НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (19.05.2022)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ИЗЛЕЗЕ С ПРЕПОРЪКА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА ПРИЗНАЯТ COVID-19 ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Вчера държавите-членки, работниците и работодателите постигнаха съгласие в рамките на Консултативния комитет на ЕС за безопасност и здраве на работното място (ACSH) относно необходимостта от признаването на COVID-19 за професионално заболяване в секторите на здравеопазването и социалните грижи и оказването на помощ по домовете, а в условията на пандемия — и в сектори, в които има огнища на болестта при дейности с доказан риск от инфекция, и подкрепиха актуализирането на списъка на ЕС на професионалните заболявания. За това информира Zdrave.net като се позова на съобщение от Европейската комисия.
След становището на ACSH Комисията ще актуализира Препоръката, в която са изброени професионалните заболявания и агентите, които могат да ги причинят, който списък Комисията препоръчва да бъде признат от държавите членки. Целта е държавите членки да адаптират националното си законодателство в съответствие с актуализираната препоръка. Ако болестта бъде призната за професионално заболяване в дадена държава-членка, работниците в съответните сектори, които са се заразили с COVID-19 на работното място, могат да получат специални права според националните правила, като например правото на обезщетение, посочват от ЕК.
Като причина за решението от там отбелязват, че въпреки че санитарната криза в Европа, свързана с пандемията от COVID-19, се подобрява и държавите-членки постепенно премахват ограничителните мерки, епидемичната обстановка продължава да бъде сериозна. Към 12 май 2022 г. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) класифицира някои подварианти на Омикрон като „варианти, будещи безпокойство“. Следователно това налага засилване на защитата на работниците с оглед на евентуални бъдещи вълни на COVID-19, подчертават от ЕК.
Много работници, особено тези, които са в контакт със заразени лица, например в сферата на здравеопазването и социалните грижи, са изложени на по-голям риск от заразяване с COVID-19. Освен това по време на пандемия може да има и други сектори, в които работниците може да са изложени на по-голям риск от заразяване с COVID-19 поради естеството на своята дейност.
Признаването на и обезщетяването за професионалните заболявания е от национална компетентност, уточняват от Европейската комисията. Повечето държави членки са съобщили на Комисията, че вече признават COVID-19 като професионално заболяване или трудова злополука в съответствие с националните си разпоредби. Актуализацията на Препоръката на Комисията относно професионалните заболявания е важна стъпка, която подпомага признаването на COVID-19 като професионално заболяване във всички държави-членки, казват още от ЕК.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗПРАТИ ПИСМО ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19
Министерството на здравеопазването изпрати писмо до Европейската комисия, в което информира за желанието си да получава количества ваксини срещу COVID-19, съобразени с нуждите на населението. МЗ счита, че държавите следва да имат възможността да закупуват количества, които реално са им необходими, съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.
Практиката до момента доказа, че не е работещо залагането на количества ваксини, които в пъти надвишават потребностите на страната. Такъв е случаят със сключения между Европейската комисия и Pfizer/BioNTech договор за закупуване на пандемични ваксини за периода 2022-2023 г. Съгласно договора до края на 2022 г. у нас трябва да бъдат доставени още 2 710 904 дози, а през 2023 г. – над 7 млн. дози. Ето защо България разчита на открит диалог с ЕК и производителите на пандемични ваксини за договаряне на количества, съобразени с потребностите на държавите членки на ЕС и на страната ни в частност. Необходимо е разбиране както от страна на компанията, така и от страна на ЕК по отношение гъвкавостта, която следва да имат договорите за ваксини.
Желанието на Министерството на здравеопазването е страната ни да продължи да осигурява широко портфолио от ваксини срещу COVID-19, но в разумни количества, с което да гарантира достъпа на българските граждани до различни по вид ваксинални продукти.
От МЗ припомнят, че в опит за справяне с пандемията от COVID-19, в условията на недостиг на ваксини срещу новия коронавирус, Европейската комисия сключи договор с Pfizer/BioNTech за закупуване на пандемични ваксини за периода 2022-2023 г., с цел да осигури на държавите членки ефективна ваксинална защита. Впоследствие договорените за България и за други държави членки количества се оказаха в излишък, поради което от средата на 2021 г. страната активно и последователно, в диалог с Европейската комисия и останалите държави, търси решения за намаляване на заложените в договорите ваксини.
С писмото си до ЕК Министерството на здравеопазването на България представя и своите предложения за промяна на сключения от ЕК с производителя Pfizer/BioNTech договор.
Писмото беше изпратено в момент, когато няколко други държави членки, включително Полша, поставиха пред Европейската комисия въпроса относно възможността за промяна в посочения договор. Основната причина е, че държавите-членки се задължават да закупят количества ваксини, които не са им необходими. Същевременно, осигуряването на здравни услуги за гражданите, пристигащи от Украйна, изисква допълнителен финансов ресурс, какъвто би могло да бъде освободен чрез намаляване на количествата ваксини, заложени в договора на ЕК с Pfizer/BioNTech, съобразено с реалните потребности на държавите членки.

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПЛАЩА ПЪТНИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, КОГАТО ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ ИЛИ РЕМОНТИРАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Хората с увреждания ще имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната, когато индивидуално определените им с медицински документ помощни средства и медицински изделия не могат да бъдат предоставени, изработени или ремонтирани по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, публикуван за обществено обсъждане, информира Zdrave.net.
Паричната компенсация ще се изплаща на хората от съответната дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящия им адрес.
Няма да се налага да се посещава обаче физически НЗОК или РЗОК, а заявлението ще се подава чрез ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, тъй като целият процес по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания ще е автоматизиран.
За предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия, съответно тяхното изработване или ремонт, човекът с увреждане или упълномощено от него лице след получаване на медицински документ от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК, подава заявление до управителя на НЗОК чрез директор на Районна здравноосигурителна каса или до директор на РЗОК. В заявлението се посочват представените от лицето медицински документи, необходими за предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия. Заявлението се подава чрез информационната база данни, поддържана от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) за всички лица, преминали през ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. В зависимост от стойността на помощното средство или ремонта му, компетентен да одобри заявлението е управителят на НЗОК, когато тази стойност надвишава 1000 лева или директорът на РЗОК, когато стойността на помощното средство, приспособлението, съоръжението или медицинското изделие, съответно ремонта е по-ниска от 1000 лева.
По подадените заявления ще бъде извършван предварителен контрол за съответствие с изискванията по спецификацията и спецификацията. Не може да бъде отказано одобряване на заявлението, ако са представени всички изискуеми документи с необходимото съдържание за съответните изисквания. В проекта е предвидена и процедура за отстраняване на несъответствия по подадените документи. Заявленията ще се одобряват в 7-дневен срок от подаването им.
Предвижда се дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания да се извършват автоматизирано чрез специално създаден в НЗОК специализиран софтуер. Електронизирането на тези процеси води до улесняване на лицата да упражнят правото си на достъп до нужното им помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие.
До 30 юни 2022 г. НЗОК ще заплаща стойността на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания при досегашните условия и ред до размерите, определени към 31 декември 2019 г. С оглед осигуряване на синхрон между актовете се предвижда постановлението да влезе в сила от 1 юли 2022 г.
НЗОК ще заплаща за предоставените на хората с увреждания помощни средства и медицински изделия, в това число за тяхното изработване и ремонт, съобразно медицинските документи, издадени преди 1 юли 2022 г., до изтичане на сроковете, за които се отнасят медицинските документи или на експлоатационните срокове на продуктите.

275 СА НОВОДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ С КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ЛИЦА У НАС ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ
275 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последното денонощие. 44 от тях са установени с PCR, а 231 – с бързи антигенни тестове. 65,09% от новите случаи, доказани за изминалите 24 часа, са на лица, които не са ваксинирани, показва Единният информационен портал за мерките срещу COVID-19.
За изминалото денонощие са направени общо 6 114 теста – 849 от тях са PCR, а 5 265 – антигенни. Това сочат данните на Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 10; Бургас – 11; Варна – 6; Велико Търново – 5; Враца – 9; Габрово – 4; Добрич – 5; Кърджали – 2; Кюстендил – 2; Ловеч – 2; Монтана – 6; Пазарджик – 9; Перник – 7; Пловдив – 21; Разград – 2; Русе – 8; Силистра – 2; Сливен – 2; Смолян – 3; София област – 8; София град – 106; Стара Загора – 14; Търговище – 5; Хасково – 11; Шумен – 9; Ямбол – 6.
Доказаните случаи на новия коронавирус у нас към момента са общо 1 162 724. Активните случаи са 88 937. Излекуваните лица са общо 1 036 716, от тях 10 545 са регистрирани през последните 24 часа.
Общо 567 са пациентите с потвърден COVID-19, които са настанени в лечебни заведения за болнична помощ. 51 от тях се намират в интензивни отделения или клиники. Новопостъпилите в болнично заведение лица са 54, от тях 70,37% не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.
Общият брой на поставените у нас дози от ваксините срещу коронавирусната инфекция към момента е 4 393 637, от тях 773 са приложени през последното денонощие.
Националната информационна система показва, че медицинските служители, при които е констатиран новият коронавирус у нас, са общо 24 521. Нови два случая на лекар и медицинска сестра са регистрирани през изминалите 24 часа.
37 071 са починалите лица, при които е бил доказан COVID-19. Шест нови случая са регистрирани през изминалото денонощие. 100 % от починалите лица не са били ваксинирани.

ДЕТСКОТО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
Повече от 1 милиард души по света са със затлъстяване – 650 милиона възрастни, 340 милиона юноши и 39 милиона деца, по данни на Световна здравна организация. За това информира Zdrave.net.
СЗО изчислява, че до 2025 г. приблизително 167 милиона души – възрастни и деца – ще станат по-малко здрави, защото са с наднормено тегло или затлъстяване. 44% от тежестта на диабета, 23% от тежестта на исхемичната болест на сърцето и между 7% и 41% от някои видове рак се дължат на наднормено тегло и затлъстяване. Епидемията от затлъстяване в детска възраст е обявена от СЗО като едно от най-сериозните предизвикателства пред общественото здраве в 21-ви век. Детското затлъстяване и наднорменото тегло са се увеличили значително през последните четири десетилетия.
Тези данни представя Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) във връзка с днешния ден – 19 май, в който отбелязваме Европейския ден за борба със затлъстяването.
Глобалният ръст на затлъстяването е сериозен, дългосрочен проблем и предизвикателство за общественото здраве. Затлъстяването е комплексно хетерогенно заболяване, обусловено от влиянието на три групи рискови фактори – генетични, поведенчески фактори, свързани с начина на живот и фактори на заобикалящата среда (хранителна система, семейна среда, училищна среда). Значение за възникване на затлъстяването имат още метаболитни, хормонални, психологични и други причини, отбелязват от НЦОЗА.
Наследствеността има съществена роля – при 41% от децата, при които единият родител е с наднормена телесна маса, също се наблюдава наднормена телесна маса, а при двама родители процентът на засегнатите деца е по-висок (73%).
От поведенческите рискови фактори нездравословното хранене и ниската физическата активност са с голяма тежест за развитие на затлъстяване. Водещ рисков фактор за затлъстяване е прехранването, при което се приема повече енергия, отколкото са енергийните загуби на организма, особено при заседнал начин на живот.
В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. в България са проведени две представителни трансверзални национални проучвания на факторите на риска за здравето сред населението на Р. България през 2014 г. и 2020 г. Сравнителният анализ на резултатите от двете проучвания показва намаляване от 2,5 пъти на затлъстяването при деца от 1 до 5-годишна възраст; леко нарастване честотата на затлъстяване (с 2,5%) при децата от 5 до 19-годишна възраст и намаляване честотата на затлъстяване с 1,9% при лицата над 19 години, отчита още Центърът.
Доказана е връзката между затлъстяването и редица заболявания като атеросклероза,
високо кръвно налягане, диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания, повишени
нива на мастите в кръвта и други, както и съкращаване на живота с около 7-10 години. Затлъстяването е на второ място след тютюнопушенето като причина за преждевременна смърт, посочват от Столичната РЗИ.
Акцентът, поставен от СЗО и националните правителства, е главно върху храненето и физическата активност. Целта е да се помогне на хората с този проблем да отслабнат и да намалят част от теглото си, като по този начин намалят за себе си риска от сърдечносъдови и ортопедични заболявания, както и такива, свързани с обмяната на веществата, като подобрят качеството си на живот.

30% – 40% ОТ ХОРАТА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ У НАС ТЪРСЯТ ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
Онкологичната помощ у нас е структурирана анархично, българските онкологични пациенти са отблъснати и нямат доверие в нея, поради което средно 30% – 40% от тях напускат страната и търсят спасение в други страни – най-често Турция, Австрия, Германия. За това алармира днес по време на заседание на парламентарната Комисия по здравеопазването онкологът доц. Димитър Калев от УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, който излезе с предложение натрупаният научен и логистичен опит от инициативата МОРЕ и формираният на тази основа клъстер да бъдат включени като път към реализацията на Националния антираков план. За това информира Zdrave.net.
Заседанието бе посветено на темата „Стратегически цели за развитието и усъвършенстването на онкологичните здравни грижи в Република България и необходимостта от въвеждане на комплексен подход за превенция, скрининг, диагностика, лечение, проследяване и качество на живот“, като целта на дискусията по думите на председателя на комисията доц. Антон Тонев е да се постави начало на серия от разговори между водещи онколози, представители на изпълнителната и законодателната власт, за да са намерят най-добрите решения и те да намерят място в Националния антираков план, който е готов в първичен вид.
У нас липсва комплексна онкологична грижа, няма скрининг, превенцията и профилактиката на рака практически са изоставени, стадирането на раковото заболяване идва прекалено късно и доброто лечение не може да компенсира забавянето, в здравната система няма отношение към болния човек, палиативните грижи са изцяло пренебрегнати. Около тези изводи се обединиха участниците в дискусията, повечето от които – водещи онколози с дългогодишен клиничен опит.
Според много от тях е изключително тревожен фактът, че Специализираната болница за активно лечение по онкология вече не изпълнява водещата си роля като национален противораков център, през последните години нивото на работата й е силно влошено, тя е натрупала много негативи и много загубено доверие от страна на пациентите. Лош сигнал е и прекратяването на дейността на Националния раков регистър, смятат онколозите.
Да бъде въведен календар за онкологична превенция по подобие на имунизационния календар, предложи доц. Антон Тонев. Той аргументира идеята си с доказания факт, че през определен фиксиран интервал и на определена възраст провеждането на профилактични прегледи и изследвания е изключително полезно за откриването на някои видове рак и това спестява много средства на здравеопазната система.
Тази работна среща е първата, тя ще бъде последвана от още такива, за да бъдат намерени най-ефективните решения, обеща доц. Антон Тонев.