НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (10.01.2020)

УВЕЛИЧАВАТ С 200 ЛЕВА ПАРИТЕ ЗА СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

Парите за извършване на съдебно-медицинска експертиза на труп ще бъдат увеличени на 320 лв. Сегашните 120 лв. не покриват реалните разходи за една аутопсия и водят до загуби на лечебните заведения. Това е записано в мотивите на МЗ към предлаганите промени в Наредба 2 за условията и реда за извършване на съдебномедицнски, съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични експертизи, информира Clinica.bg.
„Анализът на данните от постъпилите приходи от аутопсионната дейнсот сочат, че за периода 2011 г. до 2018 г. са плащани разходи, които не са покривали изцяло направените от лечебните заведения разходи. Заложеното в наредбата нормативно ограничение на размера на разходите до 120 лв. за една аутопсия води до отрицателни финансови резултати за съдебно-медицинските структури в страната, което създава значителни финансови затруднения за лечебните заведения в които са разположени”, отчитат от ведомството. И допълват, че в разходите не е предвиден и труда на помощния персонал.
От МЗ обясняват, че в структурата на „Съдебна медицина” у нас са сформирани 31 отделения, клиники и катедри, които се намират в университетски и областни болници. В момента в страната работят около 70 лекари с призната специалност „Съдебна медицина”, като не малка част от тях са в пенсионна възраст. В страната има области, в които няма специалисти по съдебна медицина, което налага при нужда да бъдат командировани от други области. В 12 областни структури работи само по един съдебен лекар. Незаетите щатни бройки в тази специалност са 7, а за оптимално съществуване на структурите са необходими около 20 нови щатни бройки за лекари. Специализиращите млади лекари обаче са само седем.
От ведомството признават, че е ниско заплащането и на помощния съдебно-медицински персонал в страната – лаборанти, санитари, препаратори и помощник-химици, без които е невъзможно да се осъществява качествена експертиза. „Затрудненото финансово състояние прави специалността неатрактивна и нежелана от младите лекари. Затова възниква необходимост от промяна в посочената наредба”, аргументират се от МЗ. И изразяват надежда, че с предложените промени ще се изплаща пълният размер на разходите, като целта е да бъде преустановено ощетяването на лечебните заведения, в които са разкрити структури по съдебна медицина.
От ведомството са изчислили, че финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата за периода 2020-2022 г. са в размер на 2.5 млн. лв. За лекар със специалност „Съдебна медицина” е определена начална месечна основна заплата от 1300 лв., а за професионалисти по здравни грижи – 950 лв. За тази цел са необходими 1.7 млн. лв. за всяка година, които са предвидени в средносрочната бюджетна прогноза на Министерство на здравеопазването, заявяват от ведомството.
Проектът за промени в Наредба №2 е качен на сайта на МЗ. Общественото обсъждане стартира на 11.01.2020 г. и ще продължи до 09.02.2020 г.

ТЕЛК ЩЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ И САМО ПО ДОКУМЕНТИ В ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЧАИ
В определени случаи ТЕЛК ще могат да вземат решения само по документи без преглед на освидетелстваните. Около това решение се обединиха участниците в първата среща, организирана от изпълнителния директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов. Това съобщи Zdrave.net като се позова на съобщение на лечебното заведение.
Срещата беше свикана във връзка с промените в Правилника на регионалните картотеки на медицинските експертизи, които са в сила от началото на 2020 година. Те засягат болни, за които предоставената медицинска документация по категоричен начин обективизира степента на увреждане и функционален дефицит на заболелия орган или система, и не е необходимо за нуждите на експертизата да бъде извършен клиничен преглед или да бъдат назначени допълнителни изследвания и консултации.
„Замисълът на болничното ръководство е да се създаде ефективна система на обслужване на пациентите, която да ги улеснява максимално, а така също и да се избегне излишното им разкарване”, коментира д-р Темнилов. „Поканихме представители на всички отговорни институции структури, които отношение към медицинската експертиза – директорите на РЗИ и Териториалното поделение на НОИ, специалисти от РКМЕ и РЗИ, както и експерти от лекарските комисии“, уточни той.
По думите му този разговор се е оказал изключително полезен, защото всички участници са споделили проблемите, с които се сблъскват във всекидневната си работа, а това е дало възможност да са потърсят по-ефективни и работещи решения.
Взето е решение такива съвместни срещи да се провеждат на всеки два месеца.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ СА ВЪРНАЛИ 216 МЛН. ЛЕВА НА НЗОК ПРЕЗ 2019 Г.
Фармацевтичните компании са дали 216 млн. лв. на Националната здравноосигурителна каса под формата на отстъпки през миналата година. Това става ясно от стенограмата от последното заседание на Надзорния съвет на фонда, съобщи Redmedia.bg.
По закон фармацевтичните компании са задължени да договарят отстъпки с НЗОК и да ѝ връщат суми според ръста на разходите за лекарства. Договарянето на отстъпките е задължително, за да може съответните продукти да бъдат плащани от Здравната каса.
През предходните две години (2018 и 2017 г.) компаниите върнаха на фонда отстъпки на стойност 160 млн. лв. и 170 млн. лв.
През миналата година обаче беше въведен нов механизъм за гарантиране на предвидимост и устойчивост, според който целият преразход над заложения бюджет за лекарства, се покрива от индустрията. Идеята – фирмите, чиито продукти формират най-голям преразход в бюджета, да връщат най-големи суми.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ И ПЪРВИ САНКТПЕТЕРБУРГСКИ ДЪРЖАВЕН МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ СКЛЮЧИХА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
Медицинският университет – Пловдив и Първи Санктпетербургски държавен медицински университет „И. П. Павлов” сключиха Меморандум за разбирателство, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от учебното заведение.
Предвидените в меморандума съвместни дейности и прояви ще допринесат за активизирането и задълбочаването на двустранните отношения в областта на медицината и в частност – на оториноларингологията, допълват оттам.
Споразумението става факт благодарение на дългогодишното академично партньорство между проф. Диляна Вичева и проф. Сергей Карпишенко. Проф. Вичева е един от водещите наши специалисти в областта на оториноларингологията.Тя е председател на Българското ринологично дружество, чест гост лектор в медицински университети в Европа и Америка, и член на Научния консултативен комитет на Руското общество на ринолозите.