НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (26.11.2019)

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА В СЕКТОРА
Министърът на здравеопазването вече ще осъществява функциите на административен орган по Закона за киберсигурност. Промяната е факт от днес, след като в “Държавен вестник” беше обнародвано изменението на устройствения правилник на МЗ, информира Zdrave.net.
Досегашното звено в МЗ „Сигурност на информацията и защита на данните“ е с разширени функции и ще бъде Националния компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“, създаден към министъра. Ще бъдат разширени и функциите на секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за сектор „Здравеопазване“.
Целта на изменението е обезпечаване на отговорностите по изпълнение на решение на Министерския съвет за определяне на административните органи, към които се създават национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност, и за приемане на Методика за определяне на оператори на съществени услуги в съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност.
С изменението на устройствения правилник се допълват функциите на главния секретар на Министерството на здравеопазването по осъществяване на контрола при изготвянето на доклада за състоянието на администрацията на министерството и по планиране и отчетност при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.

Управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев: ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ, ДЕТСКОТО И МАЙЧИНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВАДЯТ ОТ ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ
Причината за ескалирането на напрежението в здравеопазването е, че в предишните години всеки екип на министерството замиташе проблемите и ги прехвърляше на следващия екип. Това каза управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев пред Нова телевизия, информира Zdrave.net.
„Идва момент, в който това напрежение нараства. То се изразява главно в това, че тези, които предоставят услугите не са доволни от това, което им се заплаща, а потребителят на услугата има проблеми с качеството, което получава“, каза той. По думите му повишаването на парите категорично няма да промени качеството на системата.
„Призивите да се обичаме са популистки послания, които до нищо няма да доведат. Нашият здравноосигурителен модел е пазарен, в най-дясната му форма защото се гледа само приходът по определена дейност. Някои от участниците в този модел категорично нямат място в него. В този модел така и не успяха да се впишат общинските болници, в него няма място и детското и майчино здравеопзаване. За пореден път сме свидетели на забавяне на промяната на модела и това води след себе си все повече негативи. Никой обаче не прави предложения тези участници в системата да бъдат извадени“, изтъкна д-р Дечев. Той уточни, че според проекта за бюджет на НЗОК за 2020 г. половината от предложеното увеличение от 200 млн. лв. отива за болнична помощ, 19 млн. лв. за първичната доболнична помощ, а около 130 млн. за нови лекарства и повишаването на нивото на реимбурсираните към момента.
Според д-р Дечев ако средствата, които се дават за здравеопазване у нас, бъдат разпределени на по-малък брой участници на пазара, ще бъдат напълно достатъчни. Другата част от решението на проблема е допускането на участниците в допълнителното осигуряване.

И РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ПОИСКАХА МЗ ДА ПРЕОСМИСЛИ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КОМПЛЕКСНА ДЕТСКА БОЛНИЦА
Родители са се присъединили към Камарата на архитектите и работещите в специализираната болница по педиатрия с искане да се преосмисли обявената от здравното министерство обществена поръчка за нова комплексна детска болница, информира в. “Сега”. Министерството на здравеопазването обяви търг за инженеринг (общ проект, строителство и надзор) за строеж на лечебното заведение, за чиято основа да се ползва скеле на 30 години в двора на УМБАЛ “Александровска”. От Националната мрежа за децата настояват да бъде проведена нова, независима оценка на съществуващата от десетилетия конструкция на лечебното заведение. Те искат да се отговори дали е подходящо недовършената сграда да бъде използвана за детската болница, както и дали е безопасна за строеж. Заради това, че обявената от МЗ поръчка за сграда на 12 етажа не е предвидена в общия устройствен план на София, както и заради неясните технически параметри от Камарата на архитектите в България искат Върховният административен съд да спре търга. Според архитектите там може да се направи нова болница, но с по-малко етажи. Искането е подкрепено и от персонала на сегашната болница по педиатрия. Очаква се решението на ВАС.

ПРОМЕНИ В КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Парламентарната Комисия по здравеопазването вече има двама нови членове, информира Zdrave.net. Д-р Емил Тончев от ГЕРБ влиза на мястото на д-р Христо Грудев, който зае кметския пост в родния си Асеновград след местните избори.
Д-р Тончев е специалист по образна диагностика и до избирането му за народен представител е ръководил Отделението по образна диагностика в МБАЛ – Разлог, общински съветник в местния парламент от 2011 г. до днес.
Второто ново лице в здравната комисия е урологът д-р Десислав Тасков от БСП, който влиза на мястото на проф. Анелия Клисарова. Тя напусна депутатското кресло, след като бе избрана за общински съветник на местните избори и предпочете да бъде част от местния парламент на Варна.

ЗАПОЧНА СЕДМИЦАТА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ
Започна Седмицата на лекарствената безопасност. Тя се отбелязва за четвърти пореден път. А тази година фокусът е върху множествената лекарствена терапия. Посланието е, че когато пациентите приемат много лекарства е важно да съобщават нежелани реакции, за да бъдат предпазени, информира Clinica.bg.
От 25 до 29 ноември 2019 г. светът отбелязва Седмица на лекарствената безопасност. Тя се провежда всяка година, а сега е нейното четвърто издание. Регулаторни органи по лекарствата от целия свят се включват в кампанията, за да се повиши осведомеността на пациенти относно нежеланите лекарствени реакции и важността на тяхното съобщаване. Седмицата на лекарствената безопасност обединява съвместно усилие на 57 регулаторни органа по лекарствата от целия свят.
Тази година във фокуса попада множествената лекарствена терапия. Тази терапия се дефинира като едновременна употреба на четири или повече лекарствени продукта по лекарско предписание, без лекарско предписание и/или традиционни лекарства. Множествената лекарствена терапия повишава вероятността от поява на нежелани реакции при пациента поради повишения риск от взаимодействия между тях, напомнят експертите. ИАЛ подкрепя значението на съобщаването на нежелани реакции чрез системата “жълта карта”.
Въпреки, че множествената лекарствена терапия е по-обичайна при хората в старческа възраст, всеки, който редовно приема много лекарства едновременно, може да бъде засегнат. В това число спадат хората, страдащи от хронични заболявания. Проучванията показват, че една трета от хората на възраст над 75 години приемат поне шест лекарства, като има повече от един милион хора, които приемат осем или повече лекарства дневно.

НЗОК ПРЕДЛАГА НА САЙТА СИ НОВА УСЛУГА ЗА ГРАЖДАНИТЕ
От днес Националната здравноосигурителна каса предлага на сайта си (www.nhif.bg) нова услуга на здравноосигурените лица, информира Zdrave.net като се позова на съобщение на институцията. В меню „Услуги за граждани“ се отваря секция „Отчетени дейности за здравноосигурени лица от договорни партньори на НЗОК“, където всяко здравноосигурено лице може да извършва справки за използваната от него медицинска помощ за период от пет години. Визуализираната информация е обединена по дейности – болнична, извънболнична, лабораторни изследвания и др.
Резултатът от справката визуализира знак „+“, когато в информационната система на НЗОК съществува отчетена дейност от договорен партньор за съответния месец. Справката се извършва чрез въвеждане на собствено име, ЕГН и код за спам, без да съдържа лични здравословни данни и медицинска информация.
При изявено желание от страна на здравноосигурения, той може да се абонира за автоматично известяване за всяко регистрирано движение по здравното му досие на посочен от него електронен адрес. Достъпът до пълната информация, съдържаща се в здравното досие, както и абонаментът, са възможни от портала на НЗОК, меню „Услуги за граждани“, прозорец „Преглед на досие от здравноосигурените лица“. Проверката се осъществява с електронен подпис, с уникален код за достъп (УКД) или ПИК на НАП. Издаването на УКД се извършва на място в районните здравноосигурителни каси (РЗОК). В процес на изграждане е специализирано мобилно приложение, което ще предоставя информация за услугите от сайта на НЗОК.
Въвеждането на новата услуга предоставя възможност за цялостен и пълен контрол на здравноосигурените за ползваната от тях медицинска помощ. При открити несъответствия всеки може да подаде сигнал до съответната РЗОК или на следния имейл: grajdani@nhif.bg

НЗОК ФИНАНСИРА 75% ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ВЛАЖНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА МАКУЛАТА, ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ Е НЕПОСИЛНО ДА ДОПЛАТЯТ ОКОЛО 360 ЛЕВА
„Добрата новина е, че за влажната дегенерация на макулата, свързана с възрастта и диабетния макулен едем, вече съществува лечение. Проблемът е, че то се заплаща само частично от Здравната каса. 75% е реимбурсацията от НЗОК, 25% от сумата е за сметка на пациента, което е около 360 лв. за една инжекция. При влажна макулна дегенерация свързана с възрастта лечението се започва с по една инжекция в първите три месеца, а при диабетния макулен едем с по една инжекция в първите пет месеца. Така лечението за един пенсионер се оказва разорително.“ Това каза проф. Ива Петкова, член на експертния съвет по офталмология към МЗ по време на здравен форум днес. Форумът е част от информационната кампания „Зрението е всичко. Прегледай се!“, посветена на влажната дегенерация на макулата, свързана с възрастта и диабетния макулен едем.
В света 2,2 млрд. души страдат от нарушено зрение, но при 1 милиард нарушенията могат да бъдат предотвратени. Влажната дегенерация на макулата, свързана с възрастта засяга над 30 милиона души по света и е основна причина за слепота при хора над 50-годишна възраст в индустриално развитите страни.