В ШУМЕН СЕ ПРОВЕДЕ XII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

На 11 и 12 ноември 2016 г. в град Шумен в едноименния хотел на града се проведе XII Национален форум на специалистите по здравни грижи, който мина под надслов “Непрекъснати здравни грижи – условие за високо качество на живот” и под патронажа на председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева и почетния председател на БАПЗГ проф. Станка Маркова. Организатори на събитието бяха Районната колегия на БАПЗГ в Шумен и Филиал Шумен на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Участие взеха 240 специалисти по здравни грижи от цялата страна. Сред официалните гости бяха зам.-кметът по социална политика и здравеопазване на община Шумен д-р Светлана Маркова, зам.- областният управител Петко Шаренков, изпълнителният директор на МБАЛ – Шумен д-р Атанас Атанасов, председателят на БАПЗГ Милка Василева,  председателят на Националния съвет по качество (НСК) на БАПЗГ Петя Недкова, главният секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева и др.

Форумът бе открит с химните на град Шумен и на БАПЗГ. Фолклорен състав от Средно училище “Сава Доброплодни” с хореограф Борис Иванов вдигна градуса в залата с няколко красиви танцови етюда. Бяха прочетени поздравителни адреси от областния управител на гр. Шумен Донка Иванова, от управителя на Комплексния онкологичен център в града д-р Сотир Караниколов , от председателя на колегията на Българския зъболекарски съюз в Шумен д-р Елка Колева, от председателя на регионалната колегия на БАПЗГ в Шумен Веска Райчева и др.

Председателят на БАПЗГ Милка Василева също връчи на организаторите поздравителен адрес. Тя приветства участниците  и изтъкна, че подобни срещи са изключително важни за обмяната на знания и практически опит в контекста на непрекъснатото професионално обучение, което е залегнало  в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.

Областният управител по здравеопазване Петко Шаренков информира, че е изготвена стратегия за развитието на здравеопазването в област Шумен, която предстои да бъде приета от Областния съвет по здравеопазване. Изпълнителният директор на МБАЛ – Шумен д-р Атанас Атанасов алармира за кризисна ситуация по отношение на недостига на медицински сестри в България. Директорът на Филиал Шумен на МУ- Варна проф. Соня Тончева, д.м., изнесе доклад на тема “Приносът на медицинската сестра и акушерката за осигуряване на непрекъснати грижи в извънболничната помощ”. В него тя изтъкна назрялата необходимост от осигуряване на интегрирани медико-социални грижи, които трябва да имат непрекъснат характер. Проф. Соня Тончева представи три иновативни модела, които биха могли да се приложат у нас. Те ще дадат възможност за самостоятелна работа на специалисти по здравни грижи.

Първият иновативен модел е Сестринска служба, подчинена на МБАЛ. Здравните специалисти в нея ще обслужват пациенти с тежка патология в три направления: “Хирургия” , “Рехабилитация” и  “Терапия”. Работещите в Сестринската служба ще поддържат връзка с личните лекари на пациентите, с Бърза помощ и др. “Наличието на подобна служба би вдигнало рейтинга на съответната болница”, убедена е проф. Тончева.

Вторият иновативен модел, който тя представи бе Акушерски център за социално консултиране, който е подчинен на общината. В него акушерки, медицински сестри, психолози, социални работници и специалисти по право ще помагат на млади момичета и жени от маргинални групи да водят безопасен секс и пълноценно майчинство. Третият иновативен модел, който би могъл да се реализира в България според проф. Тончева е разкриването на Общинска сестринска служба. Работещите в нея медицински сестри ще извършват здравни дейности на място и по домовете. Биха могли да бъдат привлечени и доброволци. “Общините във Франция финансират такива сестрински служби и те дават своите добри резултати”, изтъкна специалистката.

По време на почивките участниците във форума успяха да се запознаят с богатата постерна сесия, в която бяха представени 15 теми.

През втория ден на XII Национален форум на специалистите по здравни грижи в секция “Специализирани здравни грижи” бяха направени общо 17 презентации.

В рамките на форума на специалистите по здравни грижи се поведе секция “Вария”, в която  бяха направени 8 презентации. Жана Павловска, асистент от Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна представи интересно изследване за стреса сред  студентите в специалностите “Медицинска сестра и “Акушерка”. Тя и колежката и ас. Янка Маркова са анкетирали 39 студенти от двете специалности.  Оказало се, че около 70% от тях търсят активно начини да се справят със стреса и притесненията. Това осъзнато търсене се нарича “проблемен копинг”, обясни специалистката. 16 на сто от бъдещите акушерки и 9 на сто от бъдещите медицински сестри  обаче разчитат на емоционалното фокусиране, което в повечето случаи е негативно. Всеки пети студент пък се опитва да игнорира проблемите, които го притесняват и по този начин те се задълбочават.

“За съжаление едно момче, което учеше за медицинска сестра, се отказа. Той сподели, че няма да издържи на напрежението, което съпътства ежедневието на медицинската сестра и ние  не успяхме да го разубедим”, разказа асистент Павловска. Според нея е нужно по-активно да се работи със студентите по здравни грижи, за да се адаптират по-лесно към учебния процес и предизвикателствата на професията. Така те ще добият повече увереност в собствените сили.

В секция “Училищно и детско здравеопазване” бяха представени 9 теми: “Скрининг на аутизъм в детските ясли”, “Условия за осъществяване на здравно възпитание в ранна детска възраст”, “Проблемът за насилието, агресията и училищния тормоз сред учениците от Професионална гимназия по машиностроене в Шумен”, “Отравяния в детската възраст” и др.

Някои от лекторите и гостите на XII Национален форум на специалистите по здравни грижи, посетиха Филиал Шумен на МУ- Варна, който дели една сграда с МБАЛ – Шумен. Филиалът бе открит през есента на 2015 г. В него се осъществява редовно обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка”.  След 4-годишно обучение възпитаниците на Филиала ще придобият образователно-квалификационна степен „бакалавър”.