ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

БАПЗГ- ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Главен експерт – Нели Славова
GSM:0888 011 868
e-mail: obuchenie_nsl@abv.bg
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ИЗИСКВАНИЯ
КАК ДА УЧАСТВАМ В ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Лечебни заведения представят на Вашето внимание –
План – разписание за включване в курсово и индивидуално обучение:
Уважаеми колеги,
Отдел “Продължаващо обучение” предлага за Вас план – разписание на МУ – Ректорат – София и лечебни заведения.
Моля, желаещите да се включат в курсовете да се свържат с посочените в информацията лица за контакти.
Завършилите курс на обучение получават Удостоверение с кредитни точки, съобразно ЕКС на БАПЗГ.

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

УМБАЛ “Национална Кардиологична Болница” ЕАД,гр.София
ТУК ТУК
УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
ТУК
МУ – ВАРНА
ТУК
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД,гр.Пловдив
ТУК
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
ТУК ТУК
УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН
ТУК ТУК
ВМА – София /ВМА – МБАЛ Варна/ВМА – МБАЛ Пловдив
ТУК
ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД
ТУК
УМБАЛ “Проф.д-р Стоян Киркович”, АД – Стара Загора
ТУК ТУК
“Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда”ЕАД
ТУК ТУК
УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД – СОФИЯ
ТУК ТУК
Аджибадем Сити Клиник
ТУК ТУК
МУ – Ректорат – София
ТУК
Национален център по заразни и паразитни болести
ТУК ТУК
Медицински колеж към Медицински университет Пловдив
ТУК ТУК
УМБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА”ЕАД
ТУК ТУК
УБ “Лозенец”
ТУК
Русенски университет “Ангел Кънчев”
ТУК ТУК
Медицински колеж към Тракийски университет – Стара Загора
ТУК
НЦТХ – гр.София
ТУК ТУК
МБАЛ “ТРАКИЯ”- ЕООД гр.Стара Загора
ТУК ТУК
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ПЛОВДИВ” ЕООД
ТУК
МБАЛ Пловдив към ВМА София
ТУК
Сдружение “Агенция Здраве и грижи” – гр.Враца
ТУК
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Факултет по обществено здраве и здравни грижи – Бургас Катедра “Здравни грижи”
ТУК
Сдружение “Поколения” – теми за обучение
Процедура за оценка и кредитиране на участия в международни научни форуми
ФИРМИ – ТЕМИ

 

ЛЕКТОРИ – ТЕМИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАПЗГ
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В СИСТЕМАТА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОРМИТЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ

 

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ С БАПЗГ ЗА КРЕДИТИРАНЕ ФОРМИТЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ГОДИНА 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006