НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (05.02.2020)

МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ИСКАТ ДВА ДНИ ОТПУСКА ЗА ОБУЧЕНИЕ
БАПЗГ ще настоява специалистите по здравни грижи да получат поне по 2 дни платен служебен отпуск за повишаване на квалификацията чрез участие в курсове за продължаващо обучение, семинари, конгреси и други форуми, които са кредитирани от Асоциацията. “Предстои да представим нашето предложение, което сме заявявали многократно през годините, пред синдикалните централи”, заяви за Clinica.bg председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева. Тя допълни, че се надява този път предложението да бъде вписано в новия Колективен трудов договор за сектор “Здравеопазване” в контекста на факта, че Световната здравна организация обяви 2020 година за Международна година на медицинската сестра и акушерката.
Очаква се преговорите за новия КТД да се проведат през есента на тази година. В сега действащия КТД, който бе подписан през 2018 г., не е залегнала опция за платен отпуск за продължаващо обучение, което е задължително за медицинските сестри, акушерките, фелдшерите -лекарски асистенти, рехабилитаторите, медицинските и рентгеновите лаборанти, които практикуват регулирани професии. Целта е чрез участие в различни курсове да се подобрява квалификацията на медицинските специалисти.
Въпреки че не е записано в КТД в някои болници успяват да си извоюват платен отпуск за обучение. Например, в столичната университетска болница “Св. Иван Рилски” медицинските сестри имат право на 5 дни платен отпуск за надграждащо обучение. Те получават и по 20 лева за всеки сертификат, който се издава от съсловната организация на 5 години, когато се съберат 150 кредитни точки от различни мероприятия. Т.е. ако един специалист има 2 сертификата, той ще получава по 40 лева към заплатата си всеки месец.
В Националния КТД-2018 г. залегна заплащането на 20 лв. за сертификат и 50 лв. за специалност всеки месец за професионалистите по здравни грижи. Университетски болници, които са подписали КТД с това условие, дават тези суми на кадрите си по здравни грижи. Това се случва в “Александровска”, “Пирогов”, МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” – гр. Кърджали и др. Някои общини, като тази в град Плевен, също дават по 20 лв. за сертификат за медицинските сестри и фелдшерите в детското и училищното здравеопазване.
БАПЗГ като съсловна организация е длъжна да осигурява възможности за продължаващо обучение. Затова Асоциацията сключва договори с университетски структури и лечебни заведение. По данни на БАПЗГ през миналата година над 6000 специалисти по здравни грижи са преминали някаква форма на продължаващо обучение. Други 800 са избрали да се обучават он лайн в курсове в платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на БАПЗГ.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ОТХВЪРЛИ ИСКАНЕТО ЗА ОТМЯНА НА ПРОМЕНИТЕ В БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2019 Г.
Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., тъй като дванайсетте съдии се разделиха по равно в мнението си на вчерашното си заседание и не успяха да излязат с единно становище, информира Zdrave.net.
Като основен проблем в искането си народните представители от БСП откроиха промяната в 17 закона, няколко от които – основни за здравеопазването, през преходните и заключителни разпоредби на един временен закон, какъвто е този за бюджета. Между първо и второ четене на законопроекта депутатите от левицата внесоха предложения всеки един от текстовете, променящи други закони, да отпадне. Техните предложения бяха отхвърлени и с приемането на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. бяха одобрени редица фундаментални промени в системата.
„Направихме промените в заключителните разпоредби за Закона за бюджета на НЗОК с цел да осигурим условията, при които е необходимо да се извърши реформирането и преструктурирането на здравния сектор. Всички промени, които направихме, довеждат до ефективност в изразходването на средства и повишаване на контрола“, каза тогава министър Ананиев.
„Конституционният съд е отклонил искането на 66-те народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби, приети със Закона за бюджета на НЗОК 2019 г., а по отношение на останалите атакувани разпоредби, искането за установяване на противоконституционност е отхвърлено, поради липса на необходимото конституционно мнозинство от 7 гласа за формирането на общи мотиви“, пише в решението на съда. Мотивите на решението ще бъдат обявени допълнително.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ
Правителството прие новата национална програма за лични асистенти, които да поемат грижата за хората с увреждания, останали без тази услуга от началото на годината, съобщи БНР.
16,5 млн. лева се отпускат, за да се наемат 2400 безработни. Те ще предоставят грижа по 4 часа на ден.
Услугата ще обхваща две групи нуждаещи се, обяви социалният министър Деница Сачева и допълни:
“Очаква се това да бъдат 924 лица с намалена работоспособност между 80, 89 и 99 и около 4977 възрастни хора с невъзможност за самообслужване, така че няма да има нужда от подбор, а ще има подоходен критерий за лицата, които ще се обслужват. Съответно от месечния доход на член от семейството за предходния месец при подаване на заявлението трябва да е равен или по-нисък от петкратния размер на гарантирания минимален доход – 375 лева”.
Днес ще бъдат пратени инструкции на общините и на бюрата по труда. “Хората с увреждания няма нужда да подават заявления, за да получат асистент”, уточни министър Сачева.

РЕГУЛИРАТ ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВАТА БЕЗ РЕЦЕПТА
Цените на лекарствата за масова употреба ще бъдат регулирани, става ясно от проекта на Наредба на МЗ за регистриране на цените на лекарствените продукти. Това се случва с постановление на Министерски съвет, информира Clinica.bg.
Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възможности. Към момента притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение. Затова в промените е указано, че притежателите на разрешения за употреба не могат да заявяват увеличение над регистрираните цени на лекарствата отпускани без рецепта, с процент по-голям от отчетената инфлация в периода от последната регистрирана цена. От МЗ отчитат, че честите увеличения на цените на тези продукти се е отразявало неблагоприятно върху възможностите на населението.
Промените касаещи производството по регистриране на цена на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание също е разписан в проекта на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тъй като срокът на забраната, обаче е изтекъл в края на 2019 г., а проектът на Закона все още не е влязъл в сила, се налага нормативната празнота да бъде запълнена с текст в подзаконовия нормативен акт, уточняват от ресорното министерството.
Срокът за общественото обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти е 14 дни – до 18 февруари т.г.

ПУБЛИКУВАХА НОВО ФАРМАКОЛОГИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ
Принципите на лечение на хипертонията в детска и юношеска възраст, както и овладяването на хипертоничните кризи в този ранен период от живота са залегнали в един от разделите на проекта за Фармакотерапевтично ръководство по детска кардиология. Документът е публикуван на електронната страница на Портала за обществени консултации Strategy.bg и съдържа в синтезиран вид принципите на съвременната диагностика, лечение и проследяване на заболяванията на сърдечно-съдовата система при деца, информира Zdrave.net.
Освен подробната информация за терапевтичните подходи, разделът, посветен на хипертонията (честота около 5% от населението в детска възраст), съдържа и препоръки за промяна в двигателния режим и прилагане на DASH –диетата, както и таблици за нормалните физиологични стойности на артериалното налягане при момичета и момчета след навършване на 16-години.
Вродените сърдечни малформации и критичните вродени сърдечни малформации са обект на подробно разглеждане, включващо хирургичното лечение и последващите терапевтични интервенции в аспекта на продължително проследяване. Внимание е отделено и на сърдечната недостатъчност в острата, обострената и хроничната й форма, надкамерните и камерните тахиаритмии, венозния тромбоемболизъм в два подраздела – дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм и пулмоналната хипертония. На тези заболявания и състояния също са посветени отделни раздели.
Инфекциозният ендокардит е предмет на друг раздел, като терапевтичният подход е фокусиран в частност и върху етиологичното лечение на заболяването.
Имунопрофилактиката на инфекции, причинени от респираторни синцитиален вирус (RSV) при деца с хемодинамично значими вродени сърдечни малформации е разгледана подробно, по същия начин в отделен раздел е представено и заболяването инфантилен хемангиом, при което съвременният терапевтичен подход включва прилагането на бета-блокера пропранолол по прецизирана схема.
Обществените консултации на проекта продължават до 22 февруари т.г.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗПОЛАГА СЪС СПАСИТЕЛЕН ХЕЛИКОПТЕР НАЙ-РАНО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
България може да разполага със спасителен хеликоптер най-рано през 2022 година. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщиха за БНР, че се очаква договорът за финансиране да бъде сключен през септември тази година.
Страната ни е единствената в ЕС без система за хеликоптерно спасяване, което оказва помощ на пострадали в планините, по пътищата, при бедствия и аварии. За сравнение – Северна Македония има два такива хеликоптера.
Нуждаем се от 6 подобни машини и 5 бази, които да покриват страната, ако се има предвид правилото за “златния час” – първите 60 минути, в които пострадалите може да бъдат спасени, ако бъдат превозени до болница. Статистиката показва, че в държавите, в които има развита подобна мрежа, използването на въздушна спешна помощ води до намаляване на смъртните случаи при катастрофи, бедствия, аварии, инциденти в планината с около 25-30%.
Основните предимства на спешната медицинска помощ с хеликоптер се крият в бързината, с която на мястото на произшествието може да се достави медицински екип с нужното оборудване за оказване на първа помощ. Хеликоптерът не зависи от трафика по пътищата и задръстванията, като може да поддържа скорост от порядъка на 230-250 км/ч. Така при усреднени условия времето за достигане до мястото с нуждаещите се от спешна помощ е поне три пъти по-малко, отколкото с линейка. Това е валидно за градски условия, докато в планински условия времето за пристигане на медицинския екип може да се съкрати още повече. Скоростта на реагиране позволява на един висококвалифициран медицински екип да обслужва много по-голяма площ.
180 човешки живота могат да бъдат спасени на година, ако в страната съществуваше мрежа за хеликоптерна спешна помощ, коментира хеликоптерният спасител Красимир Стоянов.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЩЕ ОТДЕЛИ 6 МЛН. ЛЕВА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В СЕКТОР “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Столична община ще дофинансира възнагражденията в сектор „Здравеопазване“, стана ясно по време на днешното последно гледане на бюджета на общината в Комисията по здравеопазване и социална политика към СОС преди гласуването му на утрешната сесия, информира Zdrave.net.
За заплати, осигурителни вноски и издръжка на административен и помощен персонал в районите и самостоятелни детски ясли, разчетени като дофинансиране, общината е отделила 5 909 923 лв. за 2020 г. Това беше отбелязано от финансовите експерти на общината като израз на добра воля.
Общо за сектор „Здравеопазване“ са разчетени 55 032 886 лв. В това число за делегираните дейности са разчетени 31 647 586 лв. от държавен трансфер и 1 842 870 лв. от преходен остатък (за текуща издръжка 1,042,870 лв.)
Делегирани дейности в здравеопазването включват работна заплата и осигурителните плащания на медицинския персонал в детски ясли и яслени групи в детски градини, здравните кабинети в училища и детски градини, здравни медиатори, Комплекси за детско хранене и Превантивно информационен център по зависимости; средства за работно облекло; лекарства, медицински консумативи и оборудване за здравни кабинети; трудова медицина; обезщетения и СБКО.

ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
Министерският съвет прие Решение за промяна в състава на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Като член на Съвета е освободена проф. Ирина Николова Николова. Мястото ѝ заема проф. Маноела Методиева Манова-Овчарова, информира Zdrave.net.
Проф. Маноела Манова-Овчарова е член на Управителния съвет (2010-2013 г.) на Български фармацевтичен съюз, на Българското научно дружество по фармация, на Международно общество за фармакоикономически проучвания и анализи и на Балкански медицински съюз, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.