НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (07.01.2020)

РЕГЛАМЕНТИРАТ НАЧИНА, ПО КОЙТО ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ КОМПАНИИ ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СРЕДСТВА НА НЗОК ПРИ ЛИПСА НА РЕЗУЛТАТ
МЗ публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба 10, за да регламентира заплащането на лекарствените продукти, за които е определено проследяване на ефекта от терапията, както и условията и реда, по който фармацевтичните компании ще възстановят на НЗОСК заплатените средства при липса на резултат. Измененията обхващат още реда за възстановяване от притежателите на разрешенията за употреба на превишените бюджетни средства при прилагане на механизма за отстъпки, информира Zdrave.net.
„При действащата редакция на Наредба № 10, съответстваща на редакцията на Закона за здравното осигуряване преди промяната му със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2020 г., е допустимо сключване на договори за заплащане на лекарствените продукти с режим на проследяване на ефекта след отчитане на резултата от терапията, което на практика води до невъзможност за прилагането на тази уредба. Причината е обстоятелството, че докато не се установи наличие на резултат от терапията, лекарствените продукти следва да се отпускат от аптеките, респ. от болниците, без през този период да бъдат заплащани от НЗОК, което води до финансови тежести за тях“, пише в мотивите на МЗ към проекта.
От министерството уточняват, че с предлаганата промяна на наредбата се регламентира, че докато се проследява ефекта от терапията, тези продукти ще бъдат заплащани ежемесечно от НЗОК на аптеките, респ. на лечебните заведения-изпълнители на болнична медицинска помощ, и едва след като се установи, че при определени пациенти е налице липса на резултат от терапията, разходите на НЗОК за лекарствените продукти за тези лица ще трябва да се възстановяват от фармацевтичните компании или техни упълномощени представители.
„Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е длъжен да предоставя на НЗОК събраната в хода на проследяването информация във вид, подходящ за анализ, на всеки шест месеца. Регламентира се ред за предоставяне от НЗОК на справка до притежателите на разрешение за употреба за заплатените от НЗОК средства за даден лекарствен продукт през определен период, за пациентите, при които е налице липса на резултат от терапията, както и ред за възстановяване на НЗОК на тези средства“, пише още в мотивите.
С предложения проект наредбата се допълва в частта й относно провеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпки, предвид необходимостта от синхронизиране на срока за сключване на договорите за отстъпки с установеният в ЗЗО срок за сключване на договорите за прилагане на механизма. Предвижда се краен срок за сключване на договорите за задължителни отстъпки и за прилагане на механизма – 1-ви март на годината, за която се отнасят, като същите влизат в сила от 1-ви януари на посочената година. Регламентира се датата, от която НЗОК престава да заплаща лекарствените продукти, за които не са договорени задължителни отстъпки; правните последици при несключване на договори в установения срок; последиците при отпадане на условията, при които един продукт подлежи на задължителна отстъпка. Регламентира се срок за провеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпка, когато в течение на годината за един лекарствен продукт възникнат условията за това, както и срокове за договаряне на задължителни отстъпки за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък преди, респективно след 30-и септември на годината.

13 000 ДУШИ НАД 65-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ У НАС РАЗЧИТАТ НА ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ
„13 000 души на възраст над 65 години, в това число и хора с увреждания, използват социалната услуга “Патронажна грижа”. Това съобщава “Монитор” като се позовава на зам.-социалния министър Зорница Русинова.
„Това са възрастни самотно живеещи хора в малки населени места, където на практика нямат достъп до лекар, нито до здравни грижи. Понякога е необходима медицинска помощ за мерене на кръвно, проверка и разпределение на лекарствата на тези възрастни или просто манипулация, която да се извърши от медицинско лице”, уточни Русинова. Мрежата от услуги в домашна среда обединява почасови, мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Почасовите услуги в домашна среда се осигуряват от специалисти – медицински сестри, домашни санитари, социални работници и психолози. Интегрираните услуги се предоставят за не по-малко от 12 месеца, а всеки човек може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Максималната стойност на услугата за един човек на година е 2016 лв. В момента тя се изпълнява в 157 общини, а стойността на програмата е 31,4 млн. лв.
“Някои от общините не успяха да се възползват, но от средата на следващата година отново ще бъде отворена програмата за да се включат още населени места”, увери Русинова.
През 2021 г. една от услугите – асистентската подкрепа за хора в нужда – ще се предлага от общините.

ТЪРСЯТ 15 ДОРОВОЛЦИ, КОИТО ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА БОЛНИТЕ И ПАРАКЛИСА НА УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”
Църковното настоятелство на болничния параклис към УМБАЛ “Александровска” търси 15 доброволци. Те ще помагат в благотворителни прицърковни дейности и ще оказват грижа за болните, информира Zdrave.net.
Инициативата е подкрепена от Светия Синод и болницата. Няма изискване за предишен опит, съобщават от храма. Доброволците няма да осъществяват медицински грижи. Те ще посещават болните хора и ще общуват с тях. Предложението дава иподякон Деян Петров. Доброволците преминават обучение и също получават професионална подкрепа. Единственото условие е да имат добро сърце. Желаещи могат да получат информация в болничния параклис.
Годишно през лечебното заведение минават над 34 хиляди пациенти. Преди години в двора на болницата отваря врати и параклис. В него се провеждат срещи между доброволци и пациенти. А дейността е благословена от епископ Тихон. “Ако можем да кажем, че в болницата се грижим за тялото и за душите на хората, най-силният лечител е вярата”, посочва епископ Тихон.

НАЦИОНАЛНАТА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА СЪБИРА СРЕДСТВА ЗА НОВА АПАРАТУРА
Националната кардиологична болница събира средства за нова апаратура. За помощ от болницата се обръщат към кампанията „Избери, за да помогнеш”, информира Clinica.bg като се позова на БНР.
Става дума за Отделението по образна диагностика, което се нуждае от свръхмодерен компютър за сканиране на образи при спешни сърдечно-съдови състояния при деца и възрастни.
Новата апаратура ще бъде от полза не само за сърдечно-съдови заболявания, но и при заболявания на белия дроб, на съдовете, при аневризми. Това е така наречена работна станция за постпроцесинг на сканираните образи.
„Към момента притежаваме такава станция за обработка – постпроцесинг на сканираните образи при различни патологични състояния, но тази станция, с която разполагаме, е морално остаряла и изключително бавна и тромава, не е възможно да обработва сканираните образи и да ги визуализира бързо, както изискват спешните състояния”, обяснява д-р Биляна Богданова, лекар по образна диагностика в Националната кардиологична болница.
Работната станция за построцесинг представлява компютър, който съдържа софтуерни продукти, които към момента са доста неактуализирани. Идеята на лекарите е да надградят това ниво и да предоставят триизмерни образи на сърцето и съдовете. Това служи за изработване на така наречените 3D модели, които помагат на детските хирурзи да са по-добре ориентирани при извършването на високоспециализирани операции, особено при децата с вродени сърдечни малформации.

ИЗДАДОХА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР ЗА НЕДОНОСЕНИТЕ ДЕЦА
Фондация “Нашите недоносени деца” издаде традиционния си благотворителен календар за 2020 г. Тази година календарът е под надслов “Родени герои – животът, който предстои”, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от фондацията.
В своите дванадесет страници календарът запечатва специални моменти от живота на преждевременно родените деца, тяхното детско въодушевление и дни на откривателство. Всеки от тези специални мигове е уловен от детски фотограф Калина Арсова, която представя първата прегръдка между крехкото бебе и майка му в неонатологичното отделение, първият учебен ден, малките и неповторими моменти от всекидневието.
Календарът е част от кампанията на Фондацията за създаване на Национална програма за проследяване на здравето на недоносените деца в периода от 0 до 7 години. Проследяването е необходимо, за да се предотвратят или сведат до минимум здравословните последствия, характерни за децата, които се раждат преждевременно. Фотографиите бяха част от едноименната изложба, посветена на инициативата, която се състоя през септември 2019 г. на “Моста на Влюбените” в София.