ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ ОТ 23.03.2018 Г.

ПРОТОКОЛ
Днес, 23.03.2018 г.от 11:00 ч. в Централата на БАПЗГ се състоя  заседание на Националния Съвет  на БАПЗГ при следния
Дневен ред:
1. 10:00 ч. – 11:00 ч. – Регистрация
2. 11:00 ч. – 11:15 ч. – Откриване и информация от председателя за дейността на УС на БАПЗГ след 24.11.2017 г.
3. 11:15 ч. – 13:00 ч. – Среща с ръководния състав на ФСЗ към КНСБ и обсъждане на състоянието на здравеопазната система и в частност проблемите на професионалистите по здравни грижи.
4. 13:00 ч. – 14:00 ч. – Почивка
5. 14:00 ч. – 15:00 ч. – Обучение на членовете на УС и НС във връзка с промени в Закона за личните данни.
6. 15:00 ч.- 17:00 ч. – Вземане на решения на следващите действия на БАПЗГ за отбелязване на 05 май  – Международен ден на акушерката и 12 май – Международен ден на сестринството; Организиране на протест
7. 17:00 – 18:00 – Разни.
На редовното заседание на НС участваха и гостите ни: д-р Иван Кокалов-председател на ФСЗ към КНСБ, маг. фарм. Слава Златанова – зам. председател и д-р Пламен Радославов-зам. председатели на ФСЗ, Росица Вергова – експерт.
Решения:
 
1.Националният съвет на БАПЗГ гласува за организиране и провеждане на Национален протест на 12-ти Май в София. Решението беше взето след анализ на нагласите от предварително проведената анкета сред работещите – положителни становища за самостоятелен протест за отстояване подобряването на социалния и професионален статус на професионалистите по здравни грижи.
 
2. Националният съвет на БАПЗГ гласува единодушно за преподписване на договора за застраховките.
 
3 До 1-ви май РК да осигурат постоянно присъствие на технически секретар в офисите си и да има определено работно време
 
4. НС гласува да няма промени на критериите за номиниране на кандидатите за Националния конкурс “Професионалист по здравни грижи на 2017 година”.
 
5. На 19-20.10.2018г. РК Шумен кани всички на 14-я Национален форум по здравни грижи под патронажа на проф. Маркова.”