.
Приемането на процедурните правила е необходимо заради изтичането на мандата на сегашния управител на НЗОК на 12 март 2020 г. и в изпълнение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка със Закона за здравното осигуряване, обясни председателят на Комисията по здравеопазването в 44-то НС д-р Даниела Дариткова.