НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (15.11.2019)

СРЕДНАТА ВЪЗРАСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ У НАС Е ОКОЛО 50 ГОДИНИ, БРОЯТ ИМ Е ДВА ПЪТИ ПО-МАЛЪК ОТ НУЖНИЯ
В момента у нас се падат 429 медицински сестри на 100 000 души население, докато в другите страни от ЕС средно 750 медицински сестри се падат за 100 000 души население. Средната възраст в България им е около 50 години. Тези данни изнесе председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева по време на Третата Национална научно-практическа конференция по здравни грижи, информира Zdrave.net.
В своя доклад “Здравните грижи – предизвикателствата на XXI век. Мисия и отговорност на БАПЗГ” тя изтъкна необходимостта от приемане на Национална стратегия за развитие на здравните грижи до 2030 г. и припомни, че Световната здравна организация обяви 2020 г. за Година на медицинската сестра и акушерката, подчертавайки водещата роля в съвременното здравеопазване на тези специалисти.
Основният проблем е дефицитът на кадри в национален и световен мащаб. СЗО прогнозира, че след 10 г. в света няма да достигат 9 млн. медицински сестри. В България броят на медицинските сестри и акушерките е два пъти по-малък от нуждите на българското здравеопазване – в момента медицинските сестри в България са близо 22 000, а акушерките наброяват 3684.
По време на конференцията бе приет Меморандум за бъдещето на здравните грижи.
Основните искания в документа са за инвестиции в базовото образование и продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи, инвестиции в безопасна и здравословна работна среда и справедливи условия на труд, инвестиции за трансформация от болнични към извънболнични грижи, промени в здравното законодателство по отношение остойностяване на здравните грижи в болничната и извънболничната медицинска помощ, финансиране на изследователски програми в професионално направление “Здравни грижи”. В меморандума се изтъква още необходимостта от повишаване на информираността на пациентите и обществеността за здравните грижи, мотивиране и задържане на младите специалисти да работят у нас и промоция на професиите в направление “Здравни грижи” сред учениците.

ЗАПЛАТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ОТ МБАЛ-КАРЛОВО С РЪСТ ОТ 30%
Заплатите на медицинските сестри в МБАЛ “Д-р Киро Попов” в Карлово са увеличени с близо 30% от октомври г.г. и молбите за напускане са оттеглени. Към настоящия момент няма напрежение и протести в болницата. Това отговори министър Кирил Ананиев на въпрос на депутатите Веска Ненчева и Валентина Найденова, информира Clinica.bg.
Министър Ананиев изтъкна, че с оглед нарастването на средствата в бюджета на НЗОК за 2020 г. се предвижда и нов ръст във възнагражденията в началото на следващата година.
Веска Ненчева припомни за напрежението в Карловската болница, което се получи в началото на октомври, когато сестрите от Вътрешното и Детското отделения подадоха оставки заради лошите условия на труд и ниските заплати. „Това затрудни медицинското обслужване в 7 общини с близо 70 000 души пациентопоток”, каза тя. Ненчева обясни, че въпросът към министъра е свързан не само с тази болница, а с цялото общинско здравеопазване.
Министърът поясни, че болницата в Карлово е общинско дружество, оперативното ѝ управление е отговорност на нейния управител и на Общинския съвет на града. Въпреки това той е наредил да се проследява по ключови показатели спазването на стандартите за управление на държавните и общински болници.
„Очакваме въведените от нас мерки за стриктно наблюдение на финансовите резултати и от резултатите от дейността да доведат до подобряване на финансовата дисциплина и оптимизиране на разходите на лечебните заведения, и да се осигурят възможности за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти”, каза Кирил Ананиев. И повтори още веднъж, че министърът на здравеопазването не може да определя размера на възнагражденията в болниците.

УВЕЛИЧАВАТ С 36,1 МЛН. ЛЕВА СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРСОНАЛА В РАЙОННИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ
С 36,1 млн. лв. се увеличават през 2020 г. средствата за персонала в Регионалните здравни инспекции, към които са структурирани регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Работещите в ТЕЛК пък получават за медико-експертната си дейност възнаграждения, определени от ръководството на съответното лечебно заведение. Лекарите от съставите на ТЕЛК могат да упражняват същевременно пълноценно и медицинската си професия, като извършват и диагностично-лечебна дейност в лечебното заведение, в което работят – това ще допринесе за формиране на по-големи възнаграждения, от повече от един източник.
Това заяви днес министърът на здравеопазването Кирил Ананиев от парламентарната трибуна в отговор на въпрос на депутата от „БСП за България“ Георги Гьоков за лошите условия на труд в структурите на ТЕЛК и регионалните картотеки, както и за ниското заплащане на лекарите, работещи в тях, информира Zdrave.net.
В отговора си министър Ананиев подчерта, че усилията на министерството са насочени конкретно към създаването на организация, която има за цел да систематизира в електронен вид и да направи достъпна цялата налична документация и информация, която има отношение към освидетелстването на лицата. По думите на министъра в същото време промените целят да намалят административната тежест в процедурите по освидетелстване и обжалване на решенията на комисиите.
По думите на министър Ананиев отпадането на изискването за участие в съставите на ТЕЛК на специалисти по всички профили на заболяванията не само не влошава работата на комисиите, но и оптимизира изискванията към кадровото окомплектоване на комисиите в съответствие с потребностите и възможностите.

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПРЕДЛОЖИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА 220 КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
Намаление на прогнозните хоспитализации и увеличение на цените на 220 клинични пътеки предложи БЛС на НЗОК за НРД 2020. По думите на председателя на БЛС д-р Иван Маджаров по този начин в болниците ще влязат значително количество средства, които ще подпомогнат дейността им. Това ще компенсира повишаването на разходите и ще позволи лекарите и професионалистите по здравни грижи да получат осезаемо увеличение на заплатите, информира Zdrave.net.
В плана на БЛС е предвидено увеличение на цените на някои модерни терапии, оперативни процедури по време на бременността, раждането, продължително лечение и рехабилитация, палиативни грижи.
Със 100% да бъде увеличено оперативното лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област и цената му от 900 да стане 1800 лв., ендоваскуларнто лечение на екстракраниални съдове, което трябва да стане 740 лв. БЛС предлага да се въведе нова амбулаторна процедура – диагностика на имунодефицити с цена 900 лв.
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение да се увеличи с 86% и вече да струва 2 880 лв., а диагностиката и лечението на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза да се увеличи с 25% и от 2 300 да стане 2 880 лв.
Диагностика и лечение на муковисцидоза трябва да нарасне от 1 320 на 1 889 или с 43%. От БЛС искат оперативни процедури върху апендикс да се плащат вече по 250 лв. или увеличението да е с 38%.
Пътеките за продължително лечение и рехабилитация са повишени от 10% до 43%. За палиативни грижи за болните с онкологични заболявания се настоява НЗОК да плаща 110 лв., като сега цената е 90 лв.
19% повече за раждане трябва да плаща Здравната каса и 70% повече за аборт, предвиждат разчетите на Лекарския съюз. Така раждането трябва да струва 1010 лв., а преждевременното прекъсване на бременността – спонтанно или по медицински показания – 289 лв.
По думите на д-р Иван Маждаров механизмът, приложен за преизчислението на цените на клиничните пътеки, е съотношение между отделните цени на пътеките от Великобритания, отнесени към България. Този механизъм беше обсъден и приет от болничните асоциации през септември т.г.

15 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ У НАС
Днес се навършват 15 години се навършват от първата трансплантация на черен дроб в България, информира Clinica.bg. Малката Памела Пекова е първият пациент у нас с присаден такъв орган. Това се случва през ноември 2004 г. в Университетска болница “Лозенец”, когато тя е едва на 7 месеца и неин донор става баща ѝ Пенко Пеков. Оттогава до сега в болницата са извършени 237 трансплантации на черен дроб, бъбрек, сърце и бял дроб.
Първата трансплантация на черен дроб бе направена от медицински екип на болница “Лозенец”, начело с директора ѝ проф. д-р Любомир Спасов, след едногодишно обучение в един от най-големите трансплантационни центрове в Европа – този в Есен. Осигурена е необходимата апаратура, налице е и специалист от Германия – проф. д-р Масимо Малаго.
Памела е с вродена липса на жлъчни пътища и за нея операцията е животоспасяваща. Тя се превръща и в символ на прогреса на българската медицина.
За да отбележи годишнината от тази знакова операция за историята на медицината у нас, екипът на УБ „Лозенец” реши да запознае Памела с Мариян – българинът с белодробна трансплантация, извършена на 26 октомври 2019 г.. Тази трансплантация отново е направена от проф. д-р Любомир Спасов и екип на УБ „Лозенец” с участието на д-р Игор Тодораке от университетската болница в Хановер.