КРЪГЛА МАСА “ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЗДРАВНИ ГРИЖИ СПАСЯВАТ ЖИВОТ” – 08.05.2019 Г.