НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (20.08.2019)

НАЦИОНАЛНАТА АПТЕЧНА КАРТА ЩЕ ПОСОЧВА НУЖДАТА ОТ АПТЕКИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП
Потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки, ще се определят на териториален принцип чрез Национална аптечна карта. Това гласят промените в Закона за лекарствата в хуманната медицина, публикувани от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане, информира Zdrave.net.
С Националната аптечна карта се идентифицират областите, общините и населените места с недостиг от аптеки и се извършва оценка на осигуреността на населението от аптеки, които осъществяват дейности по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, приготвяне на лекарствени продукти, отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, отпускане на лекарствени продукти на ветерани от войните, отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали.
Националната аптечна карта ще се изработва от национална комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, който ще бъде председател на комисията. В състава на комисията влизат управителят на НЗОК, председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, изпълнителният директор на ИАЛ, директорът на НЦОЗА, председателят на Националното сдружение на общините в Република България, двама представители на Министерство на здравеопазването, трима представители на Българския фармацевтичен съюз и един представител на пациентските организации, който ще бъде избиран и освобождаван общо от всички представителни организации.
Националната аптечна карта ще съдържа областните аптечни карти; конкретните минимални потребности от аптеки за достъп на населението до лекарствени продукти и до видовете дейности по области, общини и населени места; разпределение на аптеките по брой на населението по области, общини и населени места; графично посочване на съществуващите аптеки върху картата на страната според вида на дейностите и анализ на състоянието в областите, общините и населените места, изразен чрез броя на минимално необходимите магистър-фармацевти в областите, общините и населените места според броя на аптеките, минимално необходимите аптеки по видове дейности, недостига на аптеки по видове дейности.
Националната аптечна карта е нормативен административен акт и се утвърждава с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Подлежи на цялостна актуализация на всеки три години, а частична актуализация ще се прави при необходимост.

НЗОК ЩЕ ЗАПЛАЩА НА АПТЕКИТЕ ПО 2 ЛЕВА ЗА ВСЯКО СКЪПОСТРУВАЩО ЛЕКАРСТВО
Задължението Националната здравноосигурителна каса да плаща таксата за аптеките от два лева за скъпоструващите лекарства, които финансира напълно се гарантира със закон. Това заплащане и в момента е факт и е разписано в Наредба 10 за реимбурсирането на медикаментите, но Министерството на здравеопазването предлага регламентирането му на законово ниво чрез проекта за изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, информира Clinica.bg.
„Целта на предложеното допълнение е този разход на НЗОК да бъде устойчиво дефинирано на ниво закон, за да няма съмнение относно наличието на валидно правно основание за извършването му. Това плащане е необходимо, тъй като аптеките, които отпускат лекарствените продукти, чието ниво на заплащане от НЗОК е 100%, не формират печалба от това”, става ясно от мотивите на МЗ.
Аптеките отпускат лекарствения продукт на стойността, която го заплаща НЗОК, но същевременно извършват разход по отпускането му, свързан със заплащане на труда на магистър-фармацевта и съответните административни разходи за това. Именно поради тази причина се налага да бъдат възмездени разходите на аптеките по отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно от НЗОК, добавят още от МЗ.

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО И ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИТЕ
Наредбата за придобиване на специалност ще бъде коригирана в най-кратки срокове, информира Zdrave.net като се позова на съобщение на Българския лекарски съюз. Съгласието беше постигнато на среща в Министерството на здравеопазването. Зам.-председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов и д-р Стоян Борисов, гл. секретар на съсловната организация, заедно с лекари специализанти и завършващи студенти по медицина, се срещнаха с министър Кирил Ананиев и зам.-министър Жени Начева. Срещата беше инициирана от БЛС и е поредната, на която бяха представени предложения за промени в новата Наредба за придобиване на специалност.
Ръководството на БЛС, заедно с младите лекари, се обявиха против промените в Наредбата, предвиждащи специализиращите на държавна издръжка млади лекари да бъдат служебно разпределяни след приключването на специализацията в посочени от МЗ лечебни заведения. А в случай, че специализантът не изпълни задължението си, той да трябва да връща заплатите, получените по време на специализацията.
По време на срещата бяха уточнени следните предложения за промени в Наредбата:
Младите лекари да имат право на свободен избор къде да специализират. Финансираните от МЗ специализации да бъдат обявени предварително – къде в страната и за кои специалности има недостиг на кадри и всеки специализант да може да избира дали и с коя болница да сключи договор. Служебно разпределение от МЗ в избрани от ведомството болници няма да има.
Ясно и прозрачно провеждане на конкурсите за назначаване на специализанти, чрез унифициран конкурс, който е еднакъв на всички лечебни заведения. Конкурсите за финансираните от държавата специализации ще се провеждат до два пъти в годината, а за избралите да специализират по стария ред – целогодишно. Информация за обявените места ще се публикува на специално създадена платформата на сайта на МЗ.

ГЛОБЯВАТ БОЛНИЦИ ДО 6000 ЛЕВА, АКО НАРУШАТ ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТ
Общините ще могат да сключват договори с лечебните заведения за извършване на дейности, осъществяване от здравните кабинети. Това предвиждат промените в Закона за здравето, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на здравеопазването, информира Zdrave.net.
В проектозакона изрично са изброени дейностите, извършвани от здравните кабинети. Това са медицинско обслужване за оказване на спешна медицинска помощ и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ; подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на лица с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение; организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на заразни и паразитни заболявания; организиране и контролиране на дейностите по противоепидемичен и хигиенен режим; участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт; превенция на употребата на наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и алкохолни напитки; организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците – здравословно хранене, физическа активност, превенция на травматизъм, изграждане на сексуална култура; съгласуване и осъществяване на контрол върху седмичното меню за хранене. Предвижда се тези дейности да бъдат извършвани и от лечебни заведения по договор с общините, съответно с държавата или собственика на частната детска градина, училище или социална услуга, а не както е в момента само от физически лица – лекари или други медицински специалисти.
Законопроектът предвижда глоба до 6 000 лева на лечебните заведения за нарушаване правата на пациент. Пациентските праща ще бъдат регламентирани в нормативен акт, а който ги наруши се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв. Когато нарушението е извършено от лечебно заведение, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв. Санкциите ще бъдат налагани от директора на регионалната здравна инспекция.
Предлага се намаляване на срока за произнасяне на Националната експертна лекарска комисия по жалбите срещу решения на ТЕЛК и той да стане един месец.
С промените в Закона за здравето се регламентира създаването на Националния регистър на пациентите с психични заболявания в Република България. Предлага се кръгът от лицата, подлежащи на вписване, да бъде конкретизиран и силно ограничен, така че да обхваща само пациенти с психични разстройства, настанени на задължително лечение, както и такива, спрямо които е постановено принудително лечение по Наказателния кодекс.
Според МЗ една от специфичните цели на проекта е разработване, внедряване, надграждане или интегриране с националната здравна информационна система на минимум 23 електронни регистри,
сред които е и посоченият регистър на лицата с психични заболявания. „Реализирането на проекта ще доведе до постигане на интеграцията, свързаността и оперативната съвместимост на информационните системи в здравеопазването и в крайна сметка до значително подобряване на качеството и ефективността на процеса на здравеопазване, посредством използване на нови здравни технологии в областта на електронното и мобилно здравеопазване“, изтъкват от МЗ.

ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА НА БЧК ПОЛУЧИ ПОЧЕТНА НАГРАДА ОТ ТУРЦИЯ
Планинската служба (ПСС) на Българския Червен кръст получи почетна награда от Турция, съобщи Clinica.bg. Повод за високото отличие са спасителните действия на българите при опустошителното земетресение със сила 7.2 по скалата на Рихтер от 17 август 1999 г. в северозападната част на Турция. По случай 20-годишнината от природното бедствие на възпоменателна церемония председателят на Турския Червен полумесец д-р Керем Кънък връчи благодарствен плакет на директора на ПСС към БЧК Емил Нешев. Той изказа дълбока и искрена благодарност на българските планински спасители, включили се в спасителните действия още в първите часове след природното бедствие. Веднага след земетресението, с пълната подкрепа на българското правителство, БЧК успя да организира и да изпрати оперативна група планински спасители със спасителни кучета, обучени за работа при ликвидиране на последиците от природни бедствия и земетресения. Ефективните действия са започнали на 27-мия час след труса в град Адапазарь, област Сакария, и са завършили на 61-вия час от земетресението. Екипът, който е работил при температура, достигаща 40°С, е успял да спаси 12 души, извадени живи изпод развалините, след повече от 65 пускания на кучетата. Природното бедствие активизира дейността на граждански организации и доказа, че своевременното оказване на помощ, взаимопомощта и работата в екип са от изключително значение при спасяването на човешки животи.