НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (22.08.2019)

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева: НУЖНА Е ЯСНОТА КОЙ ЩЕ ФИНАНСИРА
САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ПРАКТИКИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Преди броени дни Министерството на здравеопазването предложи чрез законови промени медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти да имат право на самостоятелни практики.
“Предложението на МЗ е дългоочаквано за съсловието. Повече от 15 години Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи настоява за подобно решение и смятаме, че то е доста закъсняло. Подобен модел на организация на здравните грижи в извънболничната помощ има във всички европейски страни и това дава възможност за равен и лесен достъп на хората до медицински и здравни услуги, а така също и за добра професионална реализация на професионалистите по здравни грижи в общността. Не бива да забравяме, че близки модели съществуваха у нас преди 2000 г. под формата на женски и детски консултации, участъкови медицински сестри и акушерки, самостоятелни фелдшерски пунктове. За тогавашната организация на здравеопазването те вършеха добра работа, но бяха закрити без на тяхно място да се предложи алтернатива”. Това каза в интервю за Clinica.bg председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева. Тя допълни, че БАПЗГ ще подготви мотивирано становище по предложението на МЗ.
“Убедени сме, че моделът трябва да се предвиди в дългосрочен аспект с необходимото финансиране. Надяваме се, че така направеното предложение ще бъде обсъдено от всички заинтересовани страни и ще се приеме най-разумен вариант, който ще е устойчив и ще бъде мотив за млади хора да учат за медицински специалисти”, изтъкна още Милка Василева. Според нея за да се реши кой е най-добрият вариант за финансиране на тези практики е необходимо да се предприемат много предварителни действия по остойностяване на здравните услуги и труда на специалистите, които ще ги оказват. “Това означава, че трябва да има политическо решение кой ще финансира тази дейност. Няма единен европейски модел на финансиране на практиките по здравни грижи. Нашето настояване винаги е било това да става или по договор с НЗОК или чрез целево финансиране от МЗ, или чрез общинския бюджет. Грижите трябва да бъдат достъпни за всички граждани и да не водят до обедняване при използването им. Би могло да се разсъждава и върху споделено доплащане, но то трябва да е символично, за да е достъпно и да се изпълни философията на това предложение за постигане на качествени здравни грижи в дома и в центъра”, подчерта председателят на БАПЗГ.
“И сега съществуват частни практики по здравни грижи, които предлагат услуги по определен ценоразпис, но малко пациенти могат да си ги позволят. Надяваме се държавата да намери правилното решение, за да не останат добрите намерения само на хартия, както се случи с акушерските практики към Диагностично-консултативните центрове”, каза още Милка Василева.

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА ЩЕ ОДОБРЯВА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА УЧЕБНИ БАЗИ
Консултативен съвет към министъра на здравеопазването ще одобрява или ще отказва одобрение лечебно заведение да бъде учебна база. Това става ясно от проектонаредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, която е публикувана на сайта на МЗ за обществено обсъждане. Предстоящата наредба ще замени Наредбата за акредитациите на лечебните заведения.
Консултативният съвет ще се състои от 13 членове. В състава му ще влизат трима представители на МЗ, двама представители на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, двама представители на НЗОК, двама представители на БЛС и по един представител на БЗС, БФС, БАПЗГ и на представителните организации за защита правата на пациентите. За председател на съвета се определя представител на МЗ, а за зам.-председател – представител БЛС, информира Zdrave.net.
Експертна комисия пък ще извършва на място проверката за съответствието на лечебното заведение с критериите и условията за извършване на учебна дейност. Сред условията лечебно заведение да бъде признато за обучителен център са клиниката/отделението да осъществява медицинска дейност не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението, да осъществява медицинска дейност от поне второ ниво на компетентност, не по-малко от 30% от преминалите болни да са със заболявания, лечението на които изисква второ и по-високо ниво на компетентност. Използваемостта на леглата да не е по-малка от 70% през последните 12 месеца и да са извършени аутопсии на не по-малко от 50% от починалите в лечебното заведение пациенти. Трябва да е налице съвпадение на окончателна клинична с патологоанатомична диагноза (патохистологична) по основното заболяване поне в 80 % от случаите.
Освен това е нужно лечебното заведение или отделна негова медицинска структура да разполагат с учебната програма за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти. Към лечебното заведение или отделна негова медицинска структура трябва да има интереси от страна на висше училище, удостоверени чрез наличие на договореност за обучение на една или повече от следните категории – студенти по медицина, дентална медицина и/или фармация; специализанти по специалности в системата на здравеопазването за лица с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“ и/или „магистър-фармацевт“, студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“, специализанти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“.
Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има възможност за изпълнение поне на 60% от продължителността в месеци и съдържанието на утвърдената учебна програма по съответната специалност. По отношение на медицинската апаратура е въведено изискване през последните 5 години лечебното заведение да е закупило/придобило апаратура и/или оборудване за целите на осъществяваната в него медицинска дейност.
Срокът за общественото обсъждане е едномесечен. Последният ден, в който могат да бъдат коментирани предложенията е 21 септември 2019 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е ОТХВЪРЛИЛО ИСКАНЕТО НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК ЗА ОТЛАГАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА С ЕДНА ГОДИНА ЗА ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Министерството на здравеопазването е отхвърлило искането на Надзорния съвет на НЗОК за отлагане с една година на плащанията на изделията, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания. Това става ясно от промените, предложени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, информира Zdrave.net.
В проектозакона е записано, че до приключване на процедурата за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания, НЗОК ще ги плаща до размерите, които са определени към 31.12.2019 г. по реда на Правилника и Закона за хората с увреждания. НЗОК ще трябва да сключи договори с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, а дотогава ще ги заплаща на всички лица, които имат право да ги осигуряват съгласно Закона за хората с увреждания.

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА РЕГИСТЪРА НА НАРКОЗАВИСИМИТЕ
НЦОЗА вече ще отговаря за регистъра на наркозависимите. Това предвижда проект за промени в правилника на Института, чрез който на практика Националният център по наркомании се влива в НЦОЗА. За целта се обособява нова дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите”, която ще извършва дейността на НЦН. Проектодокументът е качен на сайта на МЗ за обществено обсъждане, информира Clinica.bg.
Националният фокусен център, като част от структурата на НЦН, се запазва изцяло и преминава към новообразуваната дирекция. Към нея се присъединява и отдел „Психично здраве”, който съществува в момента в НЦОЗА. „По този начин обединяването на интелектуалния капацитет на двете структури ще доведе до по-добри резултати в опазване на общественото здраве, превенцията и лечението на зависими лица”, пише в мотивите на здравното министерство.
Новата дирекция ще организира, контролира и поддържа функционирането на информационна система за профила и характеристиките на лекуващите се по повод на употребата на наркотични вещества в България, а също ще координира и подпомага функционирането на системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества в страната, пише в проекта за промени в правилника на НЦОЗА.

Д-р Христо Димитров: НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ВАКСИНИТЕ
Въвеждането на единен електронен регистър на ваксините в България ще предотврати проблеми от типа на тези, които имахме с инфекцията от морбили. Той ще улесни работата не само на личните лекари, но и на държавната администрация в здравеопазването. Това каза за радио „Фокус“ председателят на Районната колегия на БЛС във Велико Търново д-р Христо Димитров. Той уточни, че има уверение от главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, че такъв регистър ще бъде създаден до края на годината.
„Ние искаме чисто технологично и организационно нещата да се случват много по-лесно и за пациентите, и за лекарите. Освен това известяването на пациентите за това с какво и кога трябва да се имунизират не трябва да е отговорност само на лекарите, а и на Министерството и на РЗИ“, обясни д-р Димитров. Той допълни, че единната система ще улесни и контрола – ще се знае в реално време колко имунизации са направени, колко предстоят, какви са сроковете на годност на препаратите.
Във връзка с готвените промени в Имунизационния календар лекарят коментира, че БЛС все още няма единна позиция за становището си. Водят се разговори дали повторните БЦЖ и Манту ваксини трябва да отпаднат за 11-годишните.