НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (25.07.2019)

Министър Кирил Ананиев: ТРЯБВА ДА СЕ СТИМУЛИРА ИНТЕРЕСЪТ НА МЛАДИТЕ КЪМ ПРОФЕСИЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
“Стимулирането на интереса на младите хора към професията „Медицинска сестра“ може да бъде постигнато чрез целенасочени въздействия върху отстранимите причини за отлива от професията. Усилията следва да са насочени към: подобряване на работната среда и оптимизиране на персонала в лечебните заведения с цел намаляване на свръхнатоварването на медицинските сестри, създаване на възможности за реално професионално развитие, утвърждаване статута на медицинската сестра като равностоен партньор в медицинския екип, достойно представяне на професията в обществото от институциите и от медиите”. Това каза в пленарната зала министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на въпрос за кадровата криза в здравеопазването.
Министър Ананиев изтъкна, че най-същественият проблем за човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си: “В сравнение с държавите-членки на ЕС осигуреността с медицински сестри в България е ниска, като страната ни е на едно от последните места в ЕС по този показател”. “Рязък спад в броя на работещите медицински сестри в България се наблюдава през 2000 г., когато броят им намалява с повече от 30% (от 45 252 през 1999 г. на 31 479 през 2000 г.). Най-ниската си стойност този показател отбелязва през 2002 г. (когато упражняващите професията си медицински сестри в страната са 28 508), а през следващите години е налице тенденция за слабо увеличение, като по данни на НСИ към 31.12.2018 г. броят на медицинските сестри е 30 589”.
Обективните причини за недостига на медицински сестри според здравния министър са застаряващото население и увеличаването на хроничните заболявания, които изискват повече здравни грижи от една страна и застаряването на самите медицински сестри, аналогично на населението, което обслужват, от друга страна.
“Обобщените изводи, потвърдени и в Доклада на Европейската комисия за 2019 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, са следните: в България е налице недостиг на медицински сестри; лекарите са неравномерно разпределени, като процентът на общопрактикуващите лекари е нисък (15%) в сравнение със средноевропейската стойност за ЕС (23%).
Важно е да се отбележи, че регионалните диспропорции на лекарите (и на останалите медицински специалисти) са проблем не само за нашата страна, но и за всички останали държави, включително и за най-развитите”, каза още министър Ананиев. Той подчерта, че за разлика от финансовите и материалните ресурси, човешките ресурси не подлежат на механично или задължително териториално преразпределение. За оптималното им преразпределение е необходимо създаване на благоприятна среда, предоставяща възможности и стимули, които да произведат в самите медицински специалисти желание за промяна на работното и населеното място.
Министър Ананиев изтъкна още, че МЗ е предвидило мерки за справяне с регионалните диспропорции при медицинските специалисти. С разработеното изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. се въвежда ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в съответствие с установените потребности в отделните лечебни заведения на територията на страната. Предвижда се МЗ да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. След придобиването на специалност специализантите, за които е изплащана субсидия, ще могат да избират лечебни заведения, области или общини, определени от министъра на здравеопазването, в които е налице установен недостиг на специалисти, в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години.
Министър Ананиев изтъкна още, че за учебната 2018/2019 г. броят на местата в специалност “Медицинска сестра” в учебните заведения в цялата страна са увеличени с 47 (от 671 на 718). От изказването му стана ясно, че МЗ планира ежегодно да предлага на МОН да се утвърждават около 1000 места за студенти по специалност „Медицинска сестра“. В изказването си министър Ананиев изтъкна и ключовата роля на работодателите за привличане и задържане на медицински сестри. за целта те трябва да осигурят адекватно възнаграждение, по-добри условия на труд, подкрепа на професионалното развитие и др.

ПАРЛАМЕНТЪТ ЗАДЪЛЖИ МИНИСТЪР АНАНИЕВ ДА ПРЕДЛОЖИ КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПРEОДОЛЯВАНЕ НА КАДРОВАТА КРИЗА
Парламентът възложи на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев да изготви подборен анализ на осигуреността на системата на здравеопазването с медицински специалисти и на съществуващите проблеми по осигуряването им на територията на страната. Депутатите задължиха още министъра да предостави в Комисията по здравеопазването в НС конкретните мерки за преодоляването на проблемите в срок до 30 септември 2019 г., информира Zdrave.net.
Решението беше гласувано във връзка с разискванията по питането на група депутати от БСП относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти. Проекти на решение във връзка с тези дебати бяха предложение от ГЕРБ, БСП и “Воля”, като депутатите приеха варианта предложен от управляващите.
„Медицинските специалисти в страната не са малко, но са драматично неразпределени. Никога не сме имали толкова много лекари, колкото в момента – 31 000, така че не е въпросът в количеството, а в качеството им и възможностите им за работа. За тях България трябва да стане привлекателно място. Трябва да се реши и проблемът с критичните специалности анестезиолози, педиатри, патоанатоми. Тези специалности са критични не само у нас, но и в цяла Европа, но ние трябва да се погрижим за България“, каза в изявлението си депутатът от БСП Георги Йорданов.
Той подчерта, че особено голям е проблемът с недостигът на медицински сестри и магистър-фармацевтите. „Имаме 50 000 професионалисти по здравни грижи, от които 29 000 сестри и между 3000 и 4000 акушерки. За да отговорим на основния критерий 2:1, трябва да имаме 80 000 медицински сестри. Ако не вземем спешни мерки, тук ни очаква истинската катастрофа“, каза още Йорданов.
„Трябва да се обединим около възможностите за намиране на реални решения за кадровата криза в здравеопазването, изтъкна и председателят на Здравната комисия д-р Даниела Дариткова. „Кризата е многоаспектна, касае всички нива на медицинското обслужване и дефицит не само на лекари, но и на медицински сестри, лаборанти и всички останали специалности. Ние винаги сме държали наистина на разумния диалог“, допълни тя. По думите й има голям регионален дисбаланс в осигуреността с медицински кадри.
“Стимулирането на интереса на младите хора към професията „медицинска сестра“ може да бъде постигнато чрез целенасочени въздействия върху отстранимите причини за отлива от професията. Усилията следва да са насочени към: подобряване на работната среда и оптимизиране на персонала в лечебните заведения с цел намаляване на свръхнатоварването на медицинските сестри; създаване на възможности за реално професионално развитие; утвърждаване статута на медицинската сестра като равностоен партньор в медицинския екип; достойно представяне на професията в обществото от институциите и от медиите”, каза министърът.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДАВА БЪЛГАРИЯ НА СЪДА НА ЕС ЗАРАДИ ЛОШОТО КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
Европейската комисия (ЕК) дава България на Съда на ЕС заради лошото качество на въздуха, съобщи еврокомисарят по околната среда, морско дело и рибарство Кармену Вела: “В случая с България става дума за серния диоксид. Дневните и часовите норми постоянно се надвишават в югоизточната част на страната. Става дума за ограничения, които трябваше да се спазват още от присъединяването й към ЕС през 2007 г.“.
В Югоизточна България се намират четирите най-големи топлоелектрически централи в страната.
От Комисията припомнят, че от 2005 г. са в сила разпоредби на ЕС за пределно допустимите стойности и концентрацията на серен диоксид, които са започнали да се прилагат за България от присъединяването ѝ към ЕС през 2007 г., информира БНР.
Това е втори иск, който се предявява към България пред Съда на Европейския съюз за неспазване на европейските стандарти за качество на въздуха. През април 2017 г. Съдът потвърди, че България не е спазила пределно допустимите стойности за прахови частици.

Д-р Даниела Дариткова: ПЪЛНАТА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАДГРАЖДАЩ МОДЕЛ
“Пълната демонополизация не изключва възможността за надграждащ модел. Предвижда се запазване на солидарния модел за НЗОК и конкурентите й , при който плащат всички, а потребяват тези, които имат нужда. На базата на ясно дефиниран и остойностен основен пакет, може да се сформират надграждащи здравно-застрахователни пакети, които са на базата на лична партида”. Това обясни в интервю за здравния сайт Clinica.bg д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването в 44-то Народно събрание.
По думите на д-р Дариткова ще се работи в посока запазване на сегашния основен пакет, а социални фондове могат да подпомагат лечението на социално слаби пациенти. Тя допълни, че демонополизацията с включването на конкурентни структури на НЗОК предполага допълнителен контрол от новите осигурители. Но аз съм убедена, че максимално прозрачно и добре контролирано здравеопазване ще имаме тогава, когато най-после изградим единната национална здравно-информационна система. Смятам, че това е стъпка, без която не може да се осъществи и демонополизацията. Според д-р Дариткова за да бъде гарантирана здравната сигурност е необходимо да се минимализират и официализират всички варианти на доплащане при получаването на медицинска услуга. “Позитивно е заявлението на екипа на Министерството на здравеопазването , че се ангажира с остойностяване на основния пакет. Това ще даде добра основа за адекватно включване и на здравните застрахователи с различни, ясно дефинирани пакети с медицински услуги, надграждащи основния”, изтъкна още д-р Дариткова.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ НАЗДОР” СПЕШНО ПРОВЕРЯВА СЛУЧАЯ С ПОЧИНАЛО ДЕТЕ В УМБАЛ “Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ”
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ проверява случая с починалото в Университетската болница „Д-р Георги Странски“ едногодишно дете в Плевен. Това потвърди пред журналисти в Народното събрание министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, информира БНР.
“Дал съм им съответен срок, незабавно да ми бъде докладвано, за да мога да взема съответните решения. Срокът ще бъде може би една седмица, защото искаме нещата да бъдат прегледани, както трябва. Не искам прибързано и некачествено да си свършим работата. Изпълнителна агенция “Медицинска надзор” вече започна своята работа”, изтъкна министър Ананиев.
Родителите на едногодошното момченце от Ловеч са подали молба за ексхумация на тялото, за да се изяснят причините и да се потърси наказателна отговорност. В болницата е започнала спешна проверка.
Окръжната прокуратура очаква спешен отговор от Апелативна прокуратура по повод отвода на прокурора по случая.

ДВЕ БЪБРЕЧНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОСЪЩЕСТВИХА ЕКИПИ НА УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”
Мъж на 67 години от Велико Търново, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на мозъчна хеморагия, даде шанс за живот на двама пациенти с хронична бъбречна недостатъчност в УМБАЛ “Александровска”, информира Zdrave.net като се позова на съобщение на болницата.
Трансплантирани са 62-годишна жена от Варна, която е на перитонеална диализа от 8 години, и 51-годишен мъж от село Покровник, община Благоевград, който провежда диализно лечение повече от 3 години. Двамата реципиенти са показали най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени от листата на чакащи. За трансплантирания мъж това е трети шанс да получи бъбрек, след като първите два пъти, в които е бил поканен, не се е стигнало да интервенция поради проблеми от страна на сърдечносъдовата му система.
В момента двамата трансплантирани са в стабилно общо състояние и се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Белият и черният дроб на донора са взети от немски екип, като белият дроб ще бъде трансплантиран в Хановер, а черният дроб – в Берлин.

ВМА С ОЩЕ ДВЕ ОБНОВЕНИ КЛИНИКИ, РЕМОНТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ
Две от водещите звена във Военномедицинска академия (ВМА) ще посрещат пациентите си в нов и модерен вид. След продължил няколко месеца ремонт Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, ръководена от проф. д-р Илия Салтиров, и Клиниката по съдова хирургия, начело с проф. д-р Кузман Гиров, могат да лекуват болните при перфектни условия и в уютна обстановка, съобщиха от болницата.
Преди 3 месеца бе завършен основният ремонт на Клиниката по нервни болести, а трансплантационните екипи влязоха в ултрамодерни операционни зали. От същия тип е и операционната в изцяло обновената Клиника по съдова хирургия – облицована с панели от неръждаема стомана, които на практика нямат срок на годност, изключително лесни за поддръжка и за дооборудване. Подменени изцяло са и климатизацията, вентилацията, ВиК и електроинсталацията.
Поетапното обновление на клиниките във ВМА започна още през 2018 г., като в него бяха вложени изцяло собствени средства. Продължават ремонтните дейности и в други структурни звена, като в следващите месеци „пълна промяна” ще има и за клиниките „Обща и онкологична гинекология”, „Спешна токсикология”, „Коремна хирургия”, „Ортопедия и травматология”, операционните зали на мултипрофилното Спешно отделение, лабораториите на Клиниката по обща и клинична патология, киносалона на Академията.