ПРЕВЕНЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА

Анушка Димитрова – ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ

Величка Генова, Н. Бойчева – ЗАБОЛЕВАЕМОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ ПРОТИВ COVID-19 В ЗАТВОРЕНА ГРУПА, РАБОТЕН КОЛЕКТИВ

Доц. Даниела Константинова, Ю. Георгиева – ЗА ВАКСИНИТЕ ЕДНА ГОДИНА СЛЕД НАЧАЛОТО НА ПАНДЕМИЯТА

Михаела Мирева и др. – РАЗВИТИЕ НА ХРОН. ВЕНОЗНА НЕДОСТАТАТ. В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧИНА НА ЖИВОТ И ПОЛА. ЗАТРУДНЕНИЯ В ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО

Роксандра Памукова-Майкълсън – ЕПИГЕНЕТИЧЕН ЕФЕКТ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА ДИЕТА НА ТРАКИТЕ, ДОПРИНАСЯЩ ЗА АКТИВНО ДЪЛГОЛЕТИЕ – СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ас. Марианао Бачева – ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПАДАНЕ ПРИ ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА, ПОТРЕБИТЕЛИ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ, КАТО ЗНАЧИМ МЕД. И СОЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ

Ваня Василева – ПРОФЕСИОНАЛЕН БИОЛОГИЧЕН РИСК ПРИ МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДИАЛИЗАТА

Гл. ас. Теодора Тодорова – ОСТЕОПОРОЗА И ПРЕВЕНЦИЯ

Проф. Иванка Стамболова, А. Терзиева, С. Стамболов – ПРОБЛЕМИ И ПРИОРИТЕТИ НА МЕДИЦИНСКАТ АСЕСТРА В ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА