СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО

КАК ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА СПИСАНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ,

Годишната абонаментна кампания за 2024 г. ще се извършва, както следва:

Фирма “ДОБИ ПРЕС” ЕООД – всеки месец; краен срок – 30.04.2024 г.

За справка – тел. 02 963 30 82)

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – от първо до 15-то число на текущия месец; краен срок 15 март 2024. Каталожният номер на списание “Здравни грижи” е 1332.

Има възможност и за абонамент за електронен вариант на списанието. Таксата за абонамента трябва да се преведе на банковата сметка на БАПЗГ като се посочи основанието за превеждане на сумата (онлайн абонамент за сп. “Здравни грижи“):

IBAN: BG69BPBI81701714026754

BIC: BPBIBGSF

Банка “Юробанк България” АД

Всеки нов брой на списанието се качва в платформата за дистанционно обучение на сайта на БАПЗГ. Достъпът до електронния вариант е възможен след регистрация на следния електронен адрес: https://learning.nursing–bg.com/DL/Registration/Schedule.aspx

Годишен абонамент за печатния вариант – 18.00 лв.

Годишен абонамент за електронния вариант – 10.00 лв.

Абонаментът за сп. “Здравни грижи” носи 15 кредитни точки.

ВНИМАНИЕ:

Съхранявайте документа, удостоверяващ Вашия личен абонамент. Представете негово копие в съответната Регионална колегия на БАПЗГ, за да бъдат регистрирани кредитните точки в Националния регистър на БАПЗГ.

При необходимост от допълнителна информация свържете се с нас на следните телефони: 02/ 915 69 15, 0886 196 991, 0884 517 007

 

НОВ БРОЙ

 

АРХИВ