НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (29.08.2019)

СЪЗДАВАТ ЦЕНТЪР ЗА ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ В ТУНДЖА
В община Тунджа ще бъде създаден Център за патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания. Проектът е на стойност 252 000 лева и се финансира по Програмата за развитие на човешките ресурси, съобщи БНР
Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи в 44 -те села на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца, посочи ръководителят на центъра Мария Славова: “Ще обхванем лица над 65 години, лица с трайни увреждания, с хронични увреждания, такива, които са били хоспитализирани и се нуждаят от медицинска грижа. Има много хора, на които в действителност, няма кой да им отвори вратата“.
По проекта ще бъде осигурена заетост за 20 лица – медицински сестри, социални асистенти, психолози и рехабилитатор.

СЪСТОЯ СЕ ВТОРА СРЕЩА НА БОЛНИЧНИТЕ АСОЦИАЦИИ
Всички болнични асоциации в България (Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните болници, Асоциация на университетските болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници и Сдружение на общинските болници в България) са единодушни, че е необходимо актуализиране на заплащането на повечето медицински услуги. Това стана ясно след втората среща на организациите, чиято цел е създаване на обща болнична Федерация, информира Zdrave.net като се позова на съобщение на ББА.
Според представителите на лечебните заведения за болнична помощ въвеждането на справедливо остойностяване на клиничните пътеки би осигурило от своя страна естествено решение на въпроса за необходимостта от доплащане за определени дейности. Приоритет ще бъде и отстояването на актуални за страната възнаграждения за медицинския персонал, които са основно перо от стойността на всяка здравна услуга. Целта е, в резултат на съвместните усилия, да се внесат общи предложения по законопроекта на Министерство на здравеопазването.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПУБЛИКУВА ПЕТ НОВИ ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНИ РЪКОВОДСТВА
МЗ публикува пет нови фармако-терапевтични ръководства за обсъждане в съкратен срок. Това са ръководствата за използване на антимикробни лекарствени продукти, по медицинска паразитология, по пневмология и фтизиатрия, по очни болести и по неонатология, информира Zdrave.net.
Първите три ръководства бяха публикуване за обществено обсъждане в периода 23 юли – 21 август 2019 г. и предстои постъпилите предложения и становища да бъдат обсъдени с експертните съвети по специалности.
По проектите на фармако-терапевтичните ръководства по очни болести и неонатология няма постъпили становища и предложения, въпреки това те се представят на заинтересованите страни за ново обсъждане в 14-дневен срок. Проектите са съгласувани с експертните съвети по специалности.
С фармако-терапевтичните ръководства се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганите задължителни етапи при лечение.

ПАЦИЕНТИ С ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА
През септември, когато се отбелязва Месецът за борба със злокачествените заболявания на кръвта, в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ще стартира проект за психосоциална подкрепа на пациенти, диагностицирани със злокачествени заболявания на кръвта, информира Zdrave.net.
Освен психологическа работа, проектът включва поредица от срещи с различни медицински специалисти – хематолози, дерматолози, нутриционисти, както и социални работници и юристи. От тях пациентите ще могат да се информират подробно за възможностите за лечение, ще научат повече за социалните и здравните си права.
Дейностите на звеното ще са насочени към две таргетни групи. Първата са пациентите на болницата, техните семейства, близки, които ще получат услугите безплатно. Ще се работи основно чрез индивидуални консултативни срещи, психотерапевтично проследяване по време на лечението или трансплантация на стволови клетки, ще се сформират и групи за емоционална подкрепа. Създадена е специална стая за пациенти, в която хората ще се срещат освен с психолога и със своя лекар. В спокойна и уединена обстановка те ще имат възможност да поговорят със специалисти за лечението, предстоящите процедури или трансплантация.