ЗА АКУШЕРКИ

Асистент Златка Димиева – РАЗЛИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ РАЖДАНИЯТА

Асистент Виолета Алексиева и др. – РИСКОВЕ НА БРЕМЕННОСТТА В ТИЙНЕЙДЖЪРСКА ВЪЗРАСТ

Антоанета Димитрова и др. – ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА МАЙКАТА И ПЛОДА

Златка Йорданова – НИСКО ТЕГЛО ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ – СОЦИО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Радина Велчева и др. – ЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЧОВЕШКИ ЕМБРИОНИ – КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕНИЕТО СЪС СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Дияна Димитрова и Е. Ковачев – ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ ДОМАШНО РАЖДАНЕ СРЕД МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И БРЕМЕННИ ЖЕНИ У НАС

Даниела Гавраилова – РУБЕОЛА И БРЕМЕННОСТ

Антоанета Димитрова и др. – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Мила Мъглова и доц. Соня Тончева – МНЕНИЕ НА АКУШЕРКИТЕ И БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ ОТНОСНО РОЛЯТА НА ДУЛАТА

Красимира Димитрова – РЕТИНОПАТИЯ НА НЕДОНОСЕНОТО – КЛИНИЧНИ, СОЦИАЛНИ И БИОЕТИЧНИ АСПЕКТИ

Доц. Соня Тончева и Мила Мъглова – НАГЛАСИ И ГОТОВНОСТ НА АКУШЕРКИТЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ АВТОНОМНА ДЕЙНОСТ

Валя Димитрова – НОВИТЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА АКУШЕРКАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

А.Димитрова Е.Симеонова – РАЖДАНЕТО ВЪВ ВОДА – НОВ АСПЕКТ НА СЪВРЕМЕННОТО РАЖДАНЕ

Ренета Джоргова, Диана Любомирова – УРОИНФЕКЦИИ И БРЕМЕННОСТ

ст.ак. Мариана Стоянова – ПОГЛЕД В АКУШЕРСТОТО