НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (12.02.2020)

УТВЪРДИХА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
Националният център по заразни и паразитни болести утвърди правилата за доказване на новия коронавирус, информира Clinica.bg. Тези мерки са с цел безопасност, както при взимане на материал от болен, така и при транспортирането и изследването на този материал за коронавирус 2019. Изрично е посочено, че насоките са временни.
Правилата са разписани на 12 страници. Целта им е да се дадат временни насоки на лабораториите и участващите в изследването на пациенти медици, тъй като става дума за ново инфекциозно заболяване. До тук се стигна, след като стана ясно, че рискът от 2019-nCoV все още е ограничен. В документа се уточнява, че вероятно пробите за молекулярно изследване могат да се обработват както пробите при съмнение за грип (2, 7- 2 9). Опитите за култивиране на вируса може да изисква засилване на мерките за контрол на био безопасността.
Все още не е ясно кои точно проби са подходящи за откриването на коронавируса, дали от горен или от долен респираторен материал при болен пациент. Затова тези указания подлежт на корекция при повече информация се почва в текста. Тъй като може да има смесени инфекции, всички пациенти, които отговарят на определението за съмнение за инфекция, следва да бъдат изследвани и за 2019- nCoV, независимо дали има доказан друг респираторен патоген. Ако изследването не се извършва в експертна/референтна лаборатория се препоръчва пробата да се изпрати за потвърждение в регионална, национална или международна референтна лаборатория с капацитет за откриване на общ коронавирус или специфичен 2019-nCoV. Еднократният отрицателен резултат от изследване, особено ако е от проба от горния дихателен тракт, не изключва инфекция е записано в указанията.

162 СА НОВИТЕ ЛИНЕЙКИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
От декември 2018 г. до днес 162 са новите линейки, закупени в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ. Нови линейки вече са доставени на всички 27 ЦСМП, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
В България изискването за правилно функциониране на спешната система е санитарните автомобили да отговарят на броя на екипите + 30% резерв на линейки. У нас работят 392 спешни екипа. Това означава, че са необходими 510 линейки. Към днешна дата за отзоваване на спешни сигнали медиците използват 653 линейки, или 143 броя повече от необходимите за обезпечаване на системата, изтъкват от МЗ.
Превозните средства, доставени преди 2007 г., са 147 броя. Те се използват като резервни и поетапно подлежат на спиране от движение. Това се случва с оглед закупуването на новите линейки, осигурени в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на системата на спешната помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 987 815.62 лв. и с краен срок за изпълнение 23.10.2021 г.
В рамките на същия проект, освен осигуряване на 400 нови линейки, ще бъдат модернизирани всички 27 центъра за спешна медицинска помощ и 176 филиала към тях, както и 34 спешни отделения към лечебни заведения. От тях за 84 обекта се предвижда да бъде извършено изцяло ново строителството. С европейски средства по проекта ще бъдат осигурени и специализирано медицинско оборудване и обзавеждане за всички обекти от системата на спешна медицинска помощ.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДЛАГА ДВЕ НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ
От учебната 2020/2021 година желаещите ще могат да кандидатстват за обучение в две нови специалности – „Кинезитерапия” и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи”, съобщиха от Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.
Обучението по специалността „Кинезитерапия” е за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”. То се провежда в редовна форма, продължителността му е четири години и завършва с държавен изпит. За нея могат да кандидатстват всички, завършили средно образование и явили се на приемен изпит по биология в тестова форма. С полагането на този изпит кандидатите могат да избират да участват в класиране и за други специалности.
Втората нова специалност е „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи”, завършваща с придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”. Тя е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и здравните грижи софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и обработка на медицински изображения и симулации за целите на практическата и научноизследователската работа. Обучението е в задочна форма с продължителност две години и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Всички, които се интересуват от специалностите в МУ-Варна, могат да посетят учебното заведение като се възползват от Дните на отворени врати, които ще се проведат на 20 и 21 март 2020 г.

ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ ПРЕДЛАГАТ ДА СЕ РАЗШИРЯТ ПРАВОМОЩИЯТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА С ЦЕЛ ДА СЕ ОГРАНИЧАТ ФАЛШИВИТЕ БОЛНИЧНИ
Лекарите и лечебните заведения, които издават болнични листове не могат да отговарят за спазването на предписания режим от пациента, но работодателите биха могли да възложат на Службите по трудова медицина да извършват проверки в тази посока. Това са част от предложенията на Националното сдружение на общопроктикуващите лекари в България – НСОПЛБ, изпратени до институциите във връзка с предстоящия дебат в Националния съвет за тристранно сътрудничество – НСТС по набелязването на мерки, насочени към ограничаване на фалшивите болнични, информира Zdrave.net.
От сдружението са категорични, че не трябва да се допуска разширяване на правомощията на Регионалните съвети към РЗИ, защото това са структури, които не разполагат с необходимия капацитет за контрол – нито като кадрова и ресурсна обезпеченост, нито като софтуер. По тази причина от НСОПЛБ предлагат тези съвети да бъдат закрити, а в същото време да са разширят правомощията на Службите по трудова медицина, на които да се възложи провеждането на ежегодни анализи на заболеваемостта в предприятията и организациите, в рамките на които да се идентифицират случаите на често боледуващи служители и на „съмнителни“ случаи от гледна точка на работодателя.
Хората, които често са излизали в отпуск по болест да бъдат включвани в разширени профилактични прегледи, по-задълбочени в сравнение със стандартния годишен профилактичен преглед, да бъдат разработени и детайлни оценки на факторите на трудовата среда, представляващи потенциална причина за по-често боледуване.
Процедурата по обжалването на болничните листове е твърде сложна за работодателите и трябва да се опрости, смятат още от НСОПЛБ. Според сдружението Службите по трудова медицина биха могли да бъдат също така натоварени с обжалването от името на работодателите. В същото време, за улеснение, електронен екземпляр от болничния лист трябва да бъде изпращан от лечебното заведение до работодателя по същия начин, по който се изпраща до НОИ, като обаче НОИ поема пълния размер на обезщетението по болничния лист от първия ден.
Личните лекари настояват да не се намалява сега установения брой дни и реда на издаването на болнични, защото това би било в ущърб на болния и би имало отрицателен икономически ефект, тъй като ще се налага недолекувани и нездрави хора да се връщат в работна среда. От НСОПЛБ предлагат и промени във формулирането на режимите, предписвани от лекарите при издаването на болнични листове.