ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СТАНОВИЩА

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗСОМСААМСЗПФ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ФОРУМА “20 ГОДИНИ БАПЗГ”

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ВНЕСЕН ОТ Е. БЕЛОБРАДОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2008 Г.

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ПО ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗСОМСААМСЗПФ

СТАНОВИЩЕ БАПЗГ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2010 Г.

МЕТОДИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СВОБОДНО ПРАКТИКУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ И ФЕЛДШЕРИ/ ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ (ПРОЕКТ)

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОМЯНА НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ПРИЛАГАНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ КОМПЛЕКСНИ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019 – 2030г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАПЗГ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „УРОЛОГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КАРДИОХИРУРГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ /БАПЗГ/ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕВРОХИРУРГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КАРДИОЛОГИЯ“