ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Д-р Параскева Манчева и А. Керековска – ПАЛИАТИВНИТЕ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ЕВТАНАЗИЯТА

Даниела Драганова – ЗНАЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПСИХОСОЦИАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ

Проф. Иванка Стамболова и Мария Спасова – КОМУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ПОДБОР НА СЕСТРИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Анна Георгиева – МНЕНИЕ НА ДИПЛОМАНТИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ ОТНОСНО РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРОЦЕСА НА ПРОУЧВАНЕ НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ НА ПАЦИЕНТА

Деспина Георгиева – ПРОФИЛАКТИКА И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА С ПРОЯВИ НА КОНСТИПАЦИЯ И ДЕХИДРАТАЦИЯ

Галина Чанева – ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ – ГАРАНЦИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Петя Аспарухова и др. – КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ – СЪЩЕСТВЕН ЕЛЕМЕНТ В РАБОТАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

Асистент Диана Иванова – ИНФОРМАЦИОННО И ДОКУМЕНТАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Д-р Никола Събев и Г. Андре – ИНДЕКС НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СЪС СТАЦИОНАР В ГРАД РУСЕ

Проф. Соня Тончева – МЕДИКО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ЗА ХРОНИЧНО БОЛНИ

Ст. мед. сестра Росица Дойновска – ПРИЧИНИ ЗА СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПРИЛАГАНИ НАЧИНИ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ВЪВ ВМА-СОФИЯ

Иванка Стамболова и др. – КАК ПОЧИВАТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

Ангел Гайдарски и др. – СПЕЦИФИКА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И СЪННА АПНЕЯ В КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ НА ВМА-СОФИЯ

Теодора Стоева и Д. Шопов – ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

Даниела Драганова – ЗНАЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПСИХОСОЦИАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ

Гинка Николова – РОЛЯТА НА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНА АНЕМИЯ

Стела Дюлгерова и др. – ВЛИЯНИЕ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИС ПСОРИАЗИС

Ст. мед. сестра Росица Дойновска и В. Донкина – ВЛАСТТА И СЕСТРИТЕ

Ст. мед. сестра Родиса Дойновска – ЕВОЛЮЦИЯ НА СЕСТРИНСТВОТО

Ст. мед. сестра Галя Дръндарова и Р. Калпачки – СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЪПРОСНИК И ДНЕВНИК ЗА ГЛАВОБОЛИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Саша Йотова и др. – ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Проф. Веселин Борисов – МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ – ПРИОРИТЕТ ИЛИ БУМЕРАНГ

Мария Танчева – СЪВРЕМЕННО СЕСТРИНСТВО И МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА. ОРАНИЗАЦИЯ НА СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

М.с. Гинка Николова – ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БРОНХИОЛИТ

Доц. Соня Тончева и Р. Желязкова – КОНТРОЛНИТЕ КАРТИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕСТРИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Евелина Налбантова – СПЕЦИФИЧНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖЕНСКАТА ГЪРДА СЛЕД МАСТЕКТОМИЯ

Доц. Соня Тончева и В. Крумова – ПОВИШАВАНЕ СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА МЕД. СЕСТРА И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЕСТРИНСКАТА ПРОФЕСИЯ КАТО АВТОНОМНА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕСТРИНСКА СЛУЖБА

Виржиния Цветкова – АНАЛИЗ НА ПОДГОТОВКАТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Станислава Павлова – ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗГОВОРА В СЕСТРИНСКАТА ПРАКТИКА

Доц. Соня Тончева и др. – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

Катя Генова и др. – ПРОУЧВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ЖЕНИТЕ ОТНОСНО ПРОФИЛАКТИКАТА ПРИ РАК НА ГЪРДАТА

И. Караджова и др. – СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗНАЧИМОСТ НА ЧРЕВНИТЕ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ