СТАТИИ И ДОКЛАДИ

В раздел Електронната библиотека на БАПЗГ можете да прочетете статии, публикувани през годините в списание „Здравни грижи“ – печатен орган на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Списанието излиза на тримесечие или 4 броя годишно. Статиите се рецензират по метода на двойното сляпо рецензиране. Сп. „Здравни грижи “е включено в Националния референтен списък на съвременните научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката. Публикуваните в този раздел статии могат да се четат от всички членове на БАПЗГ, както и да се използват за цитиране.

1          МЕДИЦИНСКО ПРАВО

2          ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

3          ЗА АКУШЕРКИ

4          ЗА ФЕЛДШЕРИ И ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ

5          ЗА РЕХАБИЛИТАТОРИ

6          ЗА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ

7          ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ

8          ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

9          ОБУЧЕНИЕ

10          ЗДРАВНИ ГРИЖИ

11          ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ

12          БИОЕТИКА

13          ПРЕВЕНЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА

14          УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

15          ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ

16          ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ, АВТОНОМНИ ПРАКТИКИ

17          ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

18          АЛТЕРНАТИВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ

19          СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ