НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (25.10.2019)

47.7% ОТ ПЛАЩАНИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СА ОТ ДЖОБА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Общите разходи за здравеопазване в България са 8.4% от БВП, което нарежда страната ни по средата на класацията в Европейския регион на СЗО. Неформалните плащания на домакинствата – 47.7%, са също над средните стойности за Европейския регион на СЗО и ЕС 13. Това казаха от офиса на СЗО в страната ни на среща с медиите, информира Clinica.bg.
„България постигна значителен напредък в подобряване здравето на населението, но все още срещаме предизвикателства в сфери като незаразни болести, болести на кръвообращението, тютюнопушене и консумация на алкохол. Необходимо е да подчертаем и необходимостта от промоция на здравословен начин на живот и навици и осигуряване на универсално здравно покритие за всички навсякъде”, изтъкна д-р Скендер Сила, представител на офиса на СЗО в България.
Д-р Михаил Околийски представи дългосрочните стратегически приоритети на работата на СЗО България в сферата на здравеопазването, сред които са подобряването на качеството на здравните услуги; повишаването на финансирането в здравеопазването; засилването на участието на общността и овластяване на гражданите и осъществяване на успешна реформа в сектора.
Десет са проблемите, които ще изискват внимание от страна на СЗО и здравните партньори. Сред тях са замърсяването на въздуха и изменението на климата, незаразните хронични заболявания, глобалната грипна пандемия, уязвимите условия на живот, антимикробната резистентност; първичната здравна помощ, разколебаването от ползата на ваксините, грижата за психичното здраве, както и ебола и други патогени, които представляват висока заплаха за обществото.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КУПУВА КУВЬОЗИ ЗА НЕДОНОСЕНИ БЕБЕТА
Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за 40 кувьоза на стойност 600 000 лв. без ДДС, информира Zdrave.net като се позова на информация в сайта на МЗ. Срокът за доставката на апаратурата, монтаж, инсталация, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация и обучение е до 4 месеца от датата на сключване на договора. В същото обявление е включена и доставка на 15 неинвазивни неонатални назални респиратори за нуждите на доносени и недоносени новородени деца, за която срокът също е до 4 месеца. Те трябва да са на стойност 441 600 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на договора и по двете позиции по отношение на гаранционния срок и срокът на гаранционна поддръжка на доставената медицинска апаратура е минимум 24 месеца след монтажа, инсталацията, пробното изпитване и въвеждането в експлоатация на доставената медицинска апаратура.
Междувременно от “Капачки за Бъдеще” обявиха, че 17-ия кувьоз, закупен с пари от кампанията, ще бъде дарен на болницата в Козлодуй утре. Организаторите заявяват, че до края на годината ще дарят още 4-5 инкубатора за специални грижи за новородени деца

МЗ ИЗПРАТИ СИГНАЛ ДО ГДБОП ЗА ПОДВЕЖДАЩО ПРОМОТИРАНЕ НА СТОКИ ОТ ИМЕТО НА ВЕДОМСТВОТО
Министерството на здравеопазването е изпратило сигнал до ГДБОП за спекулации с името на заместник-министъра на здравеопазването Светлана Йорданова, с институцията Министерство на здравеопазването и с БНТ с цел продажба на стоки, съобщиха от МЗ. Министерството настоява своевременно да бъдат предприети всички законови действия за идентифициране на източника на фалшивата информация и за подвеждането му под отговорност.
МЗ информира всички български гражданите, че по никакъв начин не промотира, нито пък продава лекарствени продукти и хранителни добавки чрез интернет сайтове, както и че министерството не създава лекарства, нито пък притежава аптеки (в това число и аптеки за онлайн търговия).
От здравното ведомство посочват фалшивия сайта и посочват, че подобни сайтове “съдържат категорично невярна информация и правят внушения, които са опасни за потребителите, а могат да бъдат и опасни за тяхното здраве.”
„Апелираме всеки гражданин, натъкнал се на фалшив сайт на институцията, на сайтове за онлайн продажба на добавки и лекарства, спекулиращи с институцията Министерство на здравеопазването, да подаде сигнал на имейл адрес: delovodstvo@mh.government.bg или да се обърне към компетентните органи“, допълват още от здравното ведомство.

ГОТВЯТ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ФАРМАЦЕВТИТЕ
Отношението на магистър-фармацевтите с другите специалисти от системата на здравеопазването и преди всичко с лекарите са отношения на терапевтично партньорство, което включва взаимно доверие и сигурност. Този принцип е записан в проекта на „Правила за добра фармацевтична практика“, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждан, информира Zdrave.net
От мотивите става ясно, че документът е изготвен във връзка със необходимостта да бъдат изпълнени изискванията на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и описва начина на работа и професионалните задължения на тези специалисти в аптечния сектор, обслужващ гражданите и в болничните аптеки. В предлагания текст добрата фармацевтична практика се определя като съвкупност от шест групи дейности:
• дейности, свързани с консултации относно здравословен начин на живот, профилактика и достигане на цели, свързани с добро здраве;
• дейности, свързани с отпускането и употребата на лекарствени продукти, медицински изделия и други продукти, свързани със здравето;
• консултации относно самолечение, включително съвети за отпускането на лекарствени продукти или други видове терапия на болестни симптоми, които се асоциират със самолечение;
• консултации относно повлияването на предписването, употребата на лекарствени продукти, оказването на фармацевтични консултации в аптеки;
• дейности по приготвяне и отпускане на лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура;
• дейности на болничния и клиничен магистър-фармацевт в лечебните заведения.
В допълнение към горепосочените групи се предлага в понятието „добра фармацевтична практика“ да бъдат включени и други елементи като създаване на връзки със съсловни организации, асоциации и сдружения на други медицински специалисти с цел промоция на активности за здравето на популационно ниво, в това число и за минимизиране на злоупотребата и неправилната употреба на лекарствени продукти.
Общественото обсъждане на проекта ще продължи до 8 ноември т. г. Необходимостта от определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане е продиктувана от нормативно определения срок за тяхното утвърждаване и обнародване в Държавен вестник, съобщават от МЗ.

РЕГЛАМЕНТЪТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВА ЗА СЪСТРАДАТЕЛНА УПОТРЕБА ВЛИЗА В СИЛА ОТ ДНЕС
Лечението на пациенти, страдащи от хронично или тежко инвалидизиращо заболяване, или заболяване, което може да се счита за животозастрашаващо и които не могат да бъдат лекувани удовлетворително с помощта на разрешен лекарствен продукт, се провежда по програма за състрадателна употреба след съгласуване с Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Промяната влиза в сила от днес, след обнародването на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в днешния брой на държавен вестник.
Чрез регламентирането на състрадателната употреба се цели да се даде възможност на пациентите, които не са включени в клинично изпитване да получат достъп до лечение, когато липсва алтернатива, и лекарственият продукт не е разрешен в друга държава. Програмата за състрадателна употреба ще се осъществява единствено в лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, за да могат пациентите да бъдат проследявани от съответните специалисти в условия, гарантиращи най-високо ниво на компетентност. Наредбата предвижда ИАЛ да публикува на своята интернет страница информация за програмите за състрадателна употреба, които се провеждат на територията на Република България.