НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (07.02.2020)

МИНЕСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КОНКРЕТИЗИРА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВА ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
В проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. Министерството на здравеопазването конкретизира медико-статистическите и финансови показатели за лечебните заведения за болнична помощ и КОЦ, които се финансират от НЗОК или от държавния бюджет, които МЗ следва да публикува на официалната си страница в интернет всяко тримесечие. Разпоредбата касае всички лечебни заведения от посочените групи, независимо от тяхната форма на собственост, които разходват публичен ресурс, информира Zdrave.net.
„Определените с проекта показатели са характерни за видовете лечебни заведения – болници и комплексни онкологични центрове, и чрез тяхното наблюдение могат да се отличат и да се проследят във времето закономерности, произтичащи от еднаквите отговорности на лечебните заведения при усвояването на публични средства за здравеопазване. Паралелно с това, определените с проекта показатели дават обективна и достатъчна информация за ключови аспекти от дейността, капацитета и ефективността на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, независимо от тяхната специфика“, пише в мотивите към проекта.
Според заявеното от МЗ целта на проекта е да се въведе пълна прозрачност по отношение на постигнатите стойности на основни натурални и финансови показатели за дейността на съответните лечебни заведения, както и да се създаде възможност да се проследява в динамика тяхната промяна. Така щяло да се осигури съпоставимост между лечебните заведения от съответния вид, да се повиши нивото на информираност и да се осигури обществен достъп до медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни заведения от определените от закона групи, независимо от тяхната форма на собственост. Същевременно ще даде възможност за ръководствата на отделните лечебни заведения да направят оценка на собствените си резултати, като повиши тяхната отговорност и стремеж да ги подобрят и направят съизмерими с най-добрите, както и да се повиши нивото на информираност на потребителите на медицинска помощ и те да могат да вземат решение за избор на изпълнител на медицинска помощ.
Според предложените промени лечебните заведения ще трябва да предоставят информацията на Министерството на здравеопазването в електронна форма до 25-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, да поддържат счетоводни книги, записи, първични и други документи, достатъчни да удостоверят при запитвания или проверки без ограничение предоставената информация. Счетоводните записи и документацията пък трябва да се съхраняват от лечебните заведения не по-малко от пет години след датата на предоставяне на информацията.
Срокът на общественото обсъждане е до 7 март 2020 г.

Проф. Анна Кънева: НАД 90:% ОТ ДЕЦАТА СЪС СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ У НАС СЕ ЛЕКУВАТ
Благодарение на възможностите на съвременната пренатална диагностика все повече новородени деца от цялата страна се обхващат навреме и получават възможно най-адекватно съвременно интервенционално и хирургично лечение. Това бе съобщено на пресконференция по повод с откриващата се днес Световна седмица за осведоменост за вродените сърдечни малформации, информира Zdrave.net.
Според световната статистика при 0,8% – 1% от всички новородени в света се раждат с някакъв дефект на сърцето, което означава, че при нивото на раждаемостта у нас всяка година имаме по 600 и 650 бебета с такъв проблем.
По думите на детския кардиолог проф. д-р Анна Кънева от Националната кардиологична болница все повече бременни жени провеждат по собствено желание ехографско изследване за фетална морфология между 18 и 22 гестационна седмица, при което се откриват навреме структурни аномалии в детско сърце. Благодарение на това все повече новородени попадат навреме в специализирана структура, където могат да получат необходимите им медицински грижи, и това се отнася особено за децата от 0 до 28 дневна възраст. „Над 90% от нуждаещите се малки пациенти се лекуват, а резултатите ни са съпоставими с тези на най-добрите световни центрове“, изтъкна проф. Кънева.
У нас се работи успешно на принципа на „Мечтаната пътна карта“ (Dream Road Cart), стана ясно на пресконференцията днес. Това е един универсално възприет европейски и световен подход, при който всички стъпки на детето са описани и се осъществяват последователно – от диагностиката в майчината утроба през раждането в най-подходящата акушеро-гинекологична структура и бързото превеждане в специализирано отделение по детска кардиология за уточняване на етапите на лечение и последващо наблюдение.

БЛС: НАСИЛИЕТО НАД ЛЕКАРИ ТРЯБВА ДА СПРЕ
“Български лекарски съюз осъжда поредния случай на агресия над медицински лица и изразява своята подкрепа към д-р Николай Недялков от Спешното отделение при МБАЛ-Пазарджик”, написаха в своя позиция от съсловната организация на лекарите.
В позицията се казва още: “Медикът е нападнат от близък на починал пациент, който настоявал той да бъде спасен. Кадри на охранителна камера са запечатали посегателството.
Случилото се е поредната проява на осъдително и неприемливо отношение. Независимо от трудните условия на работа, в които са поставени всички заети в сектора, всяко едно медицинско лице е избрало професията за свое призвание.
БЛС се надява подписаното наскоро споразумение между Съсловната организация, МЗ и Прокуратурата да е първата важна стъпка към създаването на работещ механизъм, който да защити лекарите на работното им място, за да може спокойно да изпълняват задълженията си.
Необходима е промяна на обществените нагласи в посока на уважение и възвръщане на доверието на хората към всички работещи в системата на здравеопазване.”

ПОЛОВИНАТА ОТ ХОРАТА С ЕПИЛЕПСИЯ СА ДЕЦА
Епилепсията е най-честото неврологично заболяване в световен мащаб. Поне 50% от случаите са деца и юноши. Ако се лекуват правилно, 70% от хората с епилепсия могат да водят нормален и пълноценен живот, информира Clinica.bg като се позова на съобщение от Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия” и Дружеството против епилепсия. Двете организации припомнят, че по инициатива на Международното бюро за епилепсията (IBE) и Международната лига срещу епилепсията (ILAE), ежегодно всеки втори понеделник от месец февруари е посветен на хората с тази диагноза. Целта е да се повиши информираността и да се насърчат мерки за преодоляване на медицинските и социални проблеми, свързани с болестта.
По този повод в понеделник, 10 февруари 2020 г., ще бъдат представени новостите в диагностиката и лечението на епилепсията в България и някои наболели проблеми: отсъствието на утвърдени и ефективни, но евтини лекарства; липсата повече от 10 години на нов антиконвулсант в България; невъзможното осигуряване на определени медицински изделия за хората с тежки и трудно лечими епилепсии, поради налична досега възможност за подпомагане само на деца до 18-годишна възраст и други.

МБАЛ “Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” С НОВ ДИРУКТОР
Д-р Минко Михов е новият изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово, съобщи регионалният сайт gabrovodaily.info. Промяната стана факт, след като досегашният изпълнителен директор на лечебното заведение д-р Нели Савчева подаде оставка през миналата седмица. Тя обаче остава в ръководство на болницата като заместник-председател на Съвета на директорите.
Д-р Михов е хирург с тясна специализация в областта на торакалната хирургия.

ТРИМА КАНДИДАТИ В СЪСТЕЗАНИЕ ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ
Трима са кандидатите за нов председател на Българския фармацевтичен съюз. В съревнование влизат проф. Асена Стоименова и маг.-фарм. Аделина Любенова от столичната колегия и маг.-фарм. Любима Бургазлиева от РФК Бургас. Засега това са предварително оповестените кандидатури. Днес 7 февруари в София се открива Шестият конгрес на БФС, на който се очаква да бъде избран наследникът на проф. Илко Гетов, информира Clinica.bg.
До 9 февруари конгресът ще приеме отчет за дейността на Управителния съвет на БФС, на Контролната комисия, Комисията по етика и на Комисията по качество за периода от октомври 2016 г. до януари 2020 година. Регионалните фармацевтични колегии, които са 28 в цялата страна, са избрали общо 437 делегати, съобразно последните промени в закона за съсловната организация.
Очаква се делегатите на конгреса да приемат промени в Устава на съсловната организация, които да съответстват на последните изменения в съсловния закон, да освободят членовете на досегашния УС и председателя на Съюза проф. Илко Гетов и да изберат ново ръководство за мандата 2020-2023 година.