НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (23.08.2019)

МЗ ЩЕ ФИНАНСИРА ТРАНСПЛАНТАЦИИ И В СТРАНИ ИЗВЪН ЕС
Трансплантациите на органи и стволови клетки в чужбина вече ще може да се извършва и в страни извън Европейския съюз. Това предвиждат промени в Наредба № 2 от 2019 г., предложени от здравното министерство за обществено обсъждане. Досега тези дейности можеха да се финансират от нашето ведомство, само ако се правеха в държави членки на ЕС. Вече ще се извършват в най-подходящото за съответния пациент лечебно заведение в чужбина, информира Clinica.bg.
МЗ прави изменения в регламента, за да улесни лечението на деца в чужбина. Причината е в установени затруднения, които съпътстват процедурата по одобряване и заплащане на необходимите медицински услуги, уточняват от ведомството. Предложенията са разработени съвместно с представители на НЗОК, на родители на деца с онкохематологични заболявания и на лечебните заведения, в които тези деца се лекуват, подчертават от здравното министерство.
Според МЗ, с новите текстове ще бъде облекчен достъпът на българските граждани, в това число и на децата, до качествена и навременна медицинска помощ.
Заради констатирани затруднения на родителите при попълване на декларации за наличие на дарителски сметки и ползването им, МЗ предлага премахване на това изискване. Освен това вече ясно се регламентират съдържанието на декларациите, а също и документите към заявлението. Министерството предлага промяна и по отношение навременното осигуряване на необходимите за лечението на деца у нас лекарствени продукти, включително за деца с онкологични заболявания и медицински изделия, които не се покриват от НЗОК. За целта пациентите или родителите на децата ще упълномощават съответната болница да ги представлява в процедурата по подаване на заявлението. Съкращават се и сроковете както за разглеждане и одобрение от НЗОК на заявленията, така и за издаване на съответния административен акт.
Болниците вече ще могат да правят заявки за лекарства за по-продължителен период от време, като планират необходимите за пациентите им количества. Целта е да не се стига до недостиг или липса на лекарствени продукти.
Предлагат се и промени в Наредба № 10 от 2011 г. за лечение с неразрешени за употреба в България медикаменти. Това ще става от ръководителите на лечебните заведения, след осъществяване на контакт с МЗ, търговците на едро и с другите лечебни заведения в страната. Ясно са разписани и задълженията на МЗ. Целта е да бъде гарантирано бързото и ефективно лечение с неразрешени лекарствени продукти при липса на друга терапевтична алтернатива, подчертават от здравното ведомство.

КОРИГИРАХА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНОТО РЪКОВОДСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
Министерството на здравеопазването публикува отново за обществено обсъждане фармако-терапевтично ръководство по ревматология като срокът за представяне на становища и предложения по проекта на наредба е определен на 14 дни. Причината за съкратения срок е извършеното обществено обсъждане в периода 2 април – 1 май 2019 г. В резултат проектът е преработен, като в него са приети и отразени всички предложения, постъпили в периода на обществените консултации, информира Zdrave.net.
Причините за разработване на проекта на наредба за приемане на фармакотерапевтично ръководство по ревматология са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия, прилагана в ревматологията, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.
Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение с лекарствени продукти. Фармако-терапевтичното ръководство е изградено на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.
Проектът е структуриран в шест раздела: възпалително-ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, костна патология, мекотъканен ревматизъм, кристални артропатии и дегенеративни ставни заболявания.

СПИСЪКЪТ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ С ОЩЕ ЕДНО ВЕЩЕСТВО
С още едно вещество ще се увеличи списъкът с наркотични вещества. Това предвижда проект за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, предложен от здравното министерство за обществено обсъждане в рамките на 30 дни (до 21.09.2019 г.), информира Clinica.bg.
От МЗ обясняват в мотивите си, че на третото редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества за 2019 г., проведено на 19 юни, е взето решение за поставяне под контрол на веществото 5F-MDMB-PICA. То е от групата на синтетичните канабиноиди и се включва в списъка на забранените вещества по предложение на Военномедицинска академия. Предложението е свързано с установен клиничен случай на пациент, хоспитализиран по спешност след употреба на цигара, съдържаща синтетичния канабиноид 5F-MDMB-PICA.
Веществото вече е под контрол в САЩ, като са налице и докладвани случаи на интоксикaции, подчертават от здравното ведомство. По химическа структура и фармакологични свойства веществото може да се разглежда като аналог на вече поставения под контрол у нас в Списък I синтетичен канабиноид 5F-ADB, за който има докладван и смъртен случай на територията на страната.

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ СА ПРОТИВ ПРОМЕНИТЕ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР
Общественото обсъждане на промените в Имунизационния календар на България приключиха днес, но с това не стихват притесненията на общопрактикуващите лекари. От здравното министерство поискаха да се намали приемът на някои от задължителните ваксини – за туберкулоза и опасните пневмококови инфекции.
Педиатрите са категорични, че не искат отпадане на пробата манту за 11-годишните, защото в момента във възрастовия диапазон 7-18 годишни при около 20% се налага слагане на БЦЖ ваксина. Това заяви в студиото на БНТ д-р Георги Миндов от Национално сдружение на общопрактикуващите лекари, информира Puls.bg. По думите му наесен се очаква и пик на морбили и хепатит А.
„Нека да не пренасяме европейските стандарти у нас, защото здравословното състояние на българина е по-различно от европейското“, изтъкна д-р Миндов. Според седмичната справка от сайта на Столична регионална здравна инспекция за предходната седмица 12-18 август у нас има 21 случая на варицела, 4 на скарлатина, 4 на морбили, 1 коклюш и 5 случая на туберколоза.
„Във възрастовия диапазон 7-18-годишни около 20% се налага слагане на БЦЖ ваксина – при поставянето на проба манту, която е алергична проба, тя показва дали е болно детето от туберколоза, дали има нормален имунитет или няма имунитет. Ако пробата на ръчичката на детето няма реакция, това означава, че няма имунитет и трябва да бъде поставена ваксина БЦЖ. Премахването на едната проба манту при тези деца крие риск“, смята медикът.

ЩЕ КОМАНДИРОВАТ ЗДРАВНИ ИНСПЕКТОРИ ПРИ ЕПИДЕМИИ
Заради недостига на кадри в РЗИ, здравни инспектори ще бъдат командировани в други области при епидемии и други належащи ситуации. Това става ясно от предложените промени в Закона за здравето,
информира Clinica.bg.
Мярката се налага заради острия дефицит на служители в РЗИ, който се задълбочава все повече.
Служебната необходимост за такава командировка ще се определя със заповед на здравния министър. „Предложенията са продиктувани от недостига на квалифицирани кадри, които да извършват държавен здравен контрол, особено в области, в които през определени сезони на годината се увеличава броят на разкритите сезонни обекти с обществено предназначение”, гласят мотивите на МЗ.
В някои региони в страната напълно липсват определени видове специалисти в областта на хигиената и епидемиологията на инфекциозните болести. Това затруднява контрола и на практика е предпоставка за намаляване на ефекта от него.
„С предложената разпоредба се създава възможност за бързо реагиране и мобилизиране на наличния кадрови капацитет при възникване на епидемични ситуации и необходимост от оказване на съдействие през различни периоди от годината съгласно спецификата на дейностите и обектите, подлежащи на контрол в отделните административни области”, аргументират се още от МЗ.
Законопроектът регламентира и правомощието на здравния министър да определя национални референтни лаборатории в структурата на националните центрове по проблемите на общественото здраве.

ЕЖЕГОДНО В ЕВРОПА СЕ РЕГИСТРИРАТ ОКОЛО 10 000 СЛУЧАЯ НА ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ
Ежегодно в Европа се регистрират по около 10 000 случая, като водещи страни по брой заболявания са Франция, Германия, Италия и Испания. Заболяването засяга преди всичко хора в напреднала възраст, пушачи, с хронични белодробни болести, с компрометирана имунна система и/или с хронични заболявания. Основните начини за заразяване са чрез инхалиране на легионелите с водни капчици от душови уредби, охладителни кули, декоративни фонтани, системи за охлаждане чрез водна мъгла и др.
Заболяването най-често предизвиква тежки пневмонии, като смъртността достига до 10 %. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Във връзка със съмненията за заразяване с инфекциозното заболяване Легионерска болест (Легионелоза) на двама граждани на Великобритания, които са почивали в един и същи хотел на “Слънчев бряг” от МЗ уточниха, че хотелите в този курортен комплекс ежегодно подлежат на планов и извънпланов (по сигнали) контрол от РЗИ – Бургас, в това число и контрол за наличие на легионели. Взетите проби от конкретния хотел в КК „Слънчев бряг“ преди началото на летния туристически сезон 2019 са били отрицателни.
Съгласно правилата на работа на Европейската система за надзор на Легионерската болест (ELDSnet), в която България членува, цялата информация по отношение на заболелите лица, както и резултатите от проведените изследвания на хора и среда, са конфиденциални.
В случай на съмнение за Легионерска болест на територията на страната, Регионалните здравни инспекции издават предписания с конкретни противоепидемични мерки (в това число да се извършва механично почистване на съоръженията и водоснабдителните системи и климатичните инсталации; да се извършва дезинфекция чрез хиперхлориране; да се провежда дезинфекция чрез „термален“ шок – с повишена температура на водата 70-80 градуса С; перманентно да се поддържат високи стойности на топлата вода и т. н.)

Проф. д-р Тодор Кантарджиев: КЛИМАТИЦИТЕ НЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ
„Нашите климатици вкъщи и в хотелите са безопасни по отношение на легионелата. Битува неправилното схващане, че легионелата се разпространява от климатици. Първите случаи през 80-те години наистина бяха такива. Но сегашните климатици по хотелите не са опасни по отношение на легионела”, обясни в ефира на Нова телевизия директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. проф. д-р Тодор Кантарджиев. Според него публикациите в британските медии за смъртта на двама туристи, завърнали се от курорта ни „Слънчев бряг“, са прибързани, тъй като на този етап от разследването не би трябвало да се обявяват хотелът, курортът и страната.
„Бактерията легионела може да се зароди във водната инсталация на всеки дом, ако дълго не сме я ползвали. Когато температурите навън са високи, а студената вода във водопровода не е достатъчно студена и топлата не е гореща, при една температура от 22 до 34 градуса се размножават тези микроорганизими. Това се получава, когато е застояла водата, защото инсталацията не е използвана 5-6 дни. Съветвам хората, когато се връщат от море в жегите, да източват водата няколко минути в баните и душовете, и да не присъстват в помещението. Заразяването се получава след вдишването на аерозол от малките капки вода, в които може да има от тези бактерии”, обясни проф. Кантарджиев.