НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (17.08.2021)

15 757 СА АКТИВНИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19 У НАС, 1658 ПАЦИЕНТИ СЕ ЛЕКУВАТ В БОЛНИЦИ
1301 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалото денонощие. От тях 455 са установени с PCR, а 846 – с бързи антигенни тестове. Направените за последните 24 часа тестове са общо 29 690, като от тях 6212 са PCR, а 23 478 – антигенни. Това показва Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 35; Бургас – 55; Варна – 84; Велико Търново – 88; Видин – 10; Враца – 25; Габрово – 12; Добрич – 22; Кърджали – 26; Кюстендил – 21; Ловеч – 20; Монтана – 28; Пазарджик – 49; Перник – 6; Плевен – 24; Пловдив – 182; Разград – 4; Русе – 62; Силистра – 27; Сливен – 12; Смолян – 8; София област – 21; София град – 270; Стара Загора – 60; Търговище – 49; Хасково – 40; Шумен – 48; Ямбол – 13.
Потвърдените случаи на новия коронавирус у нас към момента са общо 434 535, от които 15 757 са активни. Излекуваните лица са вече 400 402. От тях 246 са регистрирани през последното денонощие.
С доказана коронавирусна инфекция в лечебни заведения за болнична помощ се намират общо 1658 пациенти, 145 от които са настанени в интензивни отделения или клиники.
В България към момента са поставени общо 2 163 959 дози от ваксините срещу COVID-19. През изминалите 24 часа са приложени 9143 от тях.
Според Националната информационна система медицинските служители, при които е констатиран новият коронавирус у нас, са общо 13 565. Нови 11 случая са регистрирани през изминалото денонощие. От тях два са установени при лекари, пет – при медицински сестри и четири – при друг медицински персонал.
Починалите лица, при които е била потвърдена коронавирусната инфекция, са 18 376. Новите случаи, регистрирани през последното денонощие, са 32.

ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯСНИХА ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА БЮДЖЕТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
От Министерството на здравеопазването предоставиха информация за изразходваните средства в борбата с COVID-19 за периода 1 януари – 31 юли 2021 г. Направените разходи от МЗ от началото на 2021 г. до края на месец юли, свързани с мерките за борба с пандемията от COVID-19, са в размер на 442 265 462 лв., от тях:
• 213 680 656 лв. са осигурени чрез постановления през 2020 г. по сметката за чужди средства,
• 34 419 735 лв. са допълнително осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.,
• 172 119 020 лв. на основание чл. 106 от ЗДБРБ за 2021 г.,
• 22 046 051 лв. осигурени по бюджета на МЗ.
Финансирани са следните дейности:
• закупуване на ваксини срещу COVID-19 на стойност 106 895 829 лв.
• закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) за лечение на COVID-19 на стойност 58 552 147 лв.
• възнаграждения на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.за поставяне на ваксини срещу COVID-19 /по 10 лева на ваксинирано лице в размер на 2 351 700 лв.
• за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, за структурите на Министерството на здравеопазването – в размер на 23 969 557 лв.;
• за предоставяне на трансфери в размер на 223 730 489 лв. към НЗОК за осигуряване на средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за първа линия на изпълнителите на медицинска помощ;
• за възнаграждения на персонала на администрации към Министерството на здравеопазването, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“ с пряк контакт с други лица – в размер на 18 764 617 лв.;
• за закупуване на медицински фризери с включен монтаж и поддръжка за съхранение на ваксините при температурен режим – 20 С° за Регионалните здравни инспекции в размер на 168 550 лв.;
• за осигуряване на лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и дезинфектанти в борба с пандемията от COVID-19 в размер на 5 171 093 лв.;
• за обезпечаване необходимите средства за защита и превенция от COVID-19 във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. в размер на 2 125 889 лв.;
• еднократна помощ за ползване на туристически услуги за вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв., за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19, в размер на 30 624 лв.;
• други разходи в размер на 504 967 лв.
В началото на месец август е предоставен трансфер към НЗОК в размер на 26 907 740 лв. за осигуряване на средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за първа линия на изпълнителите на медицинска помощ.
Текущи механизми за осигуряване на допълнителни средства
Механизмът, регламентиран с чл. 106 от ЗДБРБ за 2021 г., дава възможност за осигуряване на допълнителни средства по бюджетите на МЗ и НЗОК за осъществяване на разходи, свързани с COVID-19, чрез пропорционално намаляване на показателите по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет – други министерства и ведомства. Този механизъм не е подходящ при ежемесечни плащания по бюджетите на МЗ и НЗОК, тъй като поставя останалите министерства и ведомства в риск за финансово осигуряване на функциите и дейностите, които осъществяват, и то в условия на извънредна епидемична обстановка. Прилагайки тези ограничения, някои бюджетни системи са поставени в ситуация да не могат да изпълняват своите функции и отговорности.
Дейности през месеците май и юни са осигурени с две ПМС № 210/01.07.2021 г. и ПМС № 247/ 27.07.2021, чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г. Този механизъм също е ограничен от възможностите на държавния бюджет.
Национален оперативен план
Министерството на здравеопазването разработи Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, приет с Решение № 518 на Министерския съвет от 15.07.2021 г.
Планът описва състоянието на страната от епидемиологична гледна точка, направени са анализ и оценка на рисковете, както и на наличните ресурси на здравната система. Подробно са развити механизмите и начините за подобряване на шансовете за намаляване пораженията от пандемията и като смъртни случаи, и като щети за икономиката, и като възможности на здравната система да реагира адекватно.
В Плана са залегнали както насоките за работа на спешната медицинска помощ, на болничната и извънболничната помощ, действията за осигуряване на лекарствени продукти, така и предвидените инвестиции в системата. В документа са разписани и методични указания за поетапно разкриване на отделения в зависимост от епидемичната обстановка. Планът съдържа финансов разчет на необходимите средства за борбата с пандемията от COVID-19.
Актуализация на бюджета на НЗОК за 2021 г.
С Решение № 566 на Министерския съвет от 30 юли 2021 г. е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Предлага се увеличение на приходите по бюджета на НЗОК за 2021 г., със 134 500 000 лв. и съответно увеличение на разходите със 134 500 000 лв.
Увеличението на приходите е в резултат от увеличение на постъпленията от здравноосигурителни вноски със 105 000 000 лв. и от трансферите за здравно осигуряване с 29 500 000 лв.
Средствата са необходими за финансиране на нарастването на разходите за лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, повишаване на цените на отделни медицински дейности и осигуряване на адекватно финансиране и усложнената епидемична обстановка.
Актуализация на държавния бюджет за 2021 г.
Предвид очакваното развитие на пандемията и навлизането в нова вълна на разпространение са необходими допълнителни средства, които да бъдат осигурени по бюджета на министерството за 2021 г., в общ размер на 214 052 000 лв., в това число:
• 46 475 000 лв. за закупуване на 1 533 037 дози ваксини, в изпълнение на Решение № 336 на Министерския съвет от 9.04.2021 г.
• за изплащане на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал – 113 945 000 лв., в това число:32 600 000 лв. за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19 за структурите на МЗ – РЗИ, ЦСМП, НЦЗПБ и ДПБ за периода август – декември при прилагане на актуализирана методика от 1 юни 2021 г.; 81 345 000 лв. за предоставяне на допълнителен трансфер по бюджета на НЗОК за 2021 г. за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ на допълнителни възнаграждения за работа на първа линия по време на обявена извънредна епидемична обстановка за периода август – декември 2021 г.
• За поставяне на ваксини срещу COVID-19 – 19 000 000 лв. трансфер по бюджета на НЗОК за поставяне на 1, 9 млн. ваксини за периода август – декември при цена от 10 лв. на ваксинация.
• Лекарствени продукти за лечение за COVID-19 – 34 632 000 лв., в това число: 14 670 000 лв. за закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир), предназначен за лечение на COVID-19 при пациенти с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород. С предвидените средства се осигурява закупуването на около 6000 флакона месечно или 18 000 флакона за периода от октомври до декември 2021 г.; 7 462 000 лв. за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19 по съвместни процедури за обществените поръчки на ЕК. С предвидените средства се осигурява закупуване на минимално количество от лекарствения продукт, което да осигури лечение на около 3000 пациенти; 12 500 000 лв. за Резерв от лекарствени продукти за ЛЗ за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти, в съответствие с приетия Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARSCoV-2. Резерв от лекарствени продукти ще е гаранция за обезпечаване нуждите на лечебните заведения, в случай че се стигне до забавяне на доставките, породено от налагането на ограничения и затрудненото движение на стоки, каквото беше наблюдавано при предходните вълни.
В резултат на изложените факти от МЗ правят следното заключение:
На базата на гореизложеното може да се направи извод, че към настоящия момент актуализацията на държавния бюджет е наложителна в условията на извънредна епидемична обстановка. Приетият от МС проект на ИД на ЗДБРБ за 2021 г. дава възможност да се осигурят необходимите средства за посрещане на разходите, свързани с COVID -19 и създава предвидимост по отношение на финансовите параметри на бюджетите на МЗ и НЗОК до края на 2021 г. и е в съответствие с финансовия разчет по Националния оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2.
Без актуализация на бюджета Министерството на здравеопазването ще бъде изправено пред невъзможност да осигури здравната система при новата пандемична вълна, няма да има пари за допълнителната финансова помощ за медиците, средства за допълнителни ваксини и лекарства, което е предпоставка за затруднение на нейното функциониране и посрещане на нуждите на пациентите от предоставяне на адекватна, своевременна и качествена медицинска помощ.
Следва да се има предвид, че предложената актуализация на бюджета е направена на базата на прогнози за развитие на пандемията, направени през месец юли. При по-неблагоприятно развитие е възможно да възникне необходимост от допълнителни средства за обезпечаване нуждите на здравната система.

МИНИСТЪР СТОЙЧО КАЦАРОВ И РЪКОВОДСТВАТА НА АСОЦИАЦИИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ ОБСЪДИХА МЕРКИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ COVID-19 В СТРАНАТА
Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и ръководствата на асоциациите на болниците, в това число общински, частни, университетски и държавни обсъдиха мерките, които следва да се предприемат във връзка с очакваното увеличаване на заболеваемостта от COVID-19 в страната. Целта на срещата беше да се набележат мерки, така че да се намали натискът върху болниците при евентуална нова вълна.
Моето категорично становище е да не се спират плановите операции, посочи здравният министър.
Директорите на лечебни заведения получиха информация, както за наличностите на медикаменти, използвани при лечението на пациенти със SARS-CoV-2, така и за предприетите действия за осигуряване на допълнителни количества лекарствени продукти. На срещата бяха уточнени техническите подробности и проблеми, които биха възникнали по време на новата вълна от COVID-19, като оперативна самостоятелност в преобразуването на леглата за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, създаването на софтуер за наличните свободни легла, обезпеченост с медикаменти и консумативи.
По време на срещата министър Кацаров посочи, че се водят разговори за увеличаване на цената на клиничната пътека за лечение на COVID-19, както и че Министерството на здравеопазването предлага пакет за диагностика и лечение на пациенти с COVID-19 в амбулаторни условия.
Освен това, за да бъде облекчена работата на лечебните заведения и към тях да се насочват само пациенти, които трябва да бъдат лекувани в болнични условия, центровете за спешна медицинска помощ ще получат критерии, на база на които да преценяват дали пациентът има нужда от хоспитализация или може да се лекува в извънболничната помощ.

Зам.-министър Димитър Петров: АКО ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИТЕ ОТКАЖАТ ДА ЛЕКУВАТ ПО ТОЗИ НАЧИН COVID-ПАЦИЕНТИ, ЩЕ ИМ СПРЕМ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 1000 ЛЕВА
Най-вероятно до понеделник ще бъде приета нова амбулаторна процедура за лечение на COVID-болни в извънболничната помощ. Това съобщи зам.-министър Димитър Петров на брифинг, информира Zdrave.net.
„Тази процедура ще могат да я изпълняват общопрактикуващи лекари, специалисти и педиатри от терапевтичните специалности. Ще включва два до три прегледа, които ще бъдат заплащани от НЗОК, ще се плащат и изследванията извън всякакви регулативни стандарти“, заяви д-р Петров. Той уточни, че предстои да бъдат обявени и нови процедури за доставка на ремдесивир, както и за някои стратегически медикаменти, които обичайно остават дефицитни – това са нискомолекулни хепарини, дексаметазон и няколко вида антибиотици.
„Идеята е да се създадат запаси в шест болници, от които да се разпределят в останалите, като запасите ще са в рамките на шестмесечното потребление. Тези медикаменти ще бъдат добавени и в позитивния лекарствен списък, за да може да се изписват безплатно на пациенти с COVID. Разчитаме, че това ще засили интереса на лекарите да извършват тази дейност, а от друга страна – поемайки всички тези изследвания, ще мотивира по-леко болните да се лекуват вкъщи“, каза зам.-министър Петров.
„Заплащането им е включено в актуализацията на бюджета, затова тя е толкова важна. В нея са включени допълнителните средства за ремдесивир, както и за моноклонални антитела, които се очакват октомври-ноември месец. С наличния бюджет е обезпечен ремесивирът в рамките на договора от октомври миналата година, но той няма да стигне и трябва да поръчаме допълнително количество. Това ще стане с едно допълнително постановление на МС, което ще бъде прието утре, извън актуализацията. Около 15 000 флакона. Те ще стигнат поне до края на септември“, допълни той. По думите му има известен проблем с нискомолекулни хепарини, който е хроничен. Има проблем с един от доставчиците и се надяваме с тази процедура да привлечем нови доставчици, които да доставят освен за Министерството и за свободния пазар.
“Финансовата подкрепа за личните лекари продължава, но това, което ще направим, е да им гарантираме значителни приходи, ако те извършват тази дейност. Ако личните лекарите обаче откажат да лекуват по този начин COVID-пациенти, ще им спрем допълнителните 1000 лв., тъй като те очевидно не искат да работят с COVID-пациенти и няма за какво да ги получават”, каза още д-р Петров.
Д-р Димитър Петров допълни още, че ще бъде разработен и софтуер на база данните от НЗОК за постоянна информация за наличните легла в цялата страна по области и болници. Целта е така да бъдат информирани както ЦСМП, така и гражданите, тъй като много от тях самостоятелно търсели болниците.

16 БОЛНИЦИ ЩЕ ЛЕКУВАТ ПАЦИЕНТИ С COVID-19 В СОФИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В „ОРАНЖЕВА ЗОНА“
Директорът на Столичната здравна инспекция (СРЗИ) д-р Данчо Пенчев издаде заповед за увеличаване на леглата за лечение на COVID-19 в столицата. Заповедта е съобразена с Плана на здравните власти в отговор на епидемията и определените в него нива на заболеваемост, информира Zdrave.net.
Така, при навлизане във второ ниво на заболеваемост, или т. нар. оранжева зона, в която вече попада София, столицата трябва да разполага с общо 552 легла за лечение на коронавирусна инфекция, като 41 от тях са за пациенти, които се нуждаят от интензивна грижа. Те ще бъдат подсигурени в общо 16 болници. Най-много ще са разкритите легла в „Пирогов“ – 115, следвани от ВМА, която трябва да подсигури 75 легла за пациенти с COVID, и СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести “Проф. Иван Киров” с 66 легла.
При достигане на следващото, трето ниво, в София трябва да бъдат подсигурени 1339 легла за пациенти с COVID в 19 болници, включващи 111 за интензивни грижи. При най-лошия сценарий и надвишаване от 500 заболели на 100 000, леглата трябва да са 1435, от които 200 за интензивни грижи. Те ще бъдат разпределени в 25 лечебни заведения.
Заповедта влиза в сила от утре, 18.08.2021 г. В нея е посочено още, че временните мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град.
Болниците, които няма да приемат пациенти с COVID, се задължават да изолират пациентите, за които по време на започналото им лечение има съмнение, че са заразени или се установи, че са потвърдени случаи на COVID-19. При възможност лечението им трябва да продължи в същото лечебно заведение. Ако това не е възможно, пациентът трябва да се преведе в друго лечебно заведение, гласи още заповедта. В тези случай задължително трябва да се уведоми Столичната РЗИ.

Д-р Георги Миндов: ВАРИАНТЪТ ЗА ДОМАШНО И ТЯСНО КОНТАКТУВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ С ПАЦИЕНТИТЕ НЕ Е УДАЧЕН
Вариантът за домашно и тясно контактуване на личните лекари с пациентите не е удачен. Това заяви пред БНР д-р Георги Миндов, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в София. Така той коментира идеята на здравното министерство да обособи пакет за извънболнично обслужване на пациенти с лек COVID от личните лекари, но същевременно отбеляза, че има много неясноти и рискове както за самия лекар, така и за болния, информира Zdrave.net.
Д-р Миндов беше категоричен, че е много лесно самият лекар да се превърне в „суперзаразоносител“, когато работи при тези условия. Няма отговор и на въпроса как в същото време същият този лекар ще трябва да изпълнява и задълженията си да се грижи за останалите пациенти в листата си и да ги лекува в амбулаторията си.
„Освен PCR, всичко друго трябва да го назначаваме за сметка на регулативния стандарт. Трябва да имаме алгоритъм, за да знаем, след като пациентът е диагностициран, ако се влоши, да го изпратим на рентген. Дори и да имам направление за рентген, няма къде да го изпратя, няма коридор в определена болница, за който се знае, че там се обслужват COVID болни“, каза той. Според него единствено измерването на сатурацията е възможно в домашни условия, а близкият физически контакт на лекаря с такъв пациент – вземането на секрети, вливанията, са категорично обвързани с висок риск. „Освен това, аз като личен лекар нямам механизъм да сваля карантината“, изтъкна лекарят.
Д-р Миндов очаква първият удар от новата вълна да е през септември и да бъде най-тежкият. „Няма как да не дойде при нас и всички ще поемем товара. Ключовото при това лечение е кислородът, той не може да се прилага в домашни условия“, каза лекарят и сподели опасенията си, че болничната система ще се претовари, ще има липса на легла с подаване на кислород и това не бива да се допуска.
Инициативата на здравното министерство да се премине към заплащане за конкретно свършена работа, а не да се дават пари на калпак, е положителна, посочи председателят на софийските лични лекари и припомни позицията, че трябва да има остойностяване на дейностите.
Д-р Миндов изрази притеснението си от случващото се в други страни като САЩ например, където вече има голям процент пациенти в реанимация, в това число и деца, а делта вариантът се е оказал много опасен.

В МБАЛ „СВ. МИНА“ ЩЕ РАБОТИ ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
В МБАЛ „Св. Мина“ в Пловдив бе открит Център за диагностика и лечение на усложнения след коронавирусна инфекция, информира БНР.
Центърът е предназначен за хора, прекарали инфекцията и проявяващи остатъчни симптоми или усложнения вследствие на заболяването, каза директорът на болницата проф. Петър Петров и представител на РЗИ-Пловдив.
Кабинетът работи по 2 часа дневно, като при необходимост този часови диапазон може да бъде увеличен, каза още проф. Петров. Капацитетът на кабинета е 30 души на ден. Прегледите са напълно безплатни, не изискват направление, нито предварително записан час.
„Всеки един пациент, който е преболедувал COVID-19 може да посети центъра и да се възползва от услугите му“, каза директорът на болницата и допълни, че белодробни и съдови симптоми, както и високо кръвно са възможни след преболедуване на инфекцията. В лечебното заведение се приемат и деца с постковид синдром.
Центърът ще работи изцяло със средства и възможности на болницата и с подкрепата на Дирекция “Здравеопазване“ в Община Пловдив, заяви още Петров.