НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (10.04.2020)

МИНИСТЪР АНАНИЕВ УДЪЛЖИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ДО 13-ТИ МАЙ
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев удължи срока на въведените противоепидемични мерки на територията на страната до 13-ти май 2020 г. информира Zdrave.net като се позова на съобщение от пресцентъра на МЗ. Срокът съвпада с този на удълженото извънредно положение.
С мерките се спират учебни занятия, посещения в детски градини и ясли, провеждането на масови мероприятия, посещенията в дискотеки, барове, ресторанти и др.
Министър Ананиев издаде и заповед, касаеща обработващите селскостопански площи и собствени земеделски имоти. В нея се казва: „Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците. Работодателите са длъжни да осигурят на работниците лични предпазни средства, в т.ч. защитни маски за лице и ръкавици. Превозвачът е задължен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването”.
„Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния пункт, представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот”, се казва още в заповедта.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ НОВ ДОГОВОР ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА 30 000 ТЕСТА ЗА COVID-19
Министерският съвет одобри проект на договор между Министерството на здравеопазването и OSANG Healthcare Co. Ltd за доставка на тестове за COVID-19, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от правителствения пресцентър.
Правителството упълномощава министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише договора, както и да закупи 300 комплекта (всеки по 100 теста), или общо 30 000 теста на стойност 303 000 щатски долара. С решението си МС се съгласява да бъдат заплатени допълнително транспортните разходи и прилежащите мита, данъци и такси.
Причина за сключване на договора е, че бързото разпространение на вируса в световен мащаб многократно увеличи търсенето на тестове за откриване и диагностика на COVID-19, като всички държави, в това число и България, към настоящия момент изпитват затруднения при осигуряването на реактивите. Тестовете, които ще бъдат закупени, са Real-time PCR и притежават сертификат за употреба в Европейския съюз за диагностика на COVID-19. Договорът не е с фиксирани крайни количества и по него могат да се правят допълнителни заявки за доставка на тестове в зависимост от необходимостта.
На днешното извънредно заседание МЗ прие Постановление за допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
Целта на нормативната промяна е осигуряването на допълнителни средства за справяне с епидемиологичната обстановка в страната.
Правителството одобри също да бъде осигурен и заплатен транспортът на закупените от Китай и одобрени с Решения на МС 1 176 770 бр. предпазни маски тип KN95 за еднократна употреба, 50 респираторни апарата и 1 000 000 бр. медицински маски тип KN95. Със същия транспорт ще бъдат доставени и получените до момента дарения от Китай за България.

СЗО ЩЕ НИ ПОМАГА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
„България постигна значителен напредък в здравето на своето население. Въпреки очевидното подобрение на общия здравен статус в страната обаче предизвикателствата в много области остават, свързани както с хронични незаразни болести (ХНБ), така и със заразни заболявания. Докато смъртността при всички възрасти и преждевременната смъртност намаляват, колебанията на смъртността от онкозаболявания и заболявания на храносмилателната система като цяло се покачват.“ Това се казва в анализ на здравната ситуация, направен в двугодишното споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2020 – 2021 г., публикувано днес в Държавен вестник, информира Zdrave.net.
България остава страна с ниска честота на разпространение на ХИВ инфекцията – 3,4 на 100 000 население за 2017 г., която е два до три пъти по-ниска от средната за Европейския регион на СЗО. Покачва се обаче абсолютният брой на новорегистрираните случаи. Докато ХНБ са най-належащият здравен проблем за България, важно е да се полагат устойчиви усилия за превенция, откриване и лечение на инфекциозни заболявания. Увеличаването и разпространението на случаи на морбили също сигнализира за проблеми с достъпа, справедливостта и ефективността на настоящите програми, се казва още в анализа.
Според обобщената информация, очакваната продължителност на живота при раждане в България демонстрира увеличение през последното десетилетие, запазвайки разликата между продължителността на живота между мъжете и жените. Данните от Националния статистически институт отчитат средна продължителност на живота от 74,76 години за периода 2015 – 2017 г. Индикаторът за мъжете е по-нисък от този при жените, съответно 71,26 и 78,40. Средната продължителност на живота е 6 години по-ниска от средната за ЕС – 80,9 години2.
В споразумението е отбелязано, че то цели да подпомогне България в стремежа ѝ да увеличи максимално възможностите за популяризиране на здравето на населението и намаляване на неравенствата в здравеопазването чрез междусекторния подход на здравеопазването във всички политики – подходи, насочени към цялото обществото и цялото правителство, подчертаващи необходимостта от подобряване на цялостното управление на здравеопазването, предлагане на пътища и подходи за по-справедливо, устойчиво и отговорно здравно развитие.
Хроничните незаразни болести представляват най-голямото здравно предизвикателство за България, като високите нива на преждевременна смъртност се дължат главно на сърдечно-съдови и онкозаболявания. Изпълнението на ключови препоръки на неотдавнашната оценка на СЗО „Предизвикателства на здравната система и възможности за подобряване на резултатите от ХНБ в България“ ще бъде в основата на интервенциите през двугодишния период 2020/2021 г. Ключовите области за интервенция ще бъдат следните: обединяване на усилията за приемане и изпълнение на новата Национална здравна стратегия, съсредоточена върху превенцията на приоритетните ХНБ (сърдечно-съдови заболявания, онкозаболявания) и хронични грижи; засилване на междусекторния подход за общественото здравеопазване и социалните грижи.
По отношение на превенцията на инфекциозните заболявания трябва да се полагат усилия за осигуряване на последователност на дейностите по превенция и осигуряване на равен достъп на цялото население до тях. Напред в дневния ред трябва да бъде изведено одобряване на изпълнението на Националния план за действие срещу Антимикробната резистентност (AMР).
Ще бъдат положени по-нататъшни съвместни усилия за укрепване на първичната здравна помощ чрез засилване на ефективната промоция на здравето чрез здравно консултиране в общността по рискови фактори; овластяване на пациенти с инициативи за здравна грамотност и информация за по-добър и информиран здравен избор.
Осигуряването на различни специалисти в здравния сектор е небалансирано и следва да бъдат взети мерки за увеличаване на броя на личните лекари и медицинските сестри и по-справедливо географско разпределение на здравните работници, за да се осигури равен достъп до здравни услуги на цялото население.
Финансирането на здравеопазването е друго предизвикателство за България, се казва още в споразумението. „Правителството на България има за цел да подобри модела на грижа по отношение на финансиране на здравеопазването, включително директните плащания за здравни услуги и здравноосигурителния модел. През 2018 г. и 2019 г. Министерството на здравеопазването инициира широк обществен дебат за развитието на здравното осигуряване в страната и предстоящите секторни реформи в системата на здравеопазването. Има силен ангажимент да се създаде нов модел, който да се съсредоточи върху хората, като се гарантира по-добро здравеопазване за всички български граждани, ефективно и ефикасно използване на публичните разходи. СЗО ще подкрепи Министерството на здравеопазването в това начинание въз основа на това Двугодишно споразумение 2020 – 2021“, пише там.
Общият бюджет по Двугодишното споразумение за Република България е в размер 185 000 щатски долара. Ще бъдат използвани всички възможни източници за финансиране на този бюджет, като средства могат да се мобилизират и от двете страни се казва още в споразумението.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДСТАВИ НОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА COVID-19
Правителството представи нов информационен портал за COVID-19 (coronavirus.bg), който стартира от днес . Той беше представен от директора на Дирекция “Модернизация на администрацията” към Министерския съвет Красимир Божанов. На сайта ще бъде представяна само проверена информация, информира Clinica.bg
На този сайт ще бъде поместена информация за мерките и дейностите, предприети от изпълнителната власт, както и издадени документи. Например заповедите на МЗ, документите, които се ползват най-често от гражданите, въпроси и отговори, на които институциите е трябвало да отговарят най-често,както и важни телефони и връзки.
Освен това портарла ще бъде публикувана в реално време статистиката за случаите на коронавирус у нас, представена от Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. Има и бутон за връзка с публичната част на информационната система за COVID-19 – ViruSafe. Целта е да се улеснят гражданите и бизнеса, като се събере информацията на едно място. Сайтът е динамичен и непрекъснато ще се обновява, обясни Божанов.

635 СА ПОТВЪРДЕНИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19 У НАС
635 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб, съобщиха от МЗ. През днешния ден са доказани още 11 нови случая, като 7 са в София, 1 в Смолян и 3 във Велико Търново. Лабораториите продължават да работят.
231 са лицата с потвърден COVID-19, които са настанени под лекарско наблюдение в болнични условия. От тях 145 са хоспитализирани в лечебни заведения в София.
По отношение на общата картина към 9 април: 356, или 56%, от регистрираните у нас случаи на COVID-19 са на мъже и 279, или 44%, на жени.
Регистрираните случаи в страната са както следва: Благоевград – 18; Бургас – 25; Варна – 24; Велико Търново – 8; Видин – 2; Враца – 2; Габрово – 2; Добрич – 12; Кърджали – 10; Кюстендил – 12; Ловеч – 2; Монтана – 18; Пазарджик – 13; Перник – 8; Плевен – 9; Пловдив – 33; Русе – 5; Силистра – 2; Сливен – 11; Смолян – 17; София – 377; Стара Загора – 15; Хасково – 6; Шумен – 4.
Починалите лица, при които е установен COVID-19, са 25. Днес в областната болница в Сливен е починала 44-годишна жена, при която е бил потвърден COVID-19. Жената е страдала от хронична бъбречна недостатъчност, хипертония и анемия. Пациентката е била на хемодиализа от девет години.

ПОЛИЦЕЙСКА БЛОКАДА НА СТОЛИЧНИ КВАРТАЛИ ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСА
Мащабна акция на полицията в София за контрол на спазването на мерките за извънредното положение заради разпространението на коронавируса.
Към 21 часа са блокирани няколко столични квартала – “Христо Ботев”, “Факултета” и част от “Орландовци”, информира БНР.
Изграждат се 60 контролно-пропускателни пунктове, на които ще се пропускат само хора, които отиват на работа, връщат се от работа или да излезли от вкъщи по други уважителни причини.
По информация на репортер на БНР блокадата ще продължи няколко дни.

ЗАПОЧВА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОКОЛО ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРАМОВЕ В СОФИЯ
От тази вечер започва дезинфекцията на пространствата около православните храмове в София, съобщи БНР.
За предстоящите празници Цветница и Великден църквите ще бъдат отворени и целта е да бъде гарантирана сигурността на вярващите, които ще ги посетят, обясни директорът на Столичния инспекторат Веска Георгиева.
“Тази вечер и утре сутринта е направена организация да се дезинфекцира територията около всички църкви в София, които са 58 на брой. Ще се извършва ръчна дезинфекция с гръбни пръскачки. А около “Александър Невски” и църквата “Св. София” преди ръчната дезинфекция ще се извърши и измиване на територията”, допълни Георгиева.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА НАПРАВИ ТРИ ШИВАШКИ ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ
В условията на създалата се ситуация на извънредно положение заради световната пандемия от COVID-19 в страната ни се зараждат множество доброволчески инициативи, обединени от желанието да се помогне. Такава инициатива възниква и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по идея на една от хигиенистките Даниела Павлова, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от учебното заведение. Тя предлага на прекия си ръководител идеята да произвежда маски заедно със своите колеги и така се ражда каузата „Заедно ще се справим!”.
„Искахме да се присъединим към благотворителната кампания в УМБАЛ „Света Марина – Варна” и да бъдем съпричастни с медиците, които са на първа линия, и да ги подкрепим. Решихме да създаваме маски, за да подпомогнем хората да се предпазят” – споделя Даниела.
Ръководството на университета е закупило необходимите машини и материали за изработване на маските. На територията на МУ-Варна са обособени три цеха.
Произведената продукция се стерилизира във Факултета по дентална медицина и се правят специални пакети с по четири маски. Те се разпределят за медицинските екипи на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна и другите лечебни заведения в града.

ПРОКУРАТУРАТА ПОВДИГНА ОБВИНЕНИЕ СРЕЩУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЪЮЗ ЗА ВСЯВАНЕ НА ПАНИКА
Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу председателя на Б ългарския фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова за всяване на паника по време на извънредно положение, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от пресцентъра на държавното обвинение .
„Във връзка със серия от изявления, будещи неоснователна тревога у гражданите, в условията на въведено извънредно положение – А.Ст., председател на Българския фармацевтичен съюз, е привлечена към наказателна отговорност за престъпление по чл. 326 от НК. С оглед на високата обществена опасност на деянието, изразяващо се в отправяне на неоснователни твърдения за очаквана липса на медикаменти, спрямо А.Ст. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 20 000 лв. Разследването под надзора на Софийската районна прокуратура продължава“, информираха от прокуратурата.
В свое изявление председателят на БФС проф. Асена Стоименова уточнява, че обвиненията са във връзка с нейни интервюта пред БНТ и БНР, в които тя говори за лекарствоснабдяването в страната в условията на пандемията с COVID-19. „В тези мои медийни изяви информирам за презапасяването с лекарствени продукти, необходимостта от рецепта при отпускане на лекарства по лекарско предписание, необходимостта от гъвкавост на законодателството и вероятност от недостиг на определени лекарства. Също така апелирах за човечност в работата на контролните институции при запазване на капацитета им за контрол“, казва тя.
По думите ѝ за същото може да бъде обвинен и изпълнителният директор на Европейската агенция по лекарствата, на чиято интернет страница редовно се качва информация за недостига на лекарства в условията на пандемия то от COVID-19 и регулаторните подходи за преодоляването им.
„Категорично заявявам, че всяко едно послание, твърдение и предположение в медийните ми изяви почива на 25-годишния ми опит във фармацевтичния сектор (придобит в производството, търговията и маркетинга на лекарства, лекарствената безопасност и държавната администрация) и на публикувани анализи и информация и нямат характеристиките, които прокуратурата им приписва“, изтъкна проф. Стоименова.

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЩЕ ОСИГУРЯВА ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА И ТЕСТОВЕ ЗА МЕДИЦИТЕ И ПАЦИЕНТИТЕ В ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ И ОТДЕЛЕНИЯ
Сдружение „Спри рака” с подкрепата на Портал на пациента (www.portal napacienta.bg стартира Национална благотворителна кампания „Да помогнем на най-уязвимите!”, информира Zdrave.net.
Целта на кампанията е да се съберат средства за дезинфектанти, за защитни средства (маски, шлемове, ръкавици, облекла), както и за тестове за COVID-19. Те ще бъдат закупени и предоставени на онкологичните отделения и комплексни онкологични центрове. Така ще се гарантира и на пациентите, и на медицинските екипи, че няма да се заразят по време на лечение. Защото пациентите с рак са особено уязвими, а COVID-19 е много агресивен и засяга тежко преди всичко хора със слаба имунна система, каквито са онкологичните пациенти.
„В сегашното извънредно положение е крещяща нуждата да подкрепим тези хора. Първо, да не се отказват от лечението си. Много от тях са уплашени и, за да не се заразят, си стоят вкъщи, отказват да се лекуват, не ходят на процедури, не изпълняват назначените им терапии. Важно обаче за живота на тези хора е да продължат лечението си,обсъждайки това със лекуващите лекари и специалисти, а тези, които вече са в ремисия, да подсилят имунната си система. Бихме искали с кампанията ни всички тези хора да усетят подкрепа”, обясни председателят на Сдружение „Спри рака” Росица Касабова.

ХРОНИЧНО БОЛНИ СРЕЩАТ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ СИ ПО НЗОК
Хронично болни пациенти срещат затруднения при получаване на всичките си медикаменти НЗОК показа проверка на “Хоризонт“. За проблема потвърдиха и фармацевти, информира БНР.
В условия на извънредно положение Здравната каса издаде специални указания за режима на предписване и отпускане на лекарства за домашно лечение на хронично болните пациенти. Според тях аптекарите отпускат лекарства без рецепта и лекарства по протоколи, които са служебно удължени. Пациентите обаче не могат понякога да си получат всички медикаменти по рецептурна книжка, ако предходния месец някое от лекарствата не е било налично в същата аптека.
“Ужасно е, чакане до припадък. Влизате вътре и ви казват – съжаляваме, но едно от тези неща го няма. Ако вземеш другите, това нещо, което го няма, не можеш да го вземеш. Вдигаш се и отиваш на втора аптека – в две аптеки ми казаха – това го няма и се отказвате да чакате“, разказват пациенти.
За проблема потвърди и Маргарита Грозданова, магистър-фармацевт:“Пациент има три лекарства на рецептурната бланка, едното не е изпълнено последния месец, защото е липсвало в системата. Той следва или да си закупи това лекарство, или да ходи при доктора за нова рецепта, защото аптеката няма право да го изпълни, нищо че е налично в мрежата и обратно – сега този месец липсва нещо, което е изпълнено предния месец. Следващия месец той пак няма да може да получи това лекарство.“
Фармацевтите очакват обобщено указание на НЗОК на базата на Закона за извънредното положение, което да коригира неяснотите.