НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (09.01.2020)

УНИВЕРСАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА ЩЕ СТАНЕ ВЪЗМОЖНА С ДОИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Министерството на здравеопазването е бенефициент по проект „Доизграждане на национална здравно-информационна система – етап 1 и етап 2“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ и в една от дейностите по изпълнението му е включена интеграция с Националната схема за електронна идентификация в съответствие със Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация. Така ще стане възможно издаването на универсална здравноосигурителна карта на здравноосигурените лица у нас. Това казва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в писмен отговор на въпрос на народния представител от БСП Смиляна Нитова – Кръстева, която го пита защо от 2000 г. насам НЗОК не издава такива карти, информира Zdrave.net.
Ананиев пояснява, че създаването на секторни идентификатори, каквато е здравноосигурителната карта е било актуално през периода 2004 – 2012 г. През този период Австрия и Словения са издали такива карти на гражданите си, но се оказало, че те не гарантират универсален достъп до всички електронни услуги на администрацията.
Политиката, която реализира в момента Държавната агенция „Електронно управление“ и към която здравното министерство се придържа, отговаря на изискванията на европейската правна регулация в тази област, допълва министър Ананиев. Той уточнява, че нейната крайна цел е да обедини всички правно регламентирани средства за идентификация.
„Съгласно Закона за електронното управление „Електронна автентикация“ е хоризонтална система за идентификация на всички участващи в електронното управление субекти, обекти и информационни системи“, отбелязва още министърът в отговора си.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЩЕ ТЪРСИ ПРИЧИНАТА ЗА НЕОБИЧАЙНО ВИСОКИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЛЕКАРСТВА В БЪЛГАРИЯ
Европейската комисия ще търси причината за необичайно високите разходи за лекарства в България. „Тези разходи представляват 43% от публичните средства за здравеопазване. Всички дейности за реформа в сектора имат за цел да се намалят тези плащания, но първо трябва да се направи дълбок анализ, за да се намери причината за тези разходи“. Това каза представителят на Европейската обсерватория за здравни политики Ане Шпрангер при представянето пред медиите на Здравния профил на България на Европейската обсерватория за здравни политики и Придружаващия доклад на ЕК, информира Zdrave.net.
“Здравните профили на държавите са важна стъпка в текущия цикъл на Европейската комисия за посредничество във връзка с разпространението на информация и са изготвени с финансовата помощ на Европейския съюз. Профилите са продукт на съвместната работа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и European Observatory on Health Systems and Policies в сътрудничество с Европейската комисия“, уточни представителят на ЕК от Генерална дирекция “Здравеопазване и безопасност на храните” г-н Филип Домански. По думите му фокусираните върху политиката на здравеопазването профили са необходими като средство за обмен на знания, което да може да бъде използвано както от политиците така и от заинтересованите страни, тъй като във всеки профил на държава се предлага кратко обобщение на състоянието на здравето в страната, рисковите фактори, организацията на системата на здравеопазване и достъпността на здравната система. ЕК допълва основните констатации от тези профили с придружаващ доклад.
„България е на последно място в ЕС, Норвегия и Исландия по продължителност на живота, като основно тревога предизвикват ниската преживяемост от онкологични заболявания“, каза още Ане Шпрангер. В България сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смъртност. Сред главните причини са още исхемичната болест и инсулта, каза още г-жа Шпрангер и допълни, че препоръката на ЕК е да се вземат допълнителни мерки по отношение на рисковите фактори. Тя визира по-специално тютюнопушенето, което не е намаляло осезаемо в страната, въпреки предприетите мерки за ограничаването му.
Г-н Филип Домански заяви, че в Придружаващия доклад е обърнато специално внимание на пет проблема в здравеопазването в ЕС. Това са нагласите към ваксините във всяка от държавите, като тук изводът е, че трябва да бъдат привлечени медицински лица, които да променят негативните нагласи в някои от страните, електронното здравеопазване, което е решение за промоция на здравето и профилактиката, но проблемът е в неговата достъпност. Достъпността в здравното обслужване е тема, която пряко засяга и България, както и броят на хората със здравно осигуряване. Следващата тема са уменията на здравните работници, тъй като цяла Европа се нуждае от повече специалисти. „Това не е проблем само на новите страни-членки, а на всички. За да се постигне успешен микс от компетенциите, трябва да се разширят възможностите за професионалистите по здравни грижи и фармацевтите“, изтъкна Домански. Последният проблем е достъпът до лекарства, тъй като се е оказало, че в някои от държавите има недостиг.

УМБАЛ “КАНЕВ” НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ПАРАМЕДИЦИ
Центърът за професионално обучение към Университетската болница “Канев” в Русе набира кандидати да запишат курс за специалност “Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” – трета степен на професионална квалификация на професията “Парамедик”, информира Zdrave.net като се позова на БТА.
Курсът е с продължителност около година, като са предвидени часове по теория и практика. Преподаватели са служители на УМБАЛ “Канев” с дългогодишна практика и опит. Практическите занятия са в отделенията на болницата.
Парамедикът осъществява дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение, обясняват от лечебното заведение в Русе. Оттам информират, че Центърът за професионално обучение болницата работи от 2016 година. В началото на миналата година успешно са завършили 10 курсисти, а през март тази година се очаква да се дипломират още 12 души.

СКРИНИНГ ЗА РАК НА ГЪРДАТА ВЪВ ВАРНА
УМБАЛ “Св. Марина”–Варна организира скрининг за рак на гърдата. Безплатните прегледи ще се провеждат един път всеки месец през 2020 г., информира Clinica.bg.
Скринингът ще се проведе в Клиниката по гръдна хирургия в УМБАЛ „Св. Марина” във Варна.
Специалистите ще преглеждат всеки първи четвъртък от месеца от 14:00 часа . Необходимо е предварително записване на тел. 052/ 978 660 ден преди прегледа.