НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (28.10.2019)

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ОТПУСНЕ ОБЩО 100 МЛН. ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПЕДИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Изграждането на Национална педиатрична болница е основен приоритет на държавата за периода 2020-2022 г. Това става ясно от Мотивите към законопроекта за държавния бюджет на Република България за следващата година, публикуван на страницата на Министерството на финансите, информира Zdrave.net. Поетапно за дялово участие на държавата са осигурени финансови средства, разпределени по години, както следва: за 2020 г. – 30 млн. лв., за 2021 г. – 50 млн. лв. и за 2022 г. – 20 млн. лв.
За гарантиране финансовата стабилност и предвидимост в здравноосигурителната система, разходите по бюджета на НЗОК през 2020 г. нарастват с 394,2 млн. лв. От тях за здравноосигурителни плащания (вкл. резерва) – 349,7 млн. лв., за здравни дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани от държавния бюджет – 40,4 млн. лв., става ясно още от мотивите.
Основните приоритетни направления в областта на здравеопазването през тригодишния период, според записаното в мотивите, са осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система с цел подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот през целия жизнен цикъл чрез намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемостта, както и преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ. От Министерството на финансите заявяват, че ще продължи реализирането на мерки по оптимизиране на структурата на разходите за различните видове медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия на базата на договаряните обеми и стойности. Изграждането на Национална здравна информационна система посредством използване на нови технологии в областта на електронното здравеопазване също е обявена сред приоритетите, с които се цели подобряване на качеството и ефективността на процесите в системата на здравеопазване.
В сектора са предвидени програми и мерки, които подпомагат изпълнението на специфичната препоръка на ЕК към България да подобри ефективността на разходите на системата на здравеопазването и достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти.
Считано от 1 януари 2020 г. се предвижда финансирането на медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания да премине към системата на здравеопазването, като се въвежда нов механизъм за тяхното финансиране и предоставяне, както и стандарти за качеството им.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА НЗОК КОРИГИРА ПРОПУСК В БЮДЖЕТА НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА 2020 Г.
Само два дни след като Надзорният съвет на НЗОК прие бюджета на фонда за 2020 г., се състоя ново извънредно заседание. На него беше коригиран пропуск в бюджета. Приложен бе списъкът с лекарства за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и други редки заболявания. За тях в проектобюджета са отделени близо 100 милиона лева, информира Clinica.bg.
На 25 октомври, петък се състоя извънредна среща на представителите на Надзорния съвет на НЗОК. Това се случи два дни по-късно, след като надзорниците приеха финансовата рамка на фонда за 2020 година. Причина за това е необходимостта от важна корекция, прилагането на документ към един от параграфите. Става дума за параграфа касаещ лекарствата и по- точно медикаментите за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и други редки заболявания. За тях са предвидени 99 900,0 хил.лв.
Според думите на адвокат Андрей Дамянов, който е представител на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК, пропускът е поправен. Към параграфа вече е приложен пълният списък с лекарствата, за които касата ще разполага с близо 100 милиона лева. При приемането на проектобюджета на заседанието на Надзорния съвет на 24 октомври т.г., списък е бил само ориентировъчен, което е криело опасност пациенти да останат без лекарства. Сега обаче такава опасност няма и интересите на пациентите са защитени, твърди адвокат Дамянов.

ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Повече пари за медицинските университети предвижда бюджет 2020 г. , информира Clinica.bg. Университетите у нас получават средства по две линии – за брой студенти и за качество на образованието, което се измерва чрез рейтинговата система. Тя дава висока оценка на медицинското ни образование, което обяснява и ръста на субсидиите.
Най-много догодина се увеличава субсидията за Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Очаква се вузът да получи с около 4 млн. повече и общата сума да надскочи 28 млн. лв.
Издръжката на Медицински университет – София скача от 36.253 млн. до 39.055 млн. лв.
Повече пари са предвидени и за Медицински университет – Пловдив – около 1.8 млн. лв., като с тях бюджетът за вуза става 22.853 млн. лв.
Увеличението за Медицински университет – Плевен е около 1.3 млн. лв. и догодина общият му бюджет ще бъде 11.508 млн. лв.
Около 500 млн. лв. повече са предвидени за бюджета на МОН през 2020 година. Голяма част от тях – 360 млн. лв. са за увеличение на учителските заплати – очаква се средната учителска заплата за достигне 1500 лв. Ръст в доходите е предвиден и за непедагогическия персонал в училище. За първа година МОН прави планове да създаде и национални програми в областта на висшето образование.
Скок има и в субсидиите на университетите и БАН.

ФИНАНСОВИЯТ МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ДАДЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ПРЕДЛАГАЩИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ
През 2016, 2017 и 2018 г. общите приходи на търговските дружества, предлагащи здравни услуги в България са съответно 3, 630 млрд. лв., 3, 984 млрд. лв. и 4, 363 млрд. лв. Това става ясно от отговора на министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос на депутатите от БСП Румен Гечев и д-р Валентина Найденова относно реализираните “Общи приходи” и “Общи разходи”, както и платените данъци от търговските дружества, реализирали икономическа дейност по хуманно здравеопазване на територията на Република България за последните три години. За това информира Zdrave.net.
Разходите на дружествата и едноличните търговци в здравеопазването са 4, 004 млрд. лв. за миналата година. За 2017 г. разходите на търговските дружества за хуманна медицина са били 3, 701 млрд. лв., а през 2016 г. – 3, 413 млрд. лв.
Общата сума на платените от тях данъци за 2018 г. е в размер на 59, 44 млн. лв. От тях 34,6 млн. лв. са за корпоративен данък, 6,5 млн. лв. – за авансов данък върху доходите на физическите лица, а 18,2 млн. лв. – за ДДС. За 2017 г. общите данъци са били 53, 625 млн. лв., а изплатеното ДДС – 17, 776 млн. лв. За 2016 г. данъците са били в размер на 45,303 млн. лв., а разходите за ДДС – 13, 460 млн. лв.

ЕКИП НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА “ЛОЗЕНЕЦ” ИЗВЪРШИ ПЪРВАТА БЕЛОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Първата белодробна трансплантация в България беше извършена от медицински екип на Университетска болница “Лозенец”, ръководен от д-р Игор Тодораке от университетската болница в Хановер и проф. д-р Любомир Спасов, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Трансплантацията започна към 22:30 на 26.10.2019 г. и приключи към 4:30 часа на следващия ден. През цялото време здравният министър Кирил Ананиев е получавал информация за хода на трансплантацията.
Рецепиент е 70-годишен мъж с крайна степен на белодробна недостатъчност поради белодробна фиброза. В момента трансплантираният пациентът се намира в Реанимацията на университетската болница.

МЕДИЦИНСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
От 28 октомври до 2 ноември 2019 г. в Телекомуникационен Ендоскопски Център (ТЕЛЕЦ) ще се проведе поредният емблематичен форум за Медицински университет – XVII Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (MDSC), информира Clinica.bg. Тазгодишното издание е част от официалните научни събития, посветени на 45-годишнината от основаването на Алма Матер в Плевен, което ще протече под мотото „Събудете мечтите си” (Awaken your dreams).
Във форума ще вземат участие 11 чуждестранни лектори от 7 държави (Великобритания, Германия, Русия, Украйна, Швейцария, САЩ и Япония) и 11 видни български учени от 8 университетски и научни центрове в страната. Регистрирани са над 300 активни участници със 120 доклада, които ще бъдат представени в 10 научни секции по предклинични и клинични медицински науки и фармация, включително 2 постерни сесии. Очаква се и допълнително регистриране на около 300 студенти и специализанти от България за участие в обучителни модули и работни срещи по интереси.
Конференцията ще стартира с утвърдилото се като традиция двудневно Есенно училище по иновации в медицината, насочено този път към най-актуалните диагностични и терапевтични постижения в областта на гастроентерологията и сексуалното здраве.