НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (02.09.2020)

ОТПУСКАТ ОЩЕ 60 МЛН. ЛЕЗА ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ
Допълнителни 60 млн. лв. ще бъдат насочени към процедурата „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи”, в рамките на която се осигурява подкрепа, защита и допълнителни възнаграждения за медицинските лица, които са на първа линия в борбата с COVID-19 и са най-застрашени от заразяване. Бенефициент по проекта е Министерството на здравеопазването. Това реши правителството на днешното си заседание, информира Zdrave.net.
Финансирането на процедурата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) на Министерството на труда и социалната политика.
На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на ОПРЧР да договори още 60 млн. лв. за бюджета на Приоритетна ос 1 на оперативната програма – „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ и да сключи анекс към договора по проекта с Министерството на здравеопазването за осигуряване на допълнително финансиране в същия размер.
Осигуряването на допълнителния ресурс се налага, тъй като с настъпването на есента се очаква увеличаване на заболеваемостта и влошаване на епидемичната обстановка в страната. Това ще наложи пълна мобилизация на персонала на здравната система, който трябва да работи системно и ефективно при по-голямо натоварване и стрес, за да успее да осигури надежден отговор на предизвикателствата на пандемията. Отпускането на допълнителна финансова помощ по процедурата е от национално значение, тъй като опазване на здравето на медиците е от ключово значение за недопускане на заразяване на населението като цяло, както и по отношение на възможностите за предоставяне на лекарска и болнична помощ на вече заразените лица.

11 МЕДИЦИ С ПОЛОЖИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19
188 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица за последните 24 часа. 6 784 са PCR тестовете, направени през изминалото денонощие. Това показва Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 35; Бургас – 26; Варна – 17; Габрово – 1; Добрич – 4; Кърджали – 1; Кюстендил – 2; Ловеч – 1; Монтана – 1; Пазарджик – 12; Перник – 2; Пловдив – 13; Русе – 8; Силистра – 10; Сливен – 2; Смолян – 10; София област – 1; София град – 26; Стара Загора – 9; Хасково – 5; Шумен – 1; Ямбол – 1.
Към момента у нас са потвърдени общо 16 454 случая на новия коронавирус. От тях 4 197 са активни. 11 615 са излекуваните лица, от които 132 са регистрирани през последното денонощие.
Пациентите с доказан COVID-19, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, са 737. От тях 62-ма се намират в интензивни структури.
Националната информационна система показва, че у нас коронавирусна инфекция е констатирана при 901 лица-медицински служители. 11 нови случая са регистрирани през изминалите 24 часа. 4 от тях са установени при лекари, 3 – при медицински сестри, 2 – при санитари и 2 – при друг медицински персонал.
642 са починалите лица, при които е бил потвърден новият коронавирус. 13 са новите случаи от последното денонощие.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ НЗОК НА НАДЛИМИТНАТА ДЕЙНОСТ В БОЛНИЦИТЕ ПРЕЗ 2015 И 2016 Г.
Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., информира
Zdrave.net като се позова на съобщение от правителствената пресслужба.
Законопроектът дава правна възможност за заплащане на отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ и незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 и 2016 г., в рамките на финансовите параметри на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тази възможност ще се осъществи при наличие на неусвоени средства за здравноосигурителни плащания за болнична помощ в размер на до 75 млн. лв.
С друго правителствено постановление е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на Национална здравноосигурителна каса за 2020 г. в размер на 1 874 000 лв. за увеличаване възнагражденията на персонала на Националната здравноосигурителна каса, който е натоварен с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, уточняват от МС.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. С промяната на наредбата се цели да се преодолее нормативната празнота след съдебната отмяна на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) в проценти към Наредбата за медицинската експертиза, информира
Zdrave.net като се позова на съобщение от пресслужбата на Кабинета.
„Ще се създаде възможност за пълноценна работа на ТЕЛК и НЕЛК при осъществяване на медицинската експертиза на лицата, заявили необходимостта от такава, ще се осигури обективност и равнопоставеност при оценяването на ТНР/ВСУ по отношение на всички заинтересовани лица. Ще се гарантира справедливост при осъществяване на медицинската експертиза, като се разграничат по-леките случаи, при които лицето има две или повече увреждания, от които само за едно от тях в отправните точки за оценка е определен процент – 50 или над 50 на сто от случаите, при които са налице две или повече увреждания, но най-малко две от тях са с определен процент ТНР/ВСУ – 50 или над 50 на сто“, съобщават от МС От там допълват, че няма да се допусне ощетяване на заинтересованите от освидетелстване/преосвидетелстване лица от гледна точка на последващата социална експертиза и полагащите се във връзка с нея социални придобивки.

ФИЛИАЛИ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПОЛУЧИХА НОВИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ПО ПРОЕКТА ПУЛСС
Двадесет нови компютърни конфигурации получиха филиали на центровете за спешна медицинска помощ в Бургас и Благоевград. Техниката е закупена по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС). В изпълнение на ПУЛСС е предвидено всички 170 филиала към центровете за спешна медицинска помощ да бъдат оборудвани с нови компютърни конфигурации с инсталирана операционна система, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
В Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ бяха доставени компютърни конфигурации, предназначени за филиали към ЦСМП Варна и ЦСМП Габрово.
Стойността, която Министерството на здравеопазването ще заплати на фирмата-изпълнител на договора за осигуряване на техниката, възлиза на 197 880.00 лева с ДДС. В цената са включени доставката и гаранционното обслужване на техниката, в т.ч. отстраняване на повреди, профилактика и контрол на качеството.
Доставките и инсталирането на компютърните конфигурации във филиалите на спешна помощ се извършват по график, като конфигурациите първоначално се доставят в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.
Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 30.09.2021 г., като бюджетът, с който разполага възлиза на 7 000 000 лв.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.
Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

НАЦИОНАЛНАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА С НАЙ-МОДЕРНА АПАРАТУРА ЗА ДИАГНОСТИКА
Четири специализирани апарата от най-висок клас бяха доставени в Лабораториите по клинична имунология и клинична патология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) в столицата, информира
Zdrave.net като се позова на съобщение от лечебното заведение.
На разположение на специалистите е последно поколение апаратура за флоуцитометрия, имунохистохимия и ин ситу хибридизация, както и за изследвания на имуноглобулини. Новата апаратурата дава възможност да бъде разпознат с много висока точност всеки тип или подтип кръвни клетки, степента им на зрялост, нормалният им модел на развитие или болестните отклонения, както и да разграничи здравите от злокачествените клетки, патологичните имуноглобулини от нормалните, остатъчни или възстановяващи се след лечението имуноглобулини.
По мнението на онкохематолозите чувствителността на новите апарати е изключително голяма и по този начин в реално време може да се открие една ракова клетка сред други 100 000 здрави. Апаратурата ще се използва за диагностика на целия спектър злокачествени заболявания на кръвта, ще може да се проследява и т. нар. „минимална измерима остатъчна болест“ – един от основните стандарти в световната хематология за прецизиране на последващото лечение.
По информация на Българското медицинско сдружение на по хематология всяка година у нас се диагностицират 1500 нови случая на злокачествени заболявания на кръвта. Те засягат еднакво мъжете и жените, като честотата им се увеличава поради множество фактори – по-често излагане на вредни химически вещества, имунодефицити, автоимунни заболявания, вирусни инфекции. Навлизането на съвременни таргетни терапии, които са достъпни и у нас, направи възможно успешното лечение на много от тези заболявания и увеличи значително преживяемостта при тези пациенти, категорични са специалистите.

ОГНИЩЕ НА КОРОНАВИРУС В ДЕТСКА ГРАДИНА В РУСЕНСКА ОБЛАСТ
Детската градина в Сливо поле, Русенска област, е обявена за огнище на коронавирусната инфекция. Пет от новорегистираните случаи на коронавирусна инфекция за последните 24 часа са на хора от персонала в детска градина „Мечо Пух“ в Сливо поле, информира БНР като се позова на съобщение от Областния оперативен щаб.
Първият потвърден случай е от 31-ви август. Става дума за 41-годишна жена, работеща като хигиенистка в детската градина. Още същия ден жената е била приета в Белодробната болница в Русе.
До момента са изследвани 7 души от персонала, като положителните проби са общо шест. Предстои извършването на PCR-тестове и на останалите 12 души, работещи там. Всичките 26 деца, които са били контактни с персонала, са поставени под домашна карантина. Продължава епидемиологичното проучване от страна на Регионалната здравна инспекция, като същевременно детската градина остава затворена. Съгласно заповед на директора на РЗИ е извършена основна дезинфекция на всички помещения в заведението.

18 ДУШИ С КОРОНАВИРУС В СОЦИАЛНИЯ ДОМ В СЛАВЯНЦИ
8 души от дома за мъже и жени с деменция в сунгурларското село Славянци са дали положителен резултат за коронавирус. 13 са домуващи, а пет са от персонала. Социалното заведение е поставено под 14-дневна карантина, съобщи БНР.
Връчени са предписания за осъществяване на карантината, каза заместник-кметът на Сунгурларе Тодорка Павлева и допълни: „Как да бъдат разпределени служители, които не са болни. Имат и резервен вариант, ако някой от сега обслужващите служители се зарази, да може да има за смяна. От персонала две санитарки са заразени, готвачката, която първа беше болна и работник поддръжка“.
Сред болните е и директорката на дома. От потребителите няма в тежко състояние. Прегледани са от личния им лекар. Миналата седмица трима-четирима от тях са били с леко повишена температура.
Към момента от дома няма болни потребители с изразена симптоматика. Засега в болница в Сливен остава единствено готвачката.