НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (16.10.2019)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Правителството прие промените в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, информира Clinica.bg.
С проекта се цели да се гарантира прозрачност при провеждането на съответните процедури, чрез които се договаря стойността на медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба и които се заплащат с публични средства. От друга страна, с проекта се гарантира в максимална степен защитата здравето на пациентите при прилаганото лечение, като им се предоставят медицински изделия с високо качество. Предлага се НЗОК да публикува на официалната си интернет страница информация за медицинските изделия и заплатените за тях средства през предходното тримесечие.
Предвижда се още процедурата по договаряне да се провежда от комисия, определена от управителя на НЗОК. С предложението се въвеждат и мерки за осъществяване на контрол на разходите, които се заплащат с трансфер от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинските изделия.
Средствата, необходими за прилагането на новата уредба са предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за 2019 година и в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. Финансирането се осигурява чрез предоставяне на трансфери от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса.

МОТИВИРАТ ФИНАНСОВО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ КОНСУЛТАНТИ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОНСУЛТАЦИИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
По 400 консултации годишно осъществяват републиканските консултанти на територията на цялата страна в различните лечебни заведения за различни спешни състояния. Това става ясно от мотивите на министъра на здравеопазването към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването, информира Zdrave.net.
За да подобри мотивацията им за безотказно и своевременно оказване на консултативна медицинска помощ при спешни състояния в лечебните заведения, МЗ предлага промяна в заплащането им като им осигурява процент от клиничната пътека, по която извършват консултацията.
Според предложните изменения размерът на възнаграждението за извършена консултация без оперативна намеса не може да бъде по-малко от 15 % от цената на съответната клинична пътека/ клинична или амбулаторна процедура, приложима към момента на извършване на консултацията. За извършена консултация с оперативна намеса пък заплащането трябва да бъде не по-малко от 30 % от цената на съответната клинична пътека.
„Процентите са различни в зависимост от това дали консултацията е с извършване на оперативна дейност или е само консултация без оперативна интервенция. С осигуряването на гарантирано заплащане за определените видове консултативна дейност се счита, че ще се ликвидират отказите за оказване на консултативна помощ при спешни състояния. Определените проценти за финансиране на дейността осъществена от републиканските консултанти няма да доведе до затруднения в бюджета на консултираните лечебни заведения“, пише в мотивите си министъра.
В проекта е записано още, че републикански консултант може да бъде изключен от списъка по
по негово писмено искане; при констатирано нарушение при изпълнението на заеманата от лицето длъжност и/ или упражняване на съответната медицинска специалност или медицинска дейност; при неизпълнение на задълженията му и по решение на министъра на здравеопазването. Предвижда се наредбата да влезе в сила от 1 януари 2020 г.

КАБИНЕТЪТ ПРИЕ ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТАТА НА ТЕЛК
В съставите на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) вече няма да има специалист по заболяването на явяващия се. Това реши кабинета днес, след като прие изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Промените бяха предложени по-рано от здравния министър Кирил Ананиев и одобрени от Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Clinica.bg.
Причините за предложените промени са свързани с практически проблеми в неговото прилагане и някои несъответствия с други нормативни актове. Сред трудностите са изискването в заседанията на ТЕЛК да участва лекар с придобита специалност по профила на заболяването. Друго недомислие е липсата на точен регламент за създаване на ТЕЛК и за промяна в състава на ТЕЛК. При опита да се приложи правилникът са установени затруднения в начина на определяне на броя и профила на специализираните състави на НЕЛК. Трудно за изпълнение е и изискването в Регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) да работят само лекари с призната медицинска специалност или с не по-малко от 5 години стаж по медицина. От МС уверяват, че тези и други проблеми ще бъдат преодолени с измененията и допълненията в Правилника.

В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТЪПИХА ОФЕРТИТЕ НА ТРИ ФИРМИ, КОИТО КАНДИДАТСТВАТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА
Три оферти постъпиха в рамките на крайния срок за подаване на предложения по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Трите оферти бяха публично отворени днес в Министерството на здравеопазването от комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването. Комисията има срок до 40 работни дни, считано от днес, за да избере изпълнител на обществената поръчка за изграждане на Националната детска болница.
След като комисията приключи работа по прегледа на съдържанието на постъпилите оферти и оценка на техническите параметри, ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите в обществената поръчка. Предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на обществената поръчка възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 2,4 МЛН. ЛЕВА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА ДЕЦАТА
Правителството одобри отпускането на 2 429 511 лева за физическо възпитание и спорт за общинските детски градини и училища, и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката, информира Clinica.bg.
Средствата се осигуряват за подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност, и се определят за бюджетна година на базата на разработени от общинските и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на децата и учениците. Целта на проектите е укрепване на нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт. С предоставянето на средствата се осигурява финансовият ресурс за изплащане на сумите по одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за 2019 година.

ЕДВА ЕДНА ТРЕТА ОТ ХОРАТА С ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ ТЪРСЯТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Тенденциите и стигмата при психичните заболявания очертаха проф. д-р Мариана Арнаудова – Ръководител на направление „Психиатрия” и проф. д-р Христо Кожухаров – ръководител на Втора психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна на среща с медиите. Повод за срещата бе Световният ден на психичното здраве, който се отбелязва всяка година през октомври, информира Zdrave.net.
Според данни на проф. Арнаудова най-често в клиниките постъпват пациенти с тревожни разстройства на настроението – биполярни разстройства и депресии. Увеличават се случаите на пациенти, които злоупотребяват с психотропни вещества. Статистиката сочи, че броят на самоубийствата намалява, като за първото полугодие на 2019 г. броят им във Варна и областта е 100, а за същия период на 2018 г. е бил 124. В световен мащаб броят на самоубийствата е 800 000, поради което тази година Световният ден на психичното здраве акцентира върху превенцията на самоубийствата в света.
Като ключов проблем остава стигмата „Психична болест”, подчерта проф. Кожухаров. В резултат на стигмата пациентите са обречени на порочен кръг на отчуждение, бедност и социално изключване. „Българите са нетолерантни към различните. Проблемът обаче не е само наш – той е световен и рефлектира както върху болните, така и върху психиатрите”, обясни проф. Кожухаров. Според него едва 1/3 от българите с психични проблеми търсят медицинска помощ, поради страх да не бъдат изолирани от обществото и да не им сложат етикети. Специалистите подчертаха важната роля на медиите и хората в обществото за повишаване на информираността за проблемите на психичните заболявания.

БЧК И ДАМАШНИЯТ ПАРТОНАЖ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДАДОХА ТОПЛА ХРАНА НА БЕДНИ ХОРА ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ГЛАДА
С благотворителна акция Българският Червен кръст и Домашният социален патронаж във Велико Търново отбелязаха Международния ден за борба с глада, съобщи БНР.
Пред съдебната палата във Велико Търново по обяд доброволци на Българския Младежки Червен кръст раздадоха на нуждаещите се над 150 порции топла храна. Тя бе сготвена в кухнята на Домашния социален патронаж от продуктите, които бяха събрани от благотворителна кампания в търговската мрежа.
Чрез Домашния социален патронаж над 400 души в 14 населени места от община Велико Търново получават храна в домовете си. 75 социално слаби и крайно нуждаещи се всеки ден получават безплатен топъл обяд в обществената трапезария.