НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (15.06.2022)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА БОНУСИ НА МЕДИЦИТЕ ПОЛУЧИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. в размер на 23 113 600 лв., информира Zdrave.net като се позова на правителствената пресслужба.
Средствата са предназначени за подкрепа на работещи на първа линия, пряко ангажирани с ограничаване разпространението на COVID-19 и с поставянето на ваксини срещу COV1D-19 – за дейността, извършена през месец април 2022 г., уточниха от Министерския съвет.

ПРАВИТЕЛСТВОТО АКТУАЛИЗИРА СЪСТАВА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ЕПИЗООТИЧЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Правителството актуализира състава на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет. За това информира БТА като се позова на съобщение от пресслужбата на Министерския съвет.
Централният епизоотичен съвет има за задача организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на особено опасни заразни болести, включително и болести, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби.
Ръководител на Съвета е заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Заместник- председател е министърът на земеделието Иван Иванов, а секретар – изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. д-р Христо Даскалов. В състава му са включени министрите на вътрешните работи, на отбраната, на финансите, на здравеопазването, на транспорта и съобщенията и на икономиката и индустрията.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА КЪМ ДОО ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОЕННОИНВАЛИДИ
Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 8002 лв. по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 година. Това съобщи БТА като се позова на пресслужбата на Министерския съвет.
Със средствата ще бъдат разплатени извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

ЛЕКАРИТЕ МОГАТ ДА ИЗПРАЩАТ ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ КЪМ НЗИС
До „Информационно обслужване“ е изпратено писмо с молба да бъде осигурена техническа възможност в Националната здравна информационна система да бъдат регистрирани електронни документи, издадени на 01.06.2022 г., както и да бъде позволено подаването на информация за е-преглед и е-направление с до 10 дни назад. Това съобщи с писмо до Българския лекарски съюз зам.-министърът на здравеопазването Невена Цанкова. Тя уточнява още, че тази възможност ще бъде деактивирана на 16.06.2022 г., информира Zdrave.net.
Писмото на Цанкова е в отговор на искане от страна на съсловната организация за създаване на такава възможност.
От здравния сайт припомнят, че с влизането в сила на електронните направления от 1 юни т. г. бяха създадени редица проблеми на огромна част от лекарите от извънболничната помощ и техните пациенти. Причината бе в необновен софтуер на една от фирмите, с чийто продукт работят много от лекарите в страната. Така 1 юни завари огромна част от медиците от първичната извънболнична помощ в невъзможност да издават електронни направления на пациентите си за преглед при специалист или лабораторни изследвания, като проблемите продължиха няколко дни.

ФИСКАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ ДАДЕ ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПО АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА НЗОК
Фискалният съвет на България – независим орган, който има за цел да следи за спазването на числовите фискални правила, даде положително становище по актуализацията на бюджета на НЗОК, съобщи Zdrave.net.
Проектът на ЗИД на бюджета на НЗОК за 2022 г. предвижда увеличение на здравноосигурителните приходи в резултат на очакваните постъпления от здравноосигурителни вноски, отразяващи ръста в размера на пенсиите.
В резултата на допълнителните постъпления, в разходната част на бюджета се предприемат преразпределения в текущите разходи и издръжка на административната дейност, които се мотивират с очаквани полезни и крайно необходими ефекти, най-важните от които са насочени към хората в неравностойно положение, отчитат от Фискалния съвет.
Предвидените разходи за издръжка на административната дейност включват и допълнителен кръг от дейности, сред които електронни системи за сигурност във всички обекти на Централното управление на НЗОК и 28 РЗОК и автоматизиране на процесите, което е предпоставка за модернизиране на системата и поддържането на нейната стабилност и сигурност, отбелязват още от там.
С проекта на ЗИД на бюджета на НЗОК за 2022 г. е реализирана икономия в размер на 46 245 000 лв. от трансфера от централния бюджет, в резултат на отпаднала необходимост за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения поради отмяната на извънредната епидемиологична обстановка, констатират от ФС и заявяват, че направеният анализ дава основание на ФС да съгласува проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.
По мнението на Съвета, планирането на по-високи разходи следва да е обвързано с предоставяне на по-добро качество на публичните услуги, което обаче не винаги се постига.
„От гледна точка на финансова обезпеченост секторът разполага с ресурси, но оптимизацията при разходването им е задължителна за постигането на по-добри резултати. С настоящия проект на ЗИДЗНЗОК се предлагат конкретни стъпки за оптимизация на разходите в здравната система по линия на реализираните икономии в резултат на отменената на 1.04.2022 г. епидемиологична обстановка“, отчитат от там и припомнят, че още при залагането на допълнителните възнаграждения за лекари и фармацевти (600 лв.), медицински сестри (360 лв.) и санитари (120 лв.) са изказали своето несъгласие.

ПАРЛАМЕНТЪТ РАЗГЛЕЖДА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2022 ГОДИНА
Парламентът разглежда на първо четене актуализация на бюджета на НЗОК за тази година, внесена от Министерския съвет. За това информира БТА.
Предвижда се ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800 000 лева от трансфери за здравното осигуряване. Увеличението на приходите от здравноосигурителни вноски се дължи на нарастването на приходите от здравноосигурителни вноски за лицата, упражнили правото си на пенсия заради очаквания ръст на размерите на получаваните от тях пенсии, пише вносителят.
Заложени са средства за шест месеца в размер на 118 500 000 лв. за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на персонала на изпълнителите на болнична медицинска помощ за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по Закона за здравето. Парите се изплащат за сметка на трансфер от държавния бюджет, е записано в законопроекта. Тъй като действието на чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. е ограничено със срока на извънредна епидемична обстановка и изтича след нейното отменяне, считано от 1 април 2022 г., отпада и основанието за изплащане на допълнителните възнаграждения на болничния персонал, в резултат на което очакваните икономии са в размер на 46 245 000 лв., се посочва още в него. Така нетното увеличение на приходите и трансферите е в размер на 65 555 000 лв.
Необходимите допълнителни средства за разходи за персонал са в размер на 4 млн. лв. за 6-месечен период от юли до декември 2022 г. Средствата включват възнаграждения за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя.
Предвиждат се 2 300 000 лв. за издръжка на административни дейности, свързани с процесите на договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.
За други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, вкл. и за поставянето на ваксини срещу COVID-19, се предвиждат 10 млн. лева.

64 736 СА АКТИВНИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19 У НАС
167 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалите 24 часа, 29 от които са установени с PCR, а 138 – с бързи антигенни тестове. 59,88 % от новите случаи, доказани за последното денонощие, са на лица, които не са ваксинирани, показва Единният информационен портал за мерките срещу COVID-19 на 15.06.2022 г.
Общият брой на тестовете, направени през изминалото денонощие, е 4 085 – от тях 773 са PCR, а 3 312 – антигенни. Това сочат данните на Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 1; Бургас – 7; Варна – 14; Видин – 3; Враца – 1; Габрово – 2; Добрич – 1; Кърджали – 2; Кюстендил – 2; Ловеч – 4; Монтана – 3; Пазарджик – 6; Перник – 6; Плевен – 5; Пловдив – 12; Разград – 2; Русе – 3; Силистра – 1; Сливен – 3; Смолян – 1; София област – 4; София град – 76; Търговище – 3; Хасково – 2; Ямбол – 3.
Общо 1 167 314 са потвърдените случаи на новия коронавирус у нас към момента, 64 736 от тях са активни. 1 065 372 са излекуваните лица, от които 2 313 са регистрирани през последните 24 часа.
Общият брой на пациентите с доказана коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, е 271 – от тях 30 се намират в интензивни структури. Новопостъпилите в болнично заведение лица са 22, от тях 68,18 % не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.
Дозите от ваксините срещу COVID-19, поставени у нас до момента, са общо 4 403 468, от тях 329 са приложени през последното денонощие.
Според Националната информационна система у нас новият коронавирус е потвърден при общо 24 591 лица-медицински служители. Четири нови случая са регистрирани през изминалите 24 часа: три от тях са установени при лекари, а един – при санитар.
Починалите лица, при които е била констатирана коронавирусната инфекция, са 37 206. Нови два случая са регистрирани през изминалото денонощие.

МЗ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ ЕКСПЕРТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО НАДЗОР НА ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВТОРА БУСТЕРНА ДОЗА ИРНК ВАКСИНА СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА
На 28.04.2022 г. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията и Европейската агенция по лекарствата направиха съвместно изявление за възможността да се приложи четвърта доза иРНК ваксина при хора над 80 г. поради уязвимостта на тази възрастова група, по-слабия имунен отговор към ваксинацията и по-високия риск от тежко протичане на заболяването. До настоящия момент цитираната възможност за прилагане на четвърта доза иРНК ваксина не е включена в кратките характеристики на ваксините, които са одобрени за употреба в ЕС, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Тъй като съгласно националното законодателство ваксините срещу COVID-19 се прилагат в съответствие с одобрените от Европейската агенция по лекарствата кратки характеристики на всеки продукт, е поискано становище от Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката относно възможността за поставяне на втора бустерна доза иРНК ваксина срещу COVID-19, както и относно рисковите групи от населението, за които да бъде осигурена такава възможност.
При положително становище ще бъдат изготвени национални препоръки за прилагане на втора бустерна доза иРНК ваксина срещу COVID-19 и ще бъдат определени рисковите групи, а информацията ще бъде публикувана на електронната страница на Министерството на здравеопазването
Ваксини срещу COVID-19 се поставят както в кабинетите на общопрактикуващите лекари в страната, в кабинетите на 28-те регионални здравни инспекции, така и в пунктове на лечебни заведения, обявени на страниците на съответната РЗИ по области.

ЦЕНИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СА НАРАСНАЛИ МИНИМАЛНО ЗА МЕСЕЦ
Ръст на цените в здравеопазването с 0,1% през май спрямо предходния месец април. Това съобщи Zdrave.net като се позова на данни от Националния статистически институт.
Цените на лекарствените продукти са скочили с 0.1%, на лекарските услуги – с 0.7%,и на стоматологичните услуги – с 0.3%, уточняват от националната статистика.
За този период най-чувствително са нараснали цените на транспортните услуги – с 3,2%. Сериозен ръст се наблюдава при основните хранителни стоки: хляб – с 9,4%, картофи – 14%, макаронени изделия – 4,9%, малотрайни и трайни колбаси – съответно 4,6% и 4,8%, кашкавал – 4%, сирене – 2,9%, кисело мляко – 2,3%, захар – 5,3%. олио – с 2,2%. Слабо намаление на цените има при сезонните плодове и зеленчуци, сочи актуалната статистика.
При индекс на потребителските цени за май 2022 г. спрямо април 2022 г. от 101.2%, месечната инфлация е 1.2%.
Инфлацията от началото на годината (май 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 9.1%, а годишната инфлация за май 2022 г. спрямо май 2021 г. е 15.6%, .Средногодишната инфлация за периода юни 2021 – май 2022 г. спрямо периода юни 2020 -май 2021 г. е 8.1%., сочат изчисленията на експертите.

БАВАРИЯ НИ ДАРЯВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение за дарение на медицинска апаратура и лични предпазни средства между Министерството на здравеопазването на Република България и Свободна държава Бавария, като основа за водене на преговори. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Съгласно споразумението Свободна държава Бавария дарява безвъзмездно на Министерството на здравеопазването на Република България медицинска апаратура за кислородолечение, респиратори за инвазивна интервенция, монитори за проследяване на пациенти в интензивни отделения и лични предпазни средства, уточниха от Министерския съвет.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДОГОВОРЕНИ ДОСТАВКИ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19
Министерският съвет прие проект на протоколно Решение на Министерския съвет за одобряване участието на Република България в Изменение № 3 на Споразумението за закупуване (СЗ) за производство, възможности за приоритетно закупуване и доставка на успешно разработена ваксина срещу COVID-19 за държавите членки на EC, (SANTE/ 2021/СЗ/010), сключено между Европейската комисия и Moderna Switzerland GmbH и отлагане без предварително заплащане на доставките на ваксините, които България трябва да получи през второто тримесечие на 2022 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба, информира Zdrave.net.
Проектът на споразумение предвижда възможността участващите държави да отложат доставката на дозите ваксини (бустерни), които трябва да бъдат доставени през второто тримесечие на 2022 г., за по-късен период през 2022 г. или за началото на 2023 г.
Целта на отлагането е оставащите за получаване от България дози ваксина Spikevax да бъдат доставени като нова вариантна ваксина срещу SARS-CoV-2, с която да се осигури допълнителна ваксинална защита срещу коронавирусна инфекция в края на годината или през следващата година.

МЗ ДАДЕ НА ПРОКУРАТУРАТА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА В „ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА”
В изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването звено „Вътрешен одит“ в Министерството на здравеопазването извърши проверка в „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД (ЗИКДБ), която обхваща периода от създаване на дружеството на 8.09.2020 г. до 31.01.2022 г. При проверката са установени редица съществени пропуски в работа на дружеството и по тази причина докладът с резултатите от проверката е изпратен на прокуратурата за предприемане на последващи действия. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Установено е, че с Решение на Съвета на директорите от 7.10.2020 г. ЗИКДБ е изплатила аванс в размер на 9 213 333, 24 лв. на ДЗЗД „Детско здраве” ООД по Договор за инженеринг, като за извършването на авансовото плащане не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, поради което е допуснато неправомерно изплащане на средства.
Проверяващите са констатирали, че не са въведени политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори. Системата за финансово управление и контрол на „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД не е разписана в съответствие с Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол; Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор; Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор; Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите от публичния сектор – утвърдени от Министерството на финансите, което е пряко свързано с правомерно разходване на бюджетни средства.
В „Бизнес програма за развитие дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД за периода 2021-2023 г.” не са посочени конкретни оперативни цели на дружеството, които да са ясно формулирани, специфични и измерими. Не са заложени показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели на дружеството, с оглед отчитане на резултатите и извършване оценка на изпълнението.
От създаването на дружеството до 31.12.2021 г. изразходваните средства, които не са пряко свързани с изграждане/реконструиране на детската болница, са в размер на 415 хил. лв. Тъй като дружеството няма приходи, разходите представляват загуба и се приспадат от записания капитал в размер на 100 млн. лв., като към 31.12.2021 г. собственият капитал вече е в размер на 99 588 000 лв.
След извършената проверка и направените констатации от звено „Вътрешен одит”, министърът на здравеопазването предприе действия за смяна на Съвета на директорите на дружеството. За председател на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД е определен адв. Веселин Варчев. На заседание на Съвета на директорите за изпълнителен директор на дружеството е избрана проф. Елена Пенева – Златкова.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ПОСТАВИХА КОСТЕН ИМПЛАНТ НА МЪЖ С ВРОДЕНА ПРОВОДНА ЗАГУБА НА СЛУХА
За първи път в България беше поставен костен имплант на мъж, който е с вродена проводна загуба на слуха. Уникалната операция беше извършена от екип в състав доц. д-р Орлин Стоянов и доц. д-р Тодор Попов от УНГ Клиниката към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и д-р Цветомир Маринов от Клиниката по анестезиология и реанимация, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от лечебното заведение.
Системата, която лекарите имплантираха, се казва BONEBRIDGE и се поема изцяло от НЗОК. Благодарение на нея пациентът ще може да чува всички звуци и да подобри качеството си на живот.
„При BONEBRIDGE, за разлика от кохлеарните импланти, които се използваха досега у нас, звукът се предава само по костен път. Зад ушната мида се имплантира процесор, който предава звуковите вълни директно към слуховия нерв. Имплантът е подходящ за хора с проводна, смесена или едностранна слухова загуба, които са навършили 5 години. При възрастните пациенти няма възрастови ограничения“, обясни доц. Стоянов, който е ръководител на Второ отделение по обща отоларингология към Клиниката по УНГ.
Костните слухови импланти са спасение за хора, които заради вродена аномалия или прекарана вирусна инфекция, имат проблеми с проводната система на ухото и при тях не може да бъде поставен кохлеарен имплант. За разлика от кохлеарния имплант, който струва 36 000 лева, новото устройство е и доста по-евтино – 23 000 лева.
Около 30 кохлеарни импланта годишно се поставят в Клиниката по УНГ на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, която е водеща за страната. Само от премахването на епидемичните мерки през месец март до сега са поставени 10 устройства. Въпреки че специалните устройства се поставят основно на деца между 1 и 2 години, които са с вродена глухота, напоследък не са изключение и възрастните пациенти, които са загубили слуха си покрай коронавируса. „За съжаление през тази година имахме много такива пациенти. На някои успяхме да помогнем с консервативно лечение и не се стигна до операция, но при по-запуснатите случаи (липса на слух повече от 3-4 месеца) често сме безсилни и се наложи по-сложна интервенция“, разказа доц. Стоянов.
Центърът в ИСУЛ е едно от малкото места в България, където, чрез високоспециализирано изследване (отвеждане на евокирани потенциали), се тества слуха при бебета и при нужда се поставя слухов имплант.

МЕДИЦИ ОТ НОВА ЗАГОРА АЛАРМИРАХА ЗА ПРОБЛЕМИ С НОВОСТРОЯЩ СЕ СПЕШЕН ЦЕНТЪР
Медици от Нова Загора сигнализираха областния управител на Сливен Веселин Вълчев за проблеми с новостроящ се спешен център, предаде БТА, позовавайки се информация от пресцентъра на областната администрация.
Веселин Вълчев и народният представител от сливенски регион Татяна Султанова са се срещнали с тях и са посетили центъра.
Д-р Димитров от „Спешна помощ“ – Нова Загора, лекар с дългогодишен стаж и 14 години ръководител на звеното, изрази тревога от изпълнението и проекта на обекта. Според него той не отговаря на нуждите на пациентите, приемани по спешност, а необмисленото планиране възпрепятства работата на медиците.
Сред основните проблеми той изтъкна размера на сградата, който първоначално е трябвало да бъде 270 кв. м., а впоследствие е построена сграда 140 кв. м – с размера на повечето стационари по селата, както и липсата на стабилни основи, помещения са с много малки размери, които не позволяват на парамедика да има достъп от двете страни на пациента. Наред с това стените не позволяват дезинфекция, тъй като са с неподходящи повърхности, няма предвидена чакалня за близките, няма предвидена рампа за количките с пациенти и носилките. Според лекарите сградата е нефункционална и скъпоструваща, а е било достатъчно да се направи ремонт на вече съществуващо спешно отделение за около 50 000 лв.
В болницата има и сериозен кадрови проблем, което може да доведе дори до затваряне на спешния център в града, казват още от областната администрация.
Областният управител и Татяна Султанова предвиждат широка обществена дискусия по проблема. Те очакват съдействие от Министерството на здравеопазването, се посочва още в съобщението.

В ПАЗАРДЖИК ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ МЕДИКО-СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТТА
В Пазарджик на 16 юни ще бъде открит медико-социален център за уязвими групи от населението в областта. Това съобщи за БТА Мариан Димитров, директор на фондацията “АДРА-България”, по чийто проект ще работи социалната услуга.
Целта на Центъра за социално обслужващи дейности е да предостави медицински и социални услуги. Той е оборудван със стоматологичен и медицински кабинет с доплер, ехограф, ЕКГ, апарат за костна плътност и др. Разполага със зали за социални психотренинги, семинари и конференции. Обособено е и помещение за развитие на социалното предприемачество с представители на уязвимите групи.
Центърът е разположен на обща площ от 390 кв.м, има 15 помещения, дворно пространство и паркинг.