НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (18.09.2019)

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ ЩЕ СЕ ОТЧИТАТ И ПРЕД ФИНАНСОВИЯ МИНИСТЪР
Държавните и общински болници вече ще се отчитат и пред финансовия министър. Това реши правителството като прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Отчетът трябва да се предава по електронен път, информира Clinica.bg.
Задължението се отнася за лечебните заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, както и техните дъщерни дружества. За тази цел финансовият министър ще изготвя всяка година до 1 декември въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол.
В съответствие с държавната политика за въвеждане на електронното управление в Наредбата има изискване подаването на тази информация да е по електронен път, чрез специализирания модул „Годишно докладване” на Министерството на финансите. С това ще се намали административната тежест и ще се отговори на новите изисквания на обществото за осигуряване на леснодостъпни услуги, смята правителството.

НАШИ ЕКСПЕРТИ ЩЕ ПРЕГОВАРЯТ С ТРАНСПЛАНТАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В САЩ, РУСИЯ, УКРАЙНА И ТУРЦИЯ
От днес започна безсрочният протест пред Министерството на здравеопазването на пациентите, очакващи белодробна трансплантации, информира Zdrave.net. Те обвиниха министерството на здравеопазването в незаинтересованост, тъй като след приключването на договора с Университетската болница във Виена през май 2017 г., нито един българин вече няма възможност да бъде трансплантиран и поискаха оставката на министър Ананиев.
От асоциация „Пулмонална хипертония“ обявиха, че нивата на донорство в България и на направените трансплантации са достигнали до критично ниски показатели. “Няма нито една организирана и обезпечена от Министерство на здравеопазването кампания за популяризиране на донорството”, посочиха от организацията. От там напомниха, че четирима пациенти са емигрирали, за да бъдат спасени. Стана ясно, че още четирима са в процедура по смяна на гражданство, за да получат права в друга държава. Самите протести също са под надслов „Здравен емигрант“.
„Проблемът е от две години и четири месеца, т.е. отпреди влизането на моя екип в МЗ, когато беше прекратен договорът с Виенската болница и проф. Валтер Клепетко. Този проблем не е само български. От близо година всички трансплантационни центрове в Европа отказват да извършват трансплантации на чужди граждани поради факта, че няма достатъчно трупни донори от една страна, а от друга – достатъчно медицински персонал, най-вече сестри. Така че те отказват не само на България, но и на всички останали европейски държави“. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пред bTV по повод безсрочния протест на пациентите, очакващи белодробна трансплантации. Той увери, че вече няма да се налага българските граждани да емигрират. Той се позова на предложената от него промяна в Наредба №2 е трансплантации да могат да се извършват навсякъде, не само в ЕС, и държавата да ги заплаща. “Грижата за издирване на трансплантационните центрове няма да е на пациента, а на отговорните публични институции – НЗОК и ИА „Медицински надзор“, изтъкна здравният министър. Той допълни, че до броени дни ще приключи общественото обсъждане на наредбата и отговорните институции ще се свържат с редица трансплантационни центрове – в САЩ, Русия, Украйна, Турция. Министърът уточни, че към момента в листата на чакащи за белодробна трансплантация са 18 души. Той припомни, че е започнало краткосрочното обучение на медици във Виена, а от Нова година ще започне и дългосрочното. „Надявам се до средата на следващата година да имаме екипи, които да правят тези трансплантации в България“, каза министър Ананиев.

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОТХВЪРЛИ ИСКАНЕТО ЗА СПИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА
Комисията за защита на конкуренцията отхвърли искането за „спиране на процедурата” за възлагане на обществена поръчка на Националната детска многопрофилна болница. Според комисията отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят от спирането на процедурата, превишават ползата от нейното налагане. Искането беше направено на 6 август от Камарата на архитектите в България, информира Zdrave.net.
„КЗК счита направеното особено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата” за възлагане на обществена поръчка за неоснователно. На първо място следва да се посочи, че жалбоподателят, който претендира пред КЗК за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”, носи тежестта да обоснове и докаже наличието на факти и обстоятелства, изискващи спиране на процедурата като отклонение от общото правило, че жалба срещу решение за откриване на процедурата не спира изпълнението. В настоящия случай жалбоподателят не е изложил никакви, подкрепени с доказателства мотиви, които да послужат като основание за преценка, че интересите на страните, и по-специално тези на жалбоподателя, ще бъдат увредени по необратим начин, който би могъл да бъде възпрепятстван чрез налагането на обезпечителната мярка“, пише в определението на комисията.
„Следва да се посочи, че изграждането на Национална многопрофилна детска болница е задача с голяма обществена значимост, приоритетна за развитието на качественото здравеопазване в Република България и от голямо значение за оказване на адекватна, своевременна и висококвалифицирана помощ на малолетни и непълнолетни пациенти. Трябва да се спомене и обстоятелството, че възложителят няма право да сключи договор с избрания за изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата. Следователно, дори и процедурата да не бъде спряна и да продължи с постановяване на решение за определяне на изпълнител, интересите на жалбоподателя ще бъдат защитени в максимална степен до решаването на спора по същество“, пише още в определението на КЗК.
Определението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.

Министър Кирил Ананиев: ВСИЧКИ ОТПУСНАТИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА СА ПОСТЪПИЛИ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА
Всички отпуснати допълнително тази година пари са постъпили в здравната система. Така министърът на здравеопазването Кирил Ананиев отговори пред bTV къде са отишли 86-те млн. лв., отпуснати от правителството, информира Zdrave.net.
„36 млн. лв. бяха отпуснати от правителството и отидоха за увеличаване на заплащането на дейности, извън обсега на задължителното здравно осигуряване, финансирани от МЗ. Това са Спешните центрове и отделения, белодробните болници, психиатричните болници, болниците в отдалечени и труднодостъпни райони. Отделно НЗОК отвори резерва си и предостави 50 млн. лева за увеличаване на цените на над 120 клинични пътеки“, конкретизира министър Ананиев.
„Такова увеличение на парите в сектора не е имало досега. Казвам в сектора, а не по сметките на медицинския персонал. Парите са отишли в лечебното заведение на базата на заработката, която са направили. Министърът на здравеопазването не увеличава заплатите, нито това го прави премиерът, това го прави работодателят. Ние определяме правилата, по които най-справедливо да се разпределят парите за възнаграждения. Аз съм го направил този механизъм, приет е от цялата гилдия. Това са справедливи правила, които трябва просто да се спазват“, допълни още здравният министър. Той уточни, че е въпрос на политика на ръководството на болницата какъв подход да избере при формирането на заплатите.
„Повечето от болниците избират подхода началната работна заплата да бъде по-ниска, а ДМС на базата на получени резултати от дейността да бъдат един от основните фактори, които да формират брутната работна заплата. Средната основна работна заплата в момента при сестрите е между 700 и 800 лв., брутната се движи между 1100 и 1500 лв. Ръководителите на лечебните заведения прилагат различен подход, защото считат, че допълнителното материално стимулиране създава възможност за по-добра работа и по-добро качество на лечението“, каза още министърът.

САМО 20 НА 1000 ДУШИ У НАС ДАРЯВАТ КРЪВ
Само 20 на 1000 души у нас даряват кръв, което е твърде недостатъчно. Това каза за Радио „Фокус” председателят на БЧК акад. Христо Григоров. Той обясни, че съгласно Световната здравна организация е необходимо броят на кръводарителите да бъде около 50 на 1000 души. В Европа техният брой е близо 35 на 1000 души, изтъкна г-н Григоров. Като причини за ниската активност у нас той посочи демографска криза и застаряването на българското население.
„Всяка година през пролетта и есента, заедно със студентите, провеждаме доброволно кръводаряване под името „Капка по капка – живот”. Има и един фактор, който не може да бъде пренебрегнат. Отношението на корпоративния бизнес е подобрено. Те са разбрали, че това е тяхна социална отговорност”, каза той.
Христо Григоров допълни, че 80% от кръвта в Европа се събира на терен чрез изнесени пунктове. Във връзка с днешната акция за даряване на кръв н Народното събрание, председателят на БЧК обясни, че отзивчивостта на народните представители е голяма и че повече от 1/3 от депутатите даряват кръв. Според него доброволното кръводаряване е част от възпитанието, което младите хора трябва да придобият.

5 МОБИЛНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТА ФУНКЦИОНИРАТ В СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ
Пет мобилни лекарски кабинета са предоставени безвъзмездно на Сливенска област със заповед на министъра на здравеопазването, съобщиха от РЗИ – Сливен, цитирани от БТА. Два от кабинетите са педиатрични, а останалите три са акушеро-гинекологичен, имунизационен и флуорографски. В тях лекари-специалисти ще извършват профилактични прегледи и имунизации до 5.11.2019 г. в районите на Сливенска област, където има по-големи групи лица със затруднен достъп до здравеопазване и неосигурени лица от ромски произход. За това информира Zdrave.net като се позова на БТА.
По наблюдение на РЗИ, здравни медиатори и неправителствени организации затруднени в достъпа до медицинска помощ са общности в градовете Котел и Шивачево, селата Тополчане, Селиминово, Самуилово, Сборище, Съдиево, Коньово. Уязвими групи са установени в селата Градец и Сотиря, в градовете Нова Загора и Шивачево, в сливенския квартал “Надежда”.
Прегледите ще бъдат предшествани от беседи и информационни кампании, насочени към значението на профилактичните прегледи, имунизациите, храненето и отглеждането на малките деца, предпазването от най-разпространените инфекциозни и хронични незаразни болести и др.